Web Analytics

Senioři - Blízká setkání třetího věku

Milí účastníci a příznivci našeho kurzu Blízká setkání třetího věku, pokud se bude epidemiologická situace vyvíjet příznivě, plánujeme v září 2021 opět otevřít naše kurzy.

Z organizačních důvodů budou na podzim otevřeny dva kurzy pro 3. ročník (podmínkou je absolvování prvního a druhého cyklu). Účast budeme v případě zájmu rezervovat všem, kteří kurz nedokončili na jaře resp. na podzim 2020. Volná místa budou doplněna dalšími zájemci.

Na jaře 2022 plánujeme již standardní model, tzn. nábor zcela nových zájemců do 1. ročníku a souběžně otevření jedné skupiny 3. ročníku 

Online registrace na podzim 2021 zde

Ukázka rozvrhu

Přejeme hodně zdraví, síly a ať vás neopouští pozitivní mysl! Těšíme se na opětovné setkání!

Tým spolku Pro poznání


Přinášíme vám inspirativní povídky lektorky trénování paměti Ivany Fellnerové:  Kovidová TRILOGIE

Povídka Prásk https://www.youtube.com/watch?v=-uM6bvL8pVk&t=22s


Program Blízká setkání třetího věku je určený všem seniorům, které zajímá, jak pozitivně a efektivně ovlivnit průběh vlastního stárnutí. Inspirativní prostředí muzea Pevnost poznání, atraktivní a promyšlená náplň jednotlivých lekcí i celková organizace kurzu, vytváří neopakovatelnou pozitivní atmosféru, která mezi účastníky buduje dlouhodobá pevná přátelství.

Zkušení lektoři pomáhají účastníkům zvládat celou řadu překážek, které s sebou narůstající věk přináší, jako jsou zdravotních problémy, osobní nejistota či pocit samoty.

Program je rozdělen na 3 samostatné 12 tydenní kurzy („kopírují“ semestr vysoké školy), které na sebe navazují. V rámci každého ročníku účastníci absolvují 3 hodiny interaktivní výuky týdně (podle předem daného rozvrhu se zpravidla kombinují dvě témata). Ke všem tématům dostane každý účastník rozsáhlou sadu názorných metodických listů.

Zaměření jednotlivých lekcí je z hlediska obsahu i porozumění maximálně přizpůsobeno potřebám seniorské generace – rozvíjí jejich kognitivní a pohybové schopnosti ale i celkovou orientaci v dnešním moderním světě. Společným pilířem (linií) všech kurzů jsou tři základní témata vedená zkušenými lektory s dlouholetou praxí: Fyziologie lidského těla (lektor Ivana Fellnerová), Mozkový jogging (lektoři Miroslava Dohnalová a Martin Král) a Fyzioterapie (lektor Lenka Fasnerová). Ve druhém a třetím ročníku je náplň kurzu postupně rozšiřována o další témata jako Psychologie, Žonglování, Jóga, Muzikoterapie, Nepárové latinské tance, Arteterapie aj.

Kurzy se konají v Pevnosti poznání Univerzity Palackého v Olomouci. Zajišťuje se spolek Pro poznání s podporou Olomouckého kraje.


Platební podmínky

Cena celého programového cyklu je 1 400 Kč za osobu. V případě přihlášení manželského páru je cena 1 100 Kč za osobu.

Poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně muzea Pevnost poznání nebo převodem z účtu. Číslo účtu je 2900951417/2010, do poznámky vložit jméno účastníka. 


Fotogalerie předešlých ročníků


Kurzy


Media monitoring

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016