Web Analytics

V pondělí 29.10. 2018 máme otevřeno od 9.00 do 17.00

Všechny stálé i budoucí příznivce robotů, umělé inteligence a nadčasových vizí Karla Čapka zveme na tematický robo-program, který se v Pevnosti uskuteční o víkendu 12. a 13. listopadu 2016. Divadelní představení je zdarma, další aktivity jsou spjaté s expozicemi muzea a zahrnujeme je do tradičního vstupného. Těšíme se na vás!


LegoRobotika
Lego & roboti 

Spojení, kterému jen těžko odoláte. Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty UP vám představí LEGObota se vším všudy! Dozvíte se detaily o programu, v němž se robot programuje, dále o jeho aktivní využitelnosti pro volný čas (nejen) vašich dětí či pro hravou školní výuku. Stranou ovšem nezůstane ani prezentace konkrétní Lego stavebnice, kterou lze zakoupit.

KDE: expozice Živá voda, I. patro
KDY: sobota i neděle, vždy od 10:00 do 16:00Poznáš Androida?
Interaktivní soutěž

Soutěž na téma Je to robot nebo člověk? Zapojit se mohou úplně všichni!

KDE: jednotlivé expozice muzea
KDY: sobota i neděle, vždy od 10:00 do 16:00


Robotická výtvarka
Roboti, hýbejte se!

Děti čeká výroba originálních pohyblivých robotů. Nejprve si ho nakreslí, vystřihnou a nakonec pomocí nýtků spojí, aby se mohl hýbat.

KDE: II. patro, výtvarka
KDY: sobota i neděle, vždy od 10:00 do 14:00


HoRUR 
Divadelní představení na motivy slavné hry Karla Čapka v podání Hudebně-dramatického studia při Moravském divadle Olomouc.

Čas nám připravuje nejrůznější překvapení, mění se a my s ním, klopýtáme a chybujeme. Příběhy našich životů se přesto opakují tak, jako bychom byli nepoučitelní. Opakujeme chyby své i chyby těch, kteří tu byli před námi. Možná i proto bychom si je měli připomínat.

KDE: Laudonův sál, přízemí
KDY: sobota od 15:30
VSTUPNÉ: zdarma


„Představení HoRUR je netypické a žánrově značně rozkročené. Pohybujeme se na pomezí sci-fi a hororu s příměsí černého humoru. Celé je to o lidech a jejich ambicích, které však mnohdy vedou do slepých uliček.“ 

Václav Málek, vedoucí Hudebně-dramatického studia při Moravském divadle Olomouc

 “Slovo ROBOT je nejdůležitější české slovo v dějinách, jelikož roboti jsou nevyhnutelně budoucnost lidstva. Na hranici obrovského rozmachu už dnes stojí robotizace práce a velmi se rozvíjí i humanoidní robotika. Roboti nám mohou dobře sloužit, ale s rozvojem umělé inteligence a také prolínáním robota s člověkem budeme muset čelit také  zásadním etickým otázkám a možná nebezpečí, jak ho nastínil právě už Karel Čapek ve své legendární hře. Její svébytné studentské nastudování ostatně můžete vidět i v rámci našeho víkendu s roboty. To, zda-li se budeme muset robotů bát, záleží jen na nás, nyní si ale s nimi i na Pevnosti můžeme jen bezstarostně hrát.”

Jakub Ráliš, programový ředitel Pevnosti poznání


 

Martin Vondrák & Tomáš Heger. Studenti olomoucké přírodovědecké fakulty i budoucí naděje české vědy už tuto sobotu 5. listopadu v Pevnosti představí svůj projekt Molekulární kaleidoskop. Ve II. patře vám od 11.00 do 16.00 odkryjí jednotlivá tajemství okolo DNA. Buďte u toho! 


Seznámíme vás s některými molekulami, o kterých jste už jistě slyšeli, ale možná o nich nemáte zcela jasnou představu. Prvním střípkem našeho projektu Molekulární kaleidoskop bude prezentace, kterou jsme nazvali “DNA známá i neznámá”. Zjistíte, jak tahle fascinující molekula vypadá, kde všude se nachází a co přesně se z ní dá vyčíst.” 

