Web Analytics
Vážení návštěvníci, v úterý 18. 6. a v sobotu 22. 6. se k nám dostanete pouze přes Botanickou zahradu – viz aktualita.

Fort Science Academy

Vzdělávání v oblasti komunikace a popularizace vědy na Univerzitě Palackého

  • Úvod
  • Fort Science Academy

Fort Science Academy (FSA) je motivačně-vzdělávací program pro studenty a zaměstnance Univerzity Palackého v Olomouci (UP).

Poskytuje metodickou podporu a mentoring v oblasti neformálního vzdělávání, popularizace a komunikace vědy. 

Zahrnuje kurzy, workshopy, kariérní poradenstvístáže. Organizuje jej Centrum popularizace Přírodovědecké fakulty UP ve spolupráci s Kariérním centremNadačním fondem UP

Veškeré aktivity jsou navázány na infrastrukturu a zázemí science centra Pevnost poznání. Mimo kurzů, přednášek a workshopů se zde konají také studentské (ne)pedagogické praxe navázané přímo na interaktivní expozice a vzdělávací programy neformálního vzdělávání pro MŠ, ZŠ i SŠ. 

Výstupy (FSA)

  • vzdělávací programy 
  • exponáty a didaktické pomůcky
  • vědecko-popularizační aktivity

Fotogalerie

Experimenty

Chemická Show
Laboratoř Poznání
Zmrzlina Z Dusíku
Zuzana Brabcová
IMG 0310
DSC 2101

Ozoboti – školní program

 40A7884
 40A7901
 40A7923
 40A7931
 40A7976
 40A7992

Předávání certifikátů absolventům

FSA Výběr 1
IMG 9563
IMG 9582
IMG 9596
IMG 9620
IMG 9634

Studenti jako průvodci v Pevnosti poznání

20190409 9321
Pevnost Ctvrtek6915
Pevnost Ctvrtek6942
Pevnost Streda5902
Pevnost Streda5916
Pevnost Streda6180
Pevnost Streda6459
Studenti UP Jako Průvodci V PP
Studenti
Workshopy S Mikroskopy
DSC 2309
Pokusy Cvenku Dět

Výstava Vidím černobíle

IMG 6332
IMG 6389
IMG 6582
IMG 6665
Výstava Vidím černobíle
IMG 6249

Vědecko-popularizační formáty

Kategorie I

Experimenty

Experimenty jsou jedna z možností, jak návštěvníkům jednoduše představit námi vybraný jev, zákonitost, poznatek či aktivitu. Tento typ aktivity je má nadchnout, poučit, představit a zapojit do dané aktivity. Zároveň má zájemce nalákat k další návštěvě Pevnosti poznání.

Otevřená dílna

Dílna je formou otevřené edukace, která se vyznačuje dynamikou a proměnami, vychází z praxe. Hlavním znakem takového edukačního procesu je sdílení pracovní atmosféry, zájmu, času, tvorby věcí o společném základu.

Herní klub

Jedna z otevřených aktivit pro veřejnost. Hrát se nemusí pouze stolní hry, zapojit můžeme třeba hry počítačové, sportovní, dramatizační, logické, didaktické nebo hry s hlavolamy.

Dílčí aktivity v rámci tematických akcí

Výstup je přímo navázaný na ucelené interní akce realizované v průběhu roku. Tato podoba výstupu představuje obrovskou škálu realizovatelných možností se zapojením nejrůznějších metod a forem, kde se kreativitě meze nekladou. 

Kategorie II

Přednáška

Jedna z typických forem muzejní edukace. Jde o hromadnou formu výuky vyznačující se frontálním postavením přednášejícího, který obsah zprostředkovává zpravidla monologickým způsobem. Cílem je podání uceleného systematického pohledu dané disciplíny či její části, na nějž je tematicky zaměřena.

Badatelská hra

Hra umožňuje dosáhnout mnoha cílů, procvičování dovedností, simulování nejrůznějších situací nastávajících v reálné životě. Dokáže uvolnit, odreagovat. Rozšiřuje zkušenost a zejména umožňuje lektorovi učení nenásilnou formou. 

