Web Analytics

3. ročník

Online registrace ZDE

 

Třetí ročník programového cyklus Blízká setkání třetího věku navazuje na lekce 1. a 2. ročníku. Stejně jako předchozí dva cykly, i tuto druhou část pro vás připravila společnost Pro poznání, z.s. ve spolupráci s Univerzitou Palackého a interaktivním muzeem vědy Pevnost poznání.

Při přípravě obsahové náplně 3. ročníku (určeného výhradně absolventům 1.a 2. ročníku), jsme se snažili ještě více rozšířit nabídku základních témat. Našim cílem přitom bylo dále rozvíjet kognitivní a pohybové schopnosti, oblasti zájmových aktivit ale i celkovou orientaci účastníků v dnešním moderním světě.

Třetí ročník cyklu Blízkých setkání je realizován formou dvanácti interaktivních worshopů, které se kromě základních témat zaměřují na řadu dalších oblastí:

Stejně jako v 1. a 2. ročníku obdrží účastnící kurzu ke každému z témat soubor metodických listů.

Náplň workshopů 3. ročníku je do jisté míry flexibilní a realizační tým je připraven ji modifikovat s ohledem na aktuální témata popř. i na doporučení našich absolventů.

 

Kurzy se konají v Pevnosti poznání Univerzity Palackého v Olomouci. Zajišťuje je spolek Pro poznání s podporou Olomouckého kraje.

 

Ukázka rozvrhu