Web Analytics

Pro seniory

Informace, registrace

Historie

tým

Fotogalerie

Blízká setkání třetího věku aneb jak v pozdějším věku neztratit moudrost

Starší věk s sebou nese úbytek fyzických sil a má vliv i na kognitivní funkce mozku, především paměť. Zhoršuje se prostorová orientace, stabilita těla, postupně se objevuje řada neduhů. Ale nemusí tomu tak vždy být! Mnohému lze včas předejít a zpomalit tak obtíže, které s sebou věk přináší. Zjištění pozitivní psychologie říkají, že i v období stáří se lze učit nové věci a poskytuje mnoho příležitostí pro růst a zrání osobnosti. Lidský mozek má navíc jednu úžasnou vlastnost, tzv. neuroplasticitu. Je to schopnost vytvářet nové spoje a dráhy mezi stávajícími neurony. Cílevědomým tréninkem tak můžeme posilovat či obnovovat jeho schopnosti. Výzkumy dokazují, že pro rozvoj mozku je důležitá jak psychická, tak fyzická aktivita.

Proto Spolek Pro poznání ve spolupráci s interaktivním centrem Pevnost poznání nabízí komplexní  kurzy pro seniory zaměřené právě na trénování paměti, fyziologii lidského těla, fyzioterapii, ale i na řadu dalších aktivit; tento promyšlený vzdělávací celek posiluje nejen kognitivní fukce, ale pomáhá udržet seniory po všech stránkách aktivní . Kurzy probíhají ve třech, volně na sebe navazujících semestrech z nichž každý trvá dvanáct týdnů.  Každý kurz je založen na osobním přístupu profesionálních lektorů a nese se v duchu přátelské atmosféry. „Odchod do důchodu je pro každého člověka významným zlomem v životě. Utlumí se společenské, psychické a fyzické aktivity, které byly přirozenou součástí produktivního věku. V mnoha případech se člověk ze dne na den dostává do určité sociální izolace, nabývá dojmu zbytečnosti a nenaplněnosti. A co je důležité – výrazně se zpomalí i jeho fyzické a psychické tempo. Naše kurzy pomáhají proces stárnutí zpomalit,“ vysvětlila zakladatelka kurzu Naďa Žondrová ze spolku Pro poznání.

 • „Já jsem se vlastně celý život se učil. Absolvoval jsem střední a vysokou školu a pak jsem dělal spoustu let projektanta, starostu, takže jsem byl často na seminářích a školeních. No, a když jsem šel do důchodu, najednou mi to chybělo. Proto jsem se přihlásil“

  Lubomír Novák z Pěnčína

 • „Mně se to hrozně líbilo, získala jsem spoustu nových poznatků. Je bezvadný, že člověk jednou za týden vystřelí z domu a něco pro sebe udělá.“

  Drahomíra Lukášová

 • „Prostředí, lektoři – vše bylo úžasné!“

  Ludmila Kudelová (jaro 2018)

 • „Velké díky za nádherné chvíle prožité v Pevnosti poznání.“

  Vlasta Šrotová (jaro 2018)

 • „ Moc se mi to líbilo a oceňuji snahu a připravenost všech lektorů. Všichni zaslouží velkou jedničku a paní Fellnerová s hvězdičkou! Už se těším na pokračování!“

  absolventka jarního kurzu 2018, 63 let

 • „Mám srovnání s dalšími vzdělávacími kurzy pro seniory (U3V, VU3V, angličtina pro seniory) a tento kurz jsem v počátku přijala s rozpaky, ale po ukončení jej považuji za nejpříjemnější a nejlépe organizovaný ve srovnání s výše uvedenými.“

  Jana Habustová (jaro 2018)

 • „Zejména byl přínosný pohyb a ráda jsem si doplnila „zapomenutou“ fyziologii“

  MUDr. Darina Metelková

 • „Zatím jsem nic lepšího nezjistila. Je to tady opravdu na vysoké úrovni! Všichni lektoři zasluhují velké díky. Těším se opravdu na pokračování. A co se týká samotné pevnůstky, tak to nemá chybu!“
  Jaroslava Schrottová (jaro 2018)

 • „Bylo to senzační, jsem moc ráda, že jsem se zúčastnila. Chtěla bych pokračovat. Díky moc za to, co pro nás děláte!“

  Jaroslava Životová, (jaro 2018)

 • „Jsem jednoznačně nadšen!“

  Jindřich Přidal (jaro 2018)

Historie a vznik kurzu pro seniory

Inspirativní kurz vymyslela lektorka trénování paměti Naďa Žondrová. Oslovila pedagožku Ivanu Fellnerovou z Přírodovědecké fakulty UP a společně s Martinou Vysloužilovou z Pevnosti poznání založily v roce 2015 Spolek pro poznání. V létě spolek spustil první registraci a zájemci o kurz si mohli i díky podpory Olomouckého kraje vyzkoušet bezplatné ukázkové lekce.