Martin Vondrák, student chemie, PřF UP

 

 vondrakMolekulární kaleidoskop si klade za cíl představit okolní svět na úrovni jednotlivých molekul. Tento cíl chceme realizovat skrze názornou cestou využívající moderní přístup v chemických vědách. V dnešní době se v rámci chemie čím dál více uplatňuje výpočetní technika, díky níž máme možnost atraktivní a zároveň interaktivní cestou popularizovat veřejnosti chemické struktury a děje, které jsou součástí jejich každodenního života, aniž by si to sami uvědomovali.” 

Tomáš Heger, student biochemie, PřF UP

 

heger

„Kdo se pohybuje, ten žije.“ V Pevnosti poznání začalo docházet k Blízkým setkáním třetího věku – inspirativním setkáním, která seniorům pomáhají zmírnit potíže spjaté s narůstajícím věkem. Přinášíme vám rozhovor s ženou, která stála u vzniku celého projektu – s Naďou Žondrovou, předsedkyní spolku Pro poznání. 


Co bylo hlavním impulzem pro vznik projektu?
Lidé se nikdy nedožívali tak vysokého věku, a tudíž netrávili tak dlouhou část života v penzi. Věk lidského dožití se v posledních letech výrazně zvýšil. To zní jako dobrá zpráva. Znamená to, že nás čeká mnohem delší etapa života „v zaslouženém odpočinku“, kterou si můžeme užít dle svých představ a přání. Lidé starší 60 let tvoří téměř jednu čtvrtinu populace vyspělých zemí, což je zcela nový fenomén, který se teprve učíme přijímat a poznávat.

Další, a ten je mnohem důležitější, je fakt, že v souvislosti se stářím zatím slýcháme spíše negativní zprávy.  O alarmujícím nárůstu různých forem stařecké demence, zvl. Alzhaimerovy nemoci, nebo o neustále se zvyšujícím počtu kriminálních činů zaměřených na starší lidi. Ano, to jsou fakta, se kterými je třeba co nejrychleji něco dělat.

Vyspělost každé společnosti se pozná mimo jiné také podle toho, jak si umí s takovými problémy poradit. Také pod vlivem těchto zpráv narůstá ve společnosti představa o seniorech jako o slabé a bezbranné skupině lidí, která jakoby nezodpovídala za své životy a osudy, a k níž je nutno chovat se téměř jako k malým dětem. Není se co divit, že mnoho aktivních seniorů tento postoj uráží a dehonestuje. Dnešní 60letí většinou nesedí pasivně na zápražích svých domů. Ale není senior jako senior.Myslíte si, že se tenhle většinový názor dá nějak změnit?
Stáří není nic jiného než jedna z řady biologických etap našeho života, která má svá specifika, jako mají svá specifika i jiné životní a biologické etapy. Trend dlouhověkosti tady je a nadále bude. Není to nějaké přechodná fáze. A protože se to týká nás všech, musíme se s tím naučit žít ve shodě. Mladší, na které stáří teprve čeká, i ti, kteří je již prožívají. Čeká nás 20 nebo 30, možná více let života „seniorského věku“. A to je nezanedbatelná doba.


“Klíčem je uvědomění, že každý máme svůj osud ve vlastních rukou a že cesta ke spokojenosti vede přes náš aktivní přístup.”


A jsme na ni opravdu připraveni? Víme, jak naložit s takovým darem?
Prvním a důležitým předpokladem k tomu, budeme-li si umět v rámci svých možností tyto roky užít, je přestat vnímat problémy stáří jako nepříjemnou a neatraktivní součást života plnou bolesti a samoty, se kterou se již nedá nic dělat. Klíčem je uvědomění, že každý máme svůj osud ve vlastních rukou a že cesta ke spokojenosti vede přes náš aktivní přístup. Odchod do důchodu je pro každého člověka výrazný a významný zlom v jeho životě. Mnoho lidí si to neuvědomuje. Utlumí se společenské, psychické a fyzické aktivity, které byly přirozenou a nutnou součástí produktivního věku a začíná období vytouženého „zaslouženého odpočinku“.

