Web Analytics

Letní příměstský vědecký tábor 2018 – Registrace

Místo konání akce: Pevnost poznání, 17. listopadu 7, 779 00 Olomouc
Potřebujete více informací? Rádi vám je poskytneme. Napište si o ně na adresu martina.prochazkova@upol.cz

 

 • Pro zaslání potvrzení a další komunikaci (pokud zapisujete 2 táborníky, je nutné zaregistrovat 2 přihlašky a zadat v úvodu při druhé registraci odlišný registrační email),
 • ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA (vyplní rodiče nebo zákonný zástupce)

 • Vyzvedávání dítěte z tábora

 • Zdravotní dotazník

  V průběhu akce se děti setkají s různými pohybovými a herními aktivitami. Je důležité znát zdravotní stav Vašeho dítěte, abychom mohli přizpůsobit náročnost programu a předcházeli tak případným zdravotním komplikacím.
 • pokud dítě není alergické, vyplňte NE
 • pokud dítě nemá žádné zdravotní problémy, vyplňte NE
 • Pokud dítě neužívá žádné léky, vyplňte NE
 • Storno podmínky

  Odhlásíte-li dítě 3 – 1 den před začátkem tábora, storno poplatek činí 100% z ceny.
  Odhlásíte-li dítě 4 – 7 dní před začátkem tábora, storno poplatek činí 50% z ceny.
  Odhlásíte-li dítě 8 - 14 dní před začátkem, storno poplatek činí 30% z ceny.
  Nemůže-li se dítě tábora účastnit ze zdravotních důvodů, storno poplatek činí 30% z ceny. V tomto případě je nutné doložit potvrzení od lékaře.
  V případě zajištění náhradníka z vaší strany storno poplatek neúčtujeme. Storno poplatek pokrývá veškeré náklady spojené s přípravou tábora.

  Objednatel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení potvrzení přihlášky objednateli.

  Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činností na táboře, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci Pevnosti poznání – např. v kronikách, tisku, na Internetu, apod.

  Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, s osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Shromážděné údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány.
 • Platební podmínky

  Platbu za vědecký tábor můžete provést buď přes účet 19 – 1096330227/0100 variabilní symbol 993100471, text jméno dítěte. Nebo v hotovosti přímo na pokladně Pevnosti poznání.