Lekce v kroužku

Můžeme ji chápat jako specifický typ vyučovacího procesu. Jedná se o řízeních učebních aktivit účastníků, kde podle modifikovaného Herbartova trojúhelníku dochází je střetávání komponent – lektor- účastník- učivo, respektive obsah lekce. 

Workshop

Jedná se o týmovou aktivitu, jejímž cílem je objevení řešení, jeho zasazení do praxe a okamžité měření výsledků. Workshopy kladou důraz zejména na praktické činnosti, jejichž základem je individualizace výuky. Díky ní lze snáze reagovat na specifika cílové skupiny. 

Komentovaná prohlídka

Je tradiční a stále zřejmě nejužívanější způsob prohlídky v muzeu. Jde o edukační proces využívající hromadnou organizační formu. Během ní dochází ke zprostředkování poznatků týkajících se expozic a exponátů pověřenou osobou. 

Kategorie III

Školní program

Specifická aktivita založená na přímé facilitaci v muzeu. Hovoříme o jisté formě muzejní edukace, respektive o výchovně -vzdělávacím procesu, který se odehrává v muzejní edukační realitě. 

Rodinný program

Představuje formu edukační aktivity v muzeu, jejíž podoba se jistě v mnoha ohledech překrývá s podobou programu školního. V potaz je nutno brát zejména specifika této cílové skupiny. 

Didaktická pomůcka

zahrnují materiální vybavení či předměty, které v součinnosti se správně zvolenými metodami a organizačními formami vedou účastníky edukačního procesu k dosahování vytyčených výchovně vzdělávacích cílů. 

Muzejní kufřík

Jedná se o speciální didaktickou pomůcku využívanou v současné muzejní edukaci. Sestává se z logicky uspořádaného souboru několika předmětů, které dohromady utvářejí didaktický obsah kufříku (či jiného boxu nebo úložného prostoru). 

Výstava

Je specifickou formou muzejní prezentace a jako taková by měla splňovat určité náležitosti, a to nejen ve své finální podobě, ale i během samotného procesu tvorby. Měla by být krátkodobá a reagovat na aktuální dění. 

Absolventi FSA 

Lukáš Mada

autor vzdělávacích programů, student oboru experimentální biologie, PřF

Věnoval jsem se tvorbě vzdělávacích programů. Jeden z těch programů se jmenuje Usměrněné elektrony, protože jsme s kolegy vnímali, že ve fyzice téma elektřiny a vodivosti chybí a my jsme nic podobného nenabízeli. Hodně mi pomohla naše koordinátorka Anna Krčmářová, se kterou jsme, troufám si říct, vymysleli poměrně atraktivní formu výuky elektrického proudu. 

Další program byl na téma luminiscence nazvaný Světlo v baňce. Je to hodně interdisciplinární záležitost –  na pomezí fyziky a chemie.  Program je koncipován jako badatelská hra, to znamená, že děti se rozdělí do skupinek, každá bádá jakou látku má před sebou pomocí různých metod ji extrahuje a následně na ni svítí UV světlem. Do budoucna je v plánu, že bychom to propojili s kreativní dílnou.

Bavilo mě to hodně, jelikož to bylo přesně to, co jsem v pevnosti dělat chtěl, najednou k tomu byl impuls i finanční prostředky, což je také důležitý aspekt. Mohli jsme si dovolit koupit dražší chemické sklo a podobně. Ostatně bavilo mě hodně chodit na ty rady FSA, obhajovat to tam, slyšet ty rozdílné názory, diskutovat o tom, umět si uhájit své názory, ale zase mít otevřenou mysl ke kritice.” 

Jakub Smetana

autor vzdělávacích programů, student oboru anorganické a bioanorganické chemie, PřF

“Měl jsem program zaměřený na komplexní sloučeniny. Téma se týkalo částečně i historie, současně to byl exkurz do fotochemie. Ve spolupráci s koordinátorkou Šárkou Kostkovou jsem chtěl lidem zpřístupnit problematiku komplexů a ukázat jim, že nás provázejí celý život a že je to důležitá část našeho vědění. 

Vybrali jsme zajímavý experiment, který měl problematiku komplexů v sobě, připravili jsme k tomu materiály a nakoupili chemikálie. Našlo to i uplatnění dál, protože jsme na téma navázali další aktivitou – kyanotypií. Já jsem byl spokojený, že jsem rozšířil povědomí veřejnosti o této problematice a  rovněž se mi hodilo i  platební ohodnocení. Jsem i rád za novou zkušenost.”

Kristýna Majerová

autorka návrhu exponátu, studuje obor mezinárodní sociální humanitární práce, CMTF

“V rámci FSA jsem vytvářela více projektů – jeden byl exponát do historie založený na principech kamufláže. V exponátu byl model auta a návštěvníci si mohli tyto principy vyzkoušet pomocí křídových fixů. To bylo v rámci speciální akce v Pevnosti poznání nazvané Mimikry a kamufláže. Chtěli jsme veřejnosti ukázat, jak se tyto principy dají uplatnit ve vojenství.  

Velmi mě to bavilo. Bylo i zajímavé sledovat, jakým způsobem lidé přistupují k exponátu, jak to zkoušejí, jak se tento jev snaží pochopit. Není to totiž jednoduchý proces, jak by se mohlo zdát. Návštěvníci si to zkoušeli hojně a neměli jsme negativní reakce. Teď jsme začali chystat nový výukový program Smutná Olomouc o druhé světové válce a životě v Protektorátu.”

Michal Koutný

autor vzdělávacích programů, student oboru nanotechnologie, PřF

“Vymyslel jsem s kolegy dva vzdělávací programy. První se týká fyziky. Nazvali jsme jej Ozoboti, kde se věnujeme základům programování a druhý program v planetáriu se věnuje Hlubokému vesmíru.

Ozoboti jsou roboti, kteří sledují kreslené dráhy na papíře, pokud se jim do té dráhy umístí nějaký barevná kód, sekvence nějakých barev, tak oni splní nějaký příkaz, to znamená dají se tímto směrem programovat a tímhle směrem můžeme takhle neformálně představit programování. Bez FSA bych to nevymyslel, hodně mi dal kolegiální přístup všech zúčastněných, protože jsou věci, které napadli mě a jsou věci, které napadli ostatní a pomohli takhle zdokonalit ten program a uvést ho do současné podoby, na kterou jsem velmi pyšný.

V rámci tohoto programu jsme dělali dotazník s velmi pozitivním ohlasem veřejnosti. Ve fyzice je to jeden z nejoblíbenějších programů Pevnosti poznání, respektive nejčastěji objednávaný, tak jsem spokojený. “

Workshopy a přednášky v rámci FSA

Michael Londesborough – Proč a jak mluvit o vědě

Alexandr Dvořák  – Jak mluvit o vědě? Improvizace v komunikaci vědy

Ladislav Loukota Popularizace na sociálních sítích

Viera Čakányová – My street films

Pavel Sládek – Trénink mentální odolnosti

Monika Koperská – Co funguje v komunikaci vědy

Vstupné

Dospělí (4 expozice): 160 Kč
Snížené (děti, studenti, senioři): 130 Kč

Rodinné (dospělý+děti):
1+2: 380 Kč | 2+1: 410 Kč 
2+2: 520 Kč | 2+3: 640 Kč

Skupinové: 110 Kč
1 expozice: 50 Kč
Gyroskop: 50 Kč
Planetárium:
V týdnu 140 Kč (ke vstupence do expozic za 80 Kč) 
O víkendu jako součást doprovodných aktivit

Víkendové zvýhodněné vstupné: 3 aktivity za 1 cenu 140 Kč

Můžete u nás platit kartou a Unišek+

Kontakt

E-mail: info@pevnostpoznani.cz
Tel.: 585 634 145

Pevnost poznání Olomouc
(Areál Korunní pevnůstky)
17. listopadu 7
779 00 Olomouc

GPS: 49,592896 17,257982
Pevnost má bezbariérový přístup

© Všechna práva vyhrazena Pevnost poznání 2015-2023 | admin | Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)