V mnoha případech se člověk ze dne na den dostává do určité sociální izolace, nabývá dojmu „nepotřebnosti“, zbytečnosti a nenaplněnosti. A co je důležité – výrazně se zpomalí i jeho fyzické a psychické tempo. Určitý stereotyp života, který u některých starších lidí vzbuzuje pocit bezpečí a klidu má však mnohdy destruktivní charakter pro naše tělo a především mozek. Jednoduše řečeno, co není používáno, přestává fungovat nebo funguje jinak než bychom chtěli. Odtud je už jenom krůček k sociální izolovanosti, neschopnosti orientovat se v nových situacích, bránit se jak mentálně, tak fyzicky „šmejdům“ a stát se snadnou návnadou pro všechny formy zneužívání, dokonce i stále častějšímu domácímu násilí.Je z toho vůbec nějaká cesta ven?
Starší věk s sebou přirozeně nese úbytek fyzických sil a má vliv i na kognitivní funkce mozku, především paměť, rychlost zpracovávání informací, rychlost rozhodování. Zhoršuje se prostorová orientace, stabilita těla, objevují se bolesti kloubů. Ale ne bezvýhradně a nutně. Mnohému lze včas zabránit, předejít a zpomalit tak obtíže, které s sebou věk přináší. Proto přicházíme s naším projektem, který se zaměřuje přesně na tuto problematiku  – fyziologii lidského těla, mozek a jeho poznávací funkce, tj. především paměť a tělo, tj. hybnost, stabilita, zpevnění, relaxace, fyzioterapie.

Jde o to ukázat, že tyto tři oblasti se, a to zvláště ve starším věku, velmi silně navzájem ovlivňují a naučit seniory s tímto pracovat. Nepředpokládáme, že by někoho bavila sáhodlouhá teorie. Zvolili jsme praxi pro život.


 Přečtěte si ohlasy účastníků aktuálního kurzu 


https://issuu.com/pevnostpoznani/docs/bl__zk___setk__n___t__et__ho_v__ku

O globálním oteplování, o světové migraci, o současných i budoucích krizích. Ve středu 9. listopadu vás společně s ARPOKem zveme na rozvojový večer na téma Svět v pohybu. Hlavním hostem bude vedoucí pražského Informačního centra OSN Michal Broža. Akce je určena pro širokou veřejnost a je zdarma.

Host večera: Michal Broža
Od roku 2004 působí jako vedoucí Informačního centra OSN v Praze. V Organizaci spojených národů se na různých pozicích pohybuje od roku 1995. V letech 2005 a 2006 byl jako civilní pracovník informačního servisu mírové operace OSN v Libérii, působil také jako konzultant Světové banky nebo výzkumný pracovník v soukromém sektoru. Je autorem a spoluautorem publikací a článků, zejména k tématům týkajících se OSN.

Téma večera: Svět v pohybu – nejen migračním
Vleklé konflikty, globální oteplování nebo xenofobie na vzestupu. Večer o současných i budoucích globálních krizích. O migraci nejen z pohledu Evropy, o změně klimatu jako o noční můře i příležitosti a také o hledání odpovědí na otázku: Co s tím vším máme dělat?!


Těšíme se na vás už tuto středu 9. listopadu 2016 v 18:00 v Pevnosti poznání. Rozvojové večery realizuje ARPOK díky podpoře individuálních dárců, tento Rozvojový večer je navíc pořádán v rámci Týdne globálního vzdělávání.


Podívejte se přednášky, které u nás můžete navštívit do konce tohoto roku:

 

arpok_pp_plakat_web

Udělejte svým blízkým radost dárkovým poukazem do interaktivního muzea vědy

Máme pro Vás 3 verze poukazu:

 • Vstup pro 1 osobu za 95 Kč
 • Vstup pro 2 osoby za 170 Kč
 • Vstup pro celou rodinu za 300 Kč
  (2 dospělé + 2-3 děti)

Kde si poukaz mohu vyzvednout?
Zakoupit je můžete osobně na kase Pevnosti poznání (17. listopadu 7, areál Korunní pevnůstky); platit u nás můžete i kartou. Stejně tak ho seženete i v univerzitním UPointu (Dům U Černého psa, Horní náměstí 205/12).

Lze poukaz zaslat poštou?
Určitě ano, stačí, když nám na info@pevnostpoznani.cz zašlete svou volbu poukazu a adresu, na kterou ho chcete zaslat. Poštovné Vás přijde na 38 Kč.

darkovy

 

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé, srdečně vás zveme na ptačí seminář České společnosti ornitologické. Nese název “Za ptáky našeho okolí” a předá vám klíčové informace o ochraně ptactva, o významu i ohrožení mokřad, o nebezpečí prosklených budov, ale také o návratu legendárních sokolů!


