Web Analytics
Z důvodu rekonstrukce musíme od 17. srpna (včetně) uzavřít expozici Do historie

Zveme zvídavé seniory do nového odpoledního kroužku Letokruhy

Aktivní senioři, kteří chtějí trávit volný čas v inspirativním prostředí Pevnosti poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, mají jedinečnou příležitost přihlásit se do vědeckého kroužku Letokruhy.

Lidé ve zralém věku si mohou vybrat z několika formátů volnočasových aktivit v Pevnosti poznání. Novinkou je kroužek Letokruhy, který je určen všem, kteří chtějí poznat minulost, ale také se mají chuť podívat do budoucnosti. „Senioři budou poznávat moderní technologie a učit se novým věcem. Stanou se badateli ve své vlastní minulosti a navštíví například olomoucký archiv. Vyzkouší si virtuální realitu a také přenechají odkaz dalším generacím,“ pozval do kroužku lektor Pevnosti poznání Tomáš Šmerda. Kroužek bude v science centru každé pondělí od 15.30 do 17.00 a zájemci se mohou registrovat na zde.

Zajímavou výzvou, jak vyzkoušet něco nového, je také čtvrteční kroužek spolku FurtFit. Ten v prostorách Pevnosti poznání organizuje lektorka Helena Kilianová. Program je zaměřen na uchování a posilování duševní i fyzické svěžesti prostřednictvím aktivit a snadných cvičení zapojujících více smyslů, motoriku, rovnováhu a koordinaci. Stranou nebude ani procvičování paměti, slovní zásoby a verbálního vyjadřování, logiky, prostorového vnímání či rozvoj fantazie a kreativity.

Dalším, již tradičním a oblíbeným projektem je kurz Blízká setkání třetího věku. Vzdělávací cyklus se koná v Pevnosti poznání od roku 2016 a je určený všem seniorům, které zajímá, jak pozitivně a efektivně ovlivnit průběh vlastního stárnutí. Atraktivní náplň jednotlivých lekcí vytváří neopakovatelnou pozitivní atmosféru, která mezi účastníky buduje dlouhodobá pevná přátelství.