Ve „zkušebním“ programu bylo trénování paměti, fyziologie a také kurzy pohybu, které vedla fyzioterapeutka Lenka Fasnerová. Pohyb patří mezi hlavní biologickou potřebu všech živých bytostí, ale člověk jako jediná živá bytost má tu možnost se rozhodnout, zda se bude hýbat nebo bude pasivní. Kladný vliv pohybu má příznivé účinky na psychiku jedince, činnost mozku a dokonce i paměť.“

První účastníci kurzu Blízká setkání třetího věku se potkávali od září do prosince 2016. Lektoři učili seniory překonávat řadu překážek, které s sebou narůstající věk přináší. Prostřednictvím tří tematických oblastí – fyziologie lidského těla, mozkový jogging a fyzioterapie – se zvykali porozumět svému tělu, které dobře funguje na základě rovnováhy fyzického i duševního zdraví. Na stejné, originální výuce, která je výbornou praxí pro běžný život, lekce 1. ročníku pokračují do dneška. Absolvovalo je několik stovek účastníků z celého Olomouckého kraje.

Projekt, který má potenciál pozitivně ovlivnit každodenní život seniorů

„Naším cílem bylo od začátku představit lidské tělo jako jeden funkční celek, kde si mezi sebou buňky neustále povídají. Chtěli jsme ukázat, co se stane, když taková komunikace selže, ale hlavně také to, jak něčemu takovému předejít,“ přibližuje začátky kurzu Ivana Fellnerová, lektorka fyziologické části programu.  

Kurz si ihned po startu našel řadu příznivců. Do navazujícího 2. ročníku se přihlásilo 125 zájemců, kteří se nadále chtěli učit moudře zestárnout a také navázat nová přátelství. V pokračovacích lekcích je čekalo 12 týdnů vzdělávání v těchto oblastech: psychologie, fyziologie výživy, trénování paměti, žonglování a fyzioterapie. Mezi lektory se nově objevila lektorka trénování paměti Věra Přikrylová, psycholožka Zuzana Faldynová a žonglér Jan Hlavsa.

Vzdělávací cyklus se odehrával dvakrát týdně v prostorách muzea vědy.  Pravidelně na něj jezdil také Lubomír Novák z Pěnčína, kterého doprovázela také jeho manželka. Já jsem se vlastně celý život učil. Absolvoval jsem střední a vysokou školu a pak jsem dělal spoustu let projektanta, starostu, takže jsem byl často na seminářích a školeních. No, a když jsem šel do důchodu, najednou mi to chybělo. Proto jsem se přihlásil,“ řekl Lubomír Novák, který si dokonce na základě jednoho workshopu koupil žonglovací míčky a doma učí vnuky, jak je ovládat. Lektor Jan Hlavsa se této aktivitě věnuje již 15 let a předvádí svou show po celé republice. Hra s míčky je totiž vynikající metodou pro zlepšení prostorové orientace, koordinace pohybu, soustředění a zároveň propojuje pravou a levou mozkovou hemisféru a zlepšuje práci mozku. V hodinách o psychologii se účastníci věnovali tématu, proč je dobré porozumět své psychice. Užitečná byla především zjištění, která přináší tzv. pozitivní psychologie. Mezi ta nejdůležitější patří, že i v období stáří se lze učit nové věci a je v něm velká příležitost pro růst a zrání osobnosti. V navazujícím 2. ročníku se také senioři v rámci fyziologických lekcí dozvěděli, jak udržet své tělo v kondici , aby správně fungovalo. Ve fyziologické části se odrazili od rozborů složení těla. „Všechny přihlášené jsme na začátku kurzu proměřili, abychom  zjistili, co by se dalo u každého zlepšit. Postupně jsme se pak seznamovali s tajemstvím výrobních postupů nejrafinovanější chemické továrny zvané lidské tělo. Věnovali jsme se nejen výživě a pohybu, ale také otázkám odpočinku, emocí a stresu – tyto faktory mnohdy ovlivňují naši kondici víc, než si vůbec dokážeme představit,“ doplnila Ivana Fellnerová.