Seminář se pro učitelky a učitele II. stupně ZŠ uskuteční v Pevnosti poznání v úterý 15. listopadu 2016 od 9:00 do 13:00, už nyní se můžete přihlašovat přes stručný formulář.

PŘIHLÁŠKA ZDE
Těšíme se na vás!


Sledujte detailní program všech seminářů:


greathornedowl-wiki

Jaká dobrodružství vás čekají (a neminou) v interaktivním muzeu vědy Univerzity Palackého…

Změny v otevírací době? Máme (prakticky neustále) otevřeno!

Ve středu, čtvrtek i pátek (26. 10. , 27.10. a 28.10) máme otevřeno vždy od 9:00 až do 18:00, v sobotu 29.10. výjimečně až do 20:00, v neděli opět do 18:00.


Vše, co jste kdy chtěli vědět o vstupném a otevírací době během strašidelného Halloweenu v Pevnosti.

ZDE NAJDETE VŠE, PO ČEM PÁTRÁTE 

 


Uzavíráme přihlášky pro legendární Noc v muzeu!
Věřte nebo ne, ale zbývá už JEDNO JEDINÉ VOLNÉ MÍSTO pro legendární Noc v Pevnosti poznání.

PŘIHLÁŠKY PRO VAŠE DĚTI ZDEPaní učitelky a pány učitele II. stupně ZŠ srdečně zveme na vzletný ornitologický seminář.
Nebudete litovat!

PŘIHLÁŠKY A BLIŽŠÍ INFO ZDETĚŠÍME SE NA VÁS. MOC!
(…ale jo, i na toho Barta)

 

14560063_1117027735012033_4139481862938692761_o

Od pátku 28. do neděle 30. října 2016. Tři strašidelné dny v Pevnosti strašidel, magie a vědy. Chystáme pro vás nefalšované upíří experimenty, dýňové exploze, tajemné boxy s hady a pavouky, výrobu kostlivců, ale také hororový vesmír nebo popularizační přednášku o původu strašidel. Děti, které k nám dorazí v tematických kostýmech, budou mít vstup zadarmo. V sobotu pro vás navíc otevřeme až do 20.00! Sledujte aktuality i na facebookové události

 

Překonejte svůj strach!

Štíři, hadi a pavouci! S řadou z nich se v pátek a sobotu setkáte tváří v tvářSpolečnými silami zboříme celou řadu pověr, které o nich nepřetržitě kolují. Jsou vážně tak studení, slizcí, podivní či dokonce přímo nebezpeční? Naše tajemné boxy prověří vaši odvahu a kuráž. Pomůžeme vám zbavit se vlastního strachu a fóbií, ale také ve vás probudíme zvíře, které se odjakživa skrývá v každém z nás.

Pořád to nestačí?
V takovém případě vězte, že se proměníte ve Spider-Many a vrhnete se do konstrukce vlastních originálních pavoučích sítí.Hororový vesmír

Vězte, že v celém vesmíru se nachází nespočet tajemných, temných, v každém případě podivuhodných objektů, které vám představíme právě o tomto sobotním večeru. Zkrátka a dobře – těšte se na stezku odvahy v zákulisí našeho planetária (sobota od 16h do 20h).

Pořád to nestačí?
Pak se seznámíte s astronomy rudolfínské doby. A poznáte dovednosti tehdejších alchymistů.


Vy…a duchové!

Jakmile budete během víkendu kráčet po Pevnosti, dávejte si dobrý pozor na naše všudypřítomná strašidla! Aniž byste si toho všimli, mohou vás z ničeho nic lapit a spoutat lanem. Bude záležet pouze a jedině na vaší šikovnosti a vynalézavosti, zda se z nich dokážete vysvobodit.

Pořád to nestačí?
A co když prozradíme, že díky geometrickým útvarům objevíte ve čtvercové síti halloweenské překvapení. Anebo vám pomůžeme rozluštit tajemství opravdu netradičních šifer.Upíří chemie

V laboratořích Pevnosti se těšte na plnokrevné upíří experimenty! Vyvoláte ducha z chemické baňky, na vlastní kůži poznáte dotek suchého ledu a ponoříte se do oblaku magického dýmu. Za dobrého počasí se navíc dočkáte venkovních hrátek s ohněm nebo dýňových explozí ( sobota a neděle od 11h, každou celou hodinu).

