Web Analytics

Podvodní výstava ukazuje skrytý život obojživelníků. V Pevnosti poznání do 3. dubna

Pojďte s námi nahlédnout do skrytého života obojživelníků na souši i pod hladinou. V naší expozici Živá voda je nevšední fotografická výstava Obojživelníci ve svém živlu. 

Žijí velmi blízko nás a velmi často skrytě. Navzdory své neopomenutelné roli v ekosystému nám však z přírody rychle mizí. V minulém století se ještě zjara šířil ze zamokřených luk a tůní hlasitý chór označující období námluv. Dnes můžeme slyšet jen zlomek přežívajících jedinců. Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR vás srdečně zveme na „Podvodní výstavu“ Jany Doležalové a Romana Vlčka.