Matematika 5.třída (středa)

2 760 

Kroužek má za cíl připravit žáky na jednotnou přijímací zkoušku na víceletá gymnázia a střední školy.

V každé skupině bude maximálně 10 žáků.

Budeme probírat jednotlivá témata, která se mohou vyskytovat v didaktických testech připravených organizací CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Zároveň si děti prohloubí již získané znalosti a dovednosti ze ZŠ. Budou vedeni k samostatné, ale zároveň ke skupinové práci a k vzájemnému sdílení zkušeností. Zároveň si vyzkouší testy nanečisto v souladu s podmínkami přijímacích zkoušek.

Cena: 2 760 Kč (tj. 230 Kč za lekci)

Termín: od 9. 1. 2023 (celkem 12 lekcí)

Čas: 15:00 – 16:00

Počet lekcí: 12+1

Test nanečisto: 1. 4. 2023

1 volných míst

Kategorie: