Web Analytics

Z důvodu konání Beerfestu je 23.5. a 24.5. mimo provoz planetárium. V tyto dny vstup pouze přes botanickou zahradu. 25.5. máme pro veřejnost zavřeno.

Zachraňme planetu! Vyzývá náš letošní Veletrh vědy a výzkumu

Zveme vás do fascinujícího světa vědy! Oblíbená celouniverzitní popularizační akce Veletrh vědy a výzkumu se koná 7. a 8. 6. 2019. Letošní ročník se ponese v duchu Zachraňme planetu!

Prostřednictvím zábavných interaktivních experimentů, soutěží či představení poznáte rozličné aspekty každodenního využití vědy. Zahrajete si na zoology, botaničky, rostlinné genetiky, astronauty, chemiky, optiky, právničky či grafiky. Ve stáncích se organizátoři z řad UP i partnerů zaměří na žhavá témata, která souvisejí s ochranou Země a na to, co každý z nás může udělat pro její záchranu. Ať už je to problematika týkající se odpadů, smogu, znečištění půdy a ovzduší, globálního oteplování, spotřeby zdrojů energie, ozónové díry, nebo vymírání rostlinných a živočišných druhů.

Akce je zdarma. Koná se v budově přírodovědecké fakulty, pouze v pátek od 9.00 do 15.00 a v Pevnosti poznání v pátek od 9.00 do 17.00 a v sobotu od 9.00 do 18.00. 

A co chystáme v Pevnosti poznání? 

...aktivity budeme postupně doplňovat

Česká společnost ornitologická a Česká společnost pro ochranu netopýrů

Ptáci a netopýři jsou jedni z prvních živočichů, kteří nám ukazují, že s naší krajinou se dějí špatné věci. Zachraňovat svět musíme začít u nás! V dnešní době jsme svědky toho, jak mizí ty nejběžnější a dříve nejpočetnější druhy organismů – sýček, čejka, koroptev, chocholouš i letošní pták roku – hrdlička divoká. Stále další ptačí druhy se stávají (ne)živoucím svědomím toho, co jsme s naší krajinou za posledních 100 let udělali – a v posledních dvou desetiletích děláme stále intenzivněji. A paradoxně právě ptáci a netopýři zemědělské krajiny a lidských sídel, tedy ty nám nejbližší (a dříve nejběžnější) druhy, které s námi žijí často tisíce let a máme k nim silné vztahy i v naší kultuře, jsou dnes nejohroženější. Přijďte se dozvědět o tom, jak i vy můžete pomoci vlaštovkám, čápům, čejkám, netopýrům a dalším “sousedům” a podpořit Petici za krajinu!

Střední škola polygrafická Olomouc

Vyzkoušíte si optické klamy, otestujete svůj barvocit a bude se mít také možnost vyfotit ve fotokoutku.

Cyrilometodějská teologická fakulta

Přijďte se již tradičně podívat na náš fenomén vodní Bible a ochutnat exotické pokrmy. Obor mezinárodní humanitární a sociální práce si připravil program o ekologických katastrofách. Jak vlastně vznikají a je možné se jim vyhnout? Přijďte se zeptat na náš stánek, kde budeme mít také fotokoutek, kreslení na obličej pro nejmenší a další aktivity za které bude možné vyhrát zajímavé ceny! To vše kousek za Pevností v přilehlém rozáriu.

Kutilové ze Zeyerky

Žáci předvedou modely dopravních prostředků, které byly vyrobeny z pet lahví. Na stánku si vyrobíte optickou hračku Thaumatrope nebo karteziánka.

Edwardswacuum

Chcete vědět, jak zvětšit bonbon nebo jak nafouknout balónek, aniž bychom do něj foukali? Navštivte stánek společnosti Edwards a poznejte, jaká kouzla umí vakuum.

Technické služby města Olomouce

Prostřednictvím domečku, který představuje garáže, si vyzkoušíte třídění odpadu. Na stánku bude maketa popelářského auta (označená příslušnou komoditou odpadu a jejich barvou) a vy budete zajíždět do příslušných vrat garáží. Také zkusíte třídit odpad pomocí dřevěných kleští do příslušných odpadových nádob. V neposlední řadě si můžete formou testu vyzkoušet svoje znalosti ohledně třídění odpadu.

Meopta

Firma Meopta bude mít na stánku samé skvělé aktivity – vyzkoušíte si laserovou “past” na ruku, holograf, optickou lavici s pokusy průchodu světla, difrakční brýle, periskop, barvodělící hranol apod.