Autorka nápadu založit kurz Blízká setkání třetího věku Naďa Žondrová se bohužel dalších lekcí nedožila. Zemřela po těžké nemoci 27. srpna 2017. Jejím velkým přáním bylo, aby nastartovaný kurz úspěšně pokračoval dál, a to se také nakonec podařilo. 


Náš lektorský tým

Psychologie pro život | Mgr. Zuzana Faldynová

Zuzana je absolventkou psychologie na Filozofické fakultě UPJŠ v Košicích a dlouhodobého akreditovaného výcviku v psychoanalytické psychoterapii. Působí jako lektorka kurzů osobnostního rozvoje a profesního vzdělávání v neziskovém sektoru, jako psychoterapeutka, supervizorka a koučka. Mezi její odborné zájmy patří práce se symboly a archetypy, psychologický výklad pohádek, taneční terapie, arteterapie a teambuilding.

Proč je dobré porozumět své psychice?

„Žít dobře znamená dobře stárnout a dobře stárnout znamená dobře žít.“ Pro úspěšné naplnění tohoto hesla je vhodné nechat se inspirovat poznatky psychologie stárnutí. Užitečná a povzbudivá jsou především zjištění, která přináší tzv. pozitivní psychologie. Mezi ty nejdůležitější patří to, že i v období stáří se lze učit nové věci a je v něm velká příležitost pro růst a zrání osobnosti. Potvrdilo se, že lidé ve vyšším věku jsou moudřejší a že tato moudrost není závislá na inteligenci, a také, že jsou šťastnější než v předešlých obdobích života. Potenciál vyššího věku však může zůstat zcela nevyužitý, proto je velmi důležité se na důchodové období náležitě připravit.

Kontakt: zuzidyn@email.cz

Trénování paměti a mozkový jogging | Věra Přikrylová

Věra je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, působí v učňovském školství. Je dlouholetou členkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging a certifikovanou trenérkou paměti II. stupně. Dlouhodobě spolupracuje s denním stacionářem pro klienty s Alzheimerovou chorobou Pamatováček, kde je také členkou správní rady.

Proč trénovat paměť?

V dnešním uspěchaném světě existuje spousta lidí, kteří nemyslí na to, že jednou zestárnou – žijí tady a teď. Nepokládají tedy ani za důležité zabývat se něčím takovým, jako je trénování paměti. Mnoho lidí si neuvědomuje potenciál vlastního mozku, berou jeho činnost jako samozřejmost, a proto jej (na rozdíl od jiných častí těla) zanedbávají. Stárnutí mozku se ale nevyhne nikdo z nás. Je to přirozený biologický proces. Mnoho studií dokázalo, že zachováme-li si aktivní životní styl s přiměřenou úrovní tělesné, duševní a společenské aktivity, pak poskytujeme mozku podněty a pomůžeme tak udržet mozkové buňky živé a zdravé.

Kontakt: veraprikryl@centrum.cz

Fyziologie, aneb co (ne)dopřát našemu tělu | RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.

Ivana je odbornou asistentkou na Přírodovědecké a Lékařské fakultě Univerzity Palackého. V roce 2015 jí byla udělena Cena děkana pro nejlepšího pedagoga Přírodovědecké fakulty. Je popularizátorkou biologických věd a garantkou biologicky zaměřených projektů jako Srdce srdcí, Od fyziologie k medicíně, Kreativní fyziologie ad. Jako odborná garantka a designérka také stojí za expozicí Rozum v hrsti v Pevnosti poznání. Je certifikovanou trenérkou paměti a lektorkou Dětské univerzity a Univerzity III. věku.

