Web Analytics
Otevíráme v pátek 4.prosince. Těšíme se na vás.

Senioři - Blízká setkání třetího věku

Vzhledem k mimořádným podmínkám v souvislosti s epidemií COVID-19 upravujeme kurzy Blízká setkání 3. věku následovně:

Na podzim 2020 otvíráme kurz pouze pro dvě skupiny 3. ročníku (každé pondělí)

Kurz se uskuteční od 14. září do 7. prosince 2020

  1. skupina: 9:30-12:00 (30 lidí)
  2. skupina:13:00-15:30 (30 lidí)

Místo mají zajištěno všichni, kteří začali a nedokončili 3. ročník na jaře 2020 a také náhradníci z jara 2020. Je ale nutné, aby se znovu zaregistrovali prostřednictvím webu https://www.pevnostpoznani.cz/pro-seniory/ , popř. osobně na pokladně Pevnosti poznání.

Registrace pro tuto skupinu účastníků bude otevřena v pondělí 24. srpna 2020 v 10:00 (registrace bude přístupná jen absolventům a náhradníkům z jara 2020).

1. září 2020 v 10:00 bude pak zpřístupněna registrace pro nové zájemce o účast ve 3. ročníku na podzim 2020 (k dispozici bude jen tolik míst, která neobsadí účastnící a náhradníci z jara 2020; předpokládáme, že to bude cca 20 míst).

Na jaře 2021 bude otevřen kurz pro dvě skupiny 1. ročníku (každé pondělí)

 Kurz se uskuteční od 15. února do 10. května 2021

  1. skupina 1. roč.: 9:30-12:00 (30 lidí)
  2. skupina 1. roč.: 10:15-12:45 (30 lidí)

Místo mají v případě zájmu zajištěno všichni, kteří začali a nedokončili 1. ročník na jaře 2020 a také všichni náhradníci z jara 2020.

Je ale nutné, aby se znovu zaregistrovali prostřednictvím webu https://www.pevnostpoznani.cz/pro-seniory/ , popř. osobně na pokladně Pevnosti poznání. Přesný začátek registrace pro tuto skupinu bude oznámen prostřednictvím e-mailu a také na stránkách Pevnosti poznání nejpozději do poloviny ledna 2021. Pokud původní zájemci neobsadí všech 60 míst, budou zbývající místa k dispozici novým zájemcům.

Souběžně bude od poloviny ledna 2021 otevřena registrace pro jednu skupinu 3. ročníku (30 lidí) se začátkem v pondělí 15. února do 10. května 2021, vždy ve 13:00.

Všechny informace budou včas upřesněny, popř. v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací modifikovány. Celý organizační a lektorský tým spolku Pro poznání se na vás opět těší!


Program Blízká setkání třetího věku je určený všem seniorům, které zajímá, jak pozitivně a efektivně ovlivnit průběh vlastního stárnutí. Inspirativní prostředí muzea Pevnost poznání, atraktivní a promyšlená náplň jednotlivých lekcí i celková organizace kurzu, vytváří neopakovatelnou pozitivní atmosféru, která mezi účastníky buduje dlouhodobá pevná přátelství.

Zkušení lektoři pomáhají účastníkům zvládat celou řadu překážek, které s sebou narůstající věk přináší, jako jsou zdravotních problémy, osobní nejistota či pocit samoty.

Program je rozdělen na 3 samostatné 12 tydenní kurzy („kopírují“ semestr vysoké školy), které na sebe navazují. V rámci každého ročníku účastníci absolvují 3 hodiny interaktivní výuky týdně (podle předem daného rozvrhu se zpravidla kombinují dvě témata). Ke všem tématům dostane každý účastník rozsáhlou sadu názorných metodických listů.

Zaměření jednotlivých lekcí je z hlediska obsahu i porozumění maximálně přizpůsobeno potřebám seniorské generace – rozvíjí jejich kognitivní a pohybové schopnosti ale i celkovou orientaci v dnešním moderním světě. Společným pilířem (linií) všech kurzů jsou tři základní témata vedená zkušenými lektory s dlouholetou praxí: Fyziologie lidského těla (lektor Ivana Fellnerová), Mozkový jogging (lektoři Miroslava Dohnalová a Martin Král) a Fyzioterapie (lektor Lenka Fasnerová). Ve druhém a třetím ročníku je náplň kurzu postupně rozšiřována o další témata jako Psychologie, Žonglování, Jóga, Muzikoterapie, Nepárové latinské tance, Arteterapie aj.

Kurzy se konají v Pevnosti poznání Univerzity Palackého v Olomouci. Zajišťuje se spolek Pro poznání s podporou Olomouckého kraje.


Platební podmínky

Cena celého programového cyklu je 1 400 Kč za osobu. V případě přihlášení manželského páru je cena 1 100 Kč za osobu.

Poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně muzea Pevnost poznání nebo převodem z účtu. Číslo účtu je 2900951417/2010, do poznámky vložit jméno účastníka. 


Fotogalerie předešlých ročníků


Kurzy


Media monitoring

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016