Web Analytics
Z důvodu rekonstrukce musíme od 17. srpna (včetně) uzavřít expozici Do historie

Chraňme mokřady! Jsou důležitou součástí naší přírody

Světový den mokřadů si připomínáme 2. února. Věděli jste, že tato podmáčená místa, která zadržují vodu a také zavodňují svoje okolí, jsou důležitou součástí naší přírody? 

Konkrétně se jedná např. o území bažin, slatin, rašelinišť, dále ale i o nivy vodních toků, podmáčené louky, tůně či jezera. Jedná se tedy o přirozeně či uměle vytvořená, trvalá či dočasná území se stojatou či tekoucí vodou.

Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o bezcenná území bez jakéhokoliv významu, kterými navíc neprojdeme „suchou nohou“. Opak je ale pravdou – ve skutečnosti se ale jedná o jedny z nejvýznamnějších ekosystémů vůbec!

A z pohledu rozmanitosti přírody se jedná vůbec o jedny z nejbohatších území (= centrum biodiverzity).

Mokřady jsou velmi důležité pro rostliny, živočichy, houby a mikroorganismy. Vytváří jim prostor pro život, zabezpečují potravu. Velký a nedoceněný význam mají ale i pro nás. Mokřady velmi efektivně zadržují vodu v krajině (čímž chrání před záplavami), podílí se na koloběhu vody v přírodě, přispívají k regulaci klimatických změn (ochlazováním vzduchu odparem vody, pohlcování oxidu uhličitého).

Mezi městy Olomouc a Mohelnice protéká lužními lesy přirozeně meandrující řeka Morava, která svými rameny vytváří tzv. vnitrozemskou říční deltu. Významnou součástí jsou pak navazující komplexy cenných lužