Web Analytics

Jak hýčkat mozkové neurony? Dozvíte se v kurzech pro aktivní seniory

Toužíte poznat něco nového nebo se zbavit samoty? Chcete se potkávat v inspirativním prostředí Pevnosti poznání? Již brzy se můžete přihlásit do prvního ročníku kurzu Blízká setkání třetího věku!

Registraci spustíme 31. ledna v 9.30 a kurz začíná 21. února 2022.

Program zahrnuje tři tematické oblasti: hodiny zdravého životního stylu, trénování paměti a cvičení. Pod vedením zkušených lektorů se budete scházet každé pondělí, celkem 12krát za sebou.

V lekcích se například dozvíte, jak funguje lidské tělo a jak hýčkat svoje mozkové neurony.  Lidské tělo představuje jeden funkční celek tvořený miliardami buněk. Každá z nich má v organismu svoji dílčí úlohu, a podílí se tak na správném fungování organismu. Na to, aby mohl pracovat jako celek, je nezbytné, aby spolu jednotlivé buňky správně komunikovaly. Když porozumíme ‚řeči‘ našich buněk, resp. orgánů, pomůže nám to pochopit, jak s tělem zacházet, abychom zmírnili přirozené projevy stáří,“ vysvětlila pedagožka Ivana Fellnerová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. 

Součástí programu jsou také optické klamy, kvízy a hlavolamy, které dokáží pořádně zamotat hlavu.

Vzdělávací program je určený pro všechny, kteří touží po poznání. Na věku ani předchozím vzdělání nezáleží. „Stárnutí mozku se nevyhne nikdo z nás. Je to přirozený biologický proces, který patří ke zvyšujícímu se věku. Mnoho studií dokázalo, že zachováme-li si aktivní životní styl s přiměřenou úrovní tělesné, duševní a společenské aktivity, pak nejen poskytujeme mozku podněty, ale pomůžeme také udržet neurony (mozkové buňky) živé a zdravé, a ochráníme je tak před poškozením,“ doplnil Martin Král, lektor trénování paměti.

V prvním ročníku se témata týkají nejen fyziologie lidského těla a trénování paměti, ale i pohybu pro zdraví.  „Pohyb patří mezi hlavní biologickou potřebu všech živých bytostí, ale člověk jako jediná živá bytost má tu možnost se rozhodnout, zda se bude hýbat, nebo bude pasivní. Kladný vliv pohybu má příznivé účinky na psychiku jedince, činnost mozku, a dokonce i paměť. Při nedostatku pohybu člověk upadá do pasivity, stává se sociálně izolovaný, dochází k nedostatečné stimulaci základních fyziologických procesů, a to se následně negativně projevuje nejen nedostatečným okysličováním krve, omezenou kloubní pohyblivostí, snižující se obratností, ale i různými nemocemi,“ řekla fyzioterapeutka Lenka Fasnerová.