Web Analytics

Senioři - Blízká setkání třetího věku

Kurzy pro seniory Blízká setkání třetího věku v Pevnosti poznání jsou z důvodů vyhlášení nouzového stavu a omezení pohybu na veřejnosti aktuálně zastaveny. Organizátoři v těchto dnech připravují varianty a podmínky pokračování jednotlivých lekcí.

„Velmi nás mrzí, že jsme museli naše pravidelné přednášky ukončit. Samozřejmě respektujeme nařízení Vlády ČR s ohledem na zdraví našich účastníků, což je v tuto chvíli nejdůležitější. Věříme, že nepříjemnou situaci bez větších problémů zvládají. Myslíme na ně a věříme, že se brzy v Pevnosti opět setkáme,“ řekla Ivana Fellnerová, předsedkyně spolku Pro poznání, který seniorské kurzy organizuje.

Jednou z možností je přesunutí všech lekcí na jaro 2021. Vše ale záleží na tom, jak se bude situace ohledně koronavirové infekce nadále vyvíjet.

Seniorům, kteří již absolvovali čtyři lekce z dvanácti, bude kurzovné za zbývající nerealizované lekce vráceno. Manželské páry obdrží 2x740 Kč, jednotlivci 940 Kč. Peníze se jim vrátí na účet, ze kterého byl poplatek uhrazen. Lidé, kteří platili osobně na kase Pevnosti poznání, budou informováni o možnostech vrácení peněz emailem nebo telefonicky. Účastníci budou mít automaticky rezervovaná místa v pokračovacích kurzech, hned, jak to situace v zemi dovolí. Organizátoři je včas osloví s možností přednostního přihlášení. 


Program Blízká setkání třetího věku je určený všem seniorům, které zajímá, jak pozitivně a efektivně ovlivnit průběh vlastního stárnutí. Inspirativní prostředí muzea Pevnost poznání, atraktivní a promyšlená náplň jednotlivých lekcí i celková organizace kurzu, vytváří neopakovatelnou pozitivní atmosféru, která mezi účastníky buduje dlouhodobá pevná přátelství.

Zkušení lektoři pomáhají účastníkům zvládat celou řadu překážek, které s sebou narůstající věk přináší, jako jsou zdravotních problémy, osobní nejistota či pocit samoty.

Program je rozdělen na 3 samostatné 12 tydenní kurzy („kopírují“ semestr vysoké školy), které na sebe navazují. V rámci každého ročníku účastníci absolvují 3 hodiny interaktivní výuky týdně (podle předem daného rozvrhu se zpravidla kombinují dvě témata). Ke všem tématům dostane každý účastník rozsáhlou sadu názorných metodických listů.

Zaměření jednotlivých lekcí je z hlediska obsahu i porozumění maximálně přizpůsobeno potřebám seniorské generace – rozvíjí jejich kognitivní a pohybové schopnosti ale i celkovou orientaci v dnešním moderním světě. Společným pilířem (linií) všech kurzů jsou tři základní témata vedená zkušenými lektory s dlouholetou praxí: Fyziologie lidského těla (lektor Ivana Fellnerová), Mozkový jogging (lektoři Miroslava Dohnalová a Martin Král) a Fyzioterapie (lektor Lenka Fasnerová). Ve druhém a třetím ročníku je náplň kurzu postupně rozšiřována o další témata jako Psychologie, Žonglování, Jóga, Muzikoterapie, Nepárové latinské tance, Arteterapie aj.

Kurzy se konají v Pevnosti poznání Univerzity Palackého v Olomouci. Zajišťuje se spolek Pro poznání s podporou Olomouckého kraje.


Platební podmínky

Cena celého programového cyklu je 1 400 Kč za osobu. V případě přihlášení manželského páru je cena 1 100 Kč za osobu.

Poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně muzea Pevnost poznání nebo převodem z účtu. Číslo účtu je 2900951417/2010, do poznámky vložit jméno účastníka. 


Fotogalerie předešlých ročníků


Kurzy


Media monitoring

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016