Aby naše tělo správně fungovalo, mělo dosti sil se ubránit nástrahám okolního prostředí, dokázalo „po svých“ ujít alespoň pár km, aby nás mozek nepletl a podával nám pravdivé informace, abychom psychicky i fyzicky zvládli nejen radosti, ale hlavně trápení všedního života, pro to vše je nutné se o svoje tělo správně starat! Nezbytnou podmínkou správného fungování organismu je zajištění přísunu nepostradatelných živin, které jsou zdrojem nejen energie, ale i stavebních a regulačních látek. V tomto navazujícím vzdělávacím cyklu proto nahlédneme do hlubin našeho těla, které je rafinovanou chemickou továrnou. Postupně ho rozebereme na základní stavební částice, abychom zjistili, z čeho je vlastně postaveno. Dále si povíme, k čemu jsou jednotlivé látky potřebné, které z nich si umí náš organismus vyrobit sám a které naopak potřebuje dodat. Nahlédneme do tajů naší vlastní „chemické továrny“ a poodhalíme její „výrobní postupy“ na zpracování a přeměnu živin. Jen tak pochopíme, co naše tělo potřebuje, co ho dělá zdravým a silným a co mu naopak škodí. Během 12 týdnů budou mít účastníci možnost postupně aplikovat získané vědomosti do svého vlastního životního režimu a průběžně sledovat, jak se jim to daří. Není potřeba (a dokonce ani žádoucí) měnit své návyky od základu. Drobné změny mají většinou pro tělo zásadnější význam, než si dokážeme představit. V pokročilejším věku je dokonce úspěchem pouhé zpomalení zhoršování kondice, které s sebou přibývající roky přirozeně přináší. Takže hodně štěstí na cestě k pohodovému podzimu života.

Kontakt: ivana.fellnerova@gmail.com

Pohyb pro zdraví | Mgr. Lenka Fasnerová

Lenka je absolventkou Fakulty sportovních studií Masarykovy Univerzity, oboru tělesná výchova – speciální pedagogika, a Vyšší odborné zdravotnické školy v Brně, oboru fyzioterapie. Je dlouholetou lektorkou a odbornou garantkou pohybových kurzů Zdravý životní styl na Univerzitě III. věku v Olomouci. Od roku 2007 vede bezbariérové Centrum pohybu v Olomouci zaměřené na pohybové aktivity napříč generacemi a handicapy.

Proč nám pohyb prospívá?

Pohyb patří mezi hlavní biologickou potřebu všech živých bytostí, ale člověk jako jediná živá bytost má tu možnost se rozhodnout, zda se hýbat bude nebo zůstane pasivní. Kladný vliv pohybu má příznivé účinky na psychiku jedince, činnost mozku a dokonce i paměť. Pohyb zvyšuje hladinu neurotrofinů, které chrání neurony před poškozením volnými radikály a zvyšuje počet spojů mezi neurony. Pomáhá k udržení denního rytmu a zajišťuje dobrý spánek. Při nedostatku pohybu člověk upadá do pasivity a sociální izolace, trpí nedostatečným okysličováním krve, omezenou kloubní pohyblivostí, sníženou obratností a různými nemocemi.

Kontakt: lenka.fasnerova@volny.cz

Žonglování | Jan Hlavsa

Honza žongluje už 15 let, jeho profese produkčního a technika mu umožňuje věnovat se žonglování na profesionální úrovni a předvádět tak svou show po celé republice. Jako lektor už naučil žonglovat přes tisíc lidí. K výuce přistupuje vždy individuálně, především s ohledem na věk i fyzické schopnosti jednotlivých studentů.

Proč žongluji?

Systém házení tří míčků, tedy kaskádu, jsem se naučil už na střední škole. Ale krásu a neomezené možnosti žonglování jsem začal objevovat až při prvním pokusu změnit směr nebo výšku hodu, tedy při inovaci něčeho známého a naučeného, na něco nového. Tyto nové cíle mi otevřely oči a já pochopil, že žonglování nespočívá pouze v množství předmětů ve vzduchu, ale také ve svobodě pohybu a nekonečném množství způsobů, jak žonglovat, byť třeba jen se třemi míčky.

Po patnácti letech a mnoha tisících hodinách tréninku stále objevuji nové kombinace, které mě nutí opustit komfortní zónu toho, co už umím a znovu nutit tělo i mozek do něčeho neznámého. Schopnost rychlé adaptace na novou situaci a postřeh je něco, co při žonglování procvičíte velmi intenzivně, protože ani naučené hody nejsou nikdy úplně stejné, a ty, které se zrovna učíte, vás nutí se soustředit a okamžitě reagovat.

Kontakt: info@cirkuslevitare.cz

Fotogalerie

DSC 9870hobzova
DSC 9828hobzova
DSC 9797hobzova
DSC 9794hobzova
DSC 9780hobzova
DSC 9690hobzova
DSC 9667hobzova
DSC 9654hobzova
DSC 9653hobzova
DSC 9649hobzova
DSC 9647hobzova
DSC 9559hobzova
DSC 9506hobzova
DSC 9487hobzova
DSC 9478hobzova
DSC 9459hobzova
DSC 9452hobzova
DSC 9426hobzova
DSC 9440hobzova
DSC 9419hobzova

Média monitoring

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Ke stažení