Pořád to nestačí?
Stranou strašidelného dění nebude ani naše Vědecká výtvarka! Ta se promění v prostředí plné chrastících koster. Samotní kostlivci navíc budou svítit i uprostřed úplné tmy a temnoty. Kdysi totiž vypili tajný lektvar z uranu, který namíchala sama kočičí vědkyně Felis, členka našeho vědeckého týmu superhrdinů Strážci poznání. Zaručujeme jediné – každý si z výtvarky odnese svého vlastního strašidelného kostlivce.


O původu strašidel

Jak vznikaly představy o hejkalech, vlkodlacích, bludičkách a jiných strašidlech? Která zvířata, vzácná onemocnění a přírodní jevy stály u jejich zrodu a inspirovaly lidskou představivost? Proč se v pohádkách vodníci umí přeměňovat v koně, upíři se bojí česneku a vlkodlaci musí umět kotrmelec? Odpovědi na otázky vám v neděli přinese právě tato popularizační přednáška zoologa a antropologa Evžena Tošenovského.

KDY: v neděli 30. října od 14:00 do 15:00 (pro děti), od 16:30 do 18:00 (pro dorost a dospělé)
KDE: Pevnost poznání (areál Korunní pevnůstky Olomouc, 17. listopadu 7)

 

A BUDOU I NETOPÝŘI! 
Je to tak, stranou nezůstanou tajuplní netopýři ani majestátní sovy! V neděli od 15h do 16:30 – tedy přesně mezi oběma strašidelnými přednáškami – budete mít všichni možnost seznámit se s živými okřídlenými (a krásnými!) strašidly – s netopýry a sovami ze Záchranné stanice ORNIS.


Těšíme se na vás!
A tady je veškeré info o vstupném a otevírací době:

 

 

 

Půvab podzimu je tady. A k padání listí neodmyslitelně patří i nefalšovaní létající draci! Přijďte si k nám s dětmi vyrobit toho svého už tento víkend, ať už v sobotu 22. anebo v neděli 23. října. Naše dračí vědecká výtvarka vám bude plně k dispozici oba dva dny, vždy od 10:00 do 17:00. Těšíme se na vás!


   Vyrobíte si vlastního jednoduchého draka a rovnou otestujete jeho létající schopnosti.

Nálety na Pevnost nebo šlehání ohně jsou přísně zakázané, ale i kdyby váš drak zdivočel proti vaší vůli, nemusíte mít strach! Vše bude totiž bedlivě kontrolovat sama Bezzubka.


POZOR, SOUTĚŽ O VOLNÉ VSTUPENKY
Děti si u nás mohou nakreslit svého draka, my následně v pondělí ze všech kreseb vylosujeme 3 šťastlivce (!), kteří si k nám přijdou pro volnou vstupenku do celé Pevnosti poznání. Těšíme se na vaši vzletnou fantazii!

 

dragon

…a sledujte i událost na Facebooku


 

toothless

 

 

Otevírací doba


Pondělí: zavřeno
Úterý: 9:00-17:00
Středa: 9:00-17:00
Čtvrtek:9:00-17:00
Pátek: 9:00-17:00
Sobota:9:00-18:00
Neděle:9:00-18:00

Máme pro vás otevřeno i o státních svátcích!
Pevnost má bezbariérový přístup

Vstupné

 • VŠECHNY 4 EXPOZICE
 • Dospělí: 95 Kč
 • Snížené vstupné: 85 Kč (děti 5–15 let, studenti, senioři od 65 let, ZTP, ZTP/P)
 • Rodinné: 350 Kč (2 dospělí + 2−3 děti)
 • Skupinové nad 10 osob: 75 Kč/osoba (bez ohledu na věk)
 • Permanentka: 900 Kč (12 vstupů)
 • 1 EXPOZICE ZVLÁŠŤ
 • Dospělí: 30 Kč
 • Snížené vstupné: 25 Kč
 • Gyroskop: 30 Kč / 55 Kč s fotkou

 • Planetárium: 30 Kč
 • Sleva 20 % pro absolventy UP a držitele Olomouc region Card
 • Můžete u nás platit kartou

Adresa

 • Pevnost poznání Olomouc
  (Areál Korunní pevnůstky)
 • 17. listopadu 7
 • 779 00 Olomouc
 • +420 585 634 145
 • GPS: 49,592896 17,257982
 • Budova má bezbariérový přístup

Neváhejte nás kontaktovat