Web Analytics

Houby mikroskopické, světélkující i ukecané. Představíme houby očima vědců

Rozmanitý svět hub bude hlavním tématem naší víkendové akce 4. a 5. září. Podíváte se na houby pod mikroskopem, v přírodovědné laboratoři zjistíte, které druhy světélkují nebo si vyrobíte originální houbové lampičky. Historici se zaměří také na fenomén chalupaření. Akce je zdarma v rámci běžného vstupného do jednotlivých expozic Pevnosti poznání.

Na co se můžete těšit?

  • houbové lampičky – výroba originálních svítidel 
  • život s mycéliem – představení vlastností podhoubí (mycélia), soutěž pro zvídavé návštěvníky
  • houby pod mikroskopem 
  • skalní hřiby 
  • hra Ukecané houby
  • fenomén chalupaření 
  • chemické pokusy – luminiscence, výroba slizu, hra na houby

kreativní dílna:

Cena workshopu: 70,-Kč
Čas: v každou celou hodinu od 11 do 16 (v 16 poslední skupina)
Věková skupina: 6+ (mladší případně v doprovodu dospělé osoby)
Maximální obsazenost workshopu: 16 osob


„Stejně jako lidské tělo jsou i rostliny celý svůj život v úzkém kontaktu s mikroorganismy, od kořenů po listy a květy. Molekulární biologie odkývá, že mikrobiota rostlin je mnohem bohatší, než jsme dříve předpokládali. Některé mikroorganismy (viry, bakterie, peronospory či houby) rostou na povrchu, jiné uvnitř pletiv, či dokonce uvnitř buněk. Poznání ekologické vztahů a růstových nároků rostlin i mikroorganismů je důležité, např. pro optimální pěstování zemědělských plodin nebo biologickou ochranu rostlin proti chorobám,“ láká na program Michaela Sedlářová z Katedry botaniky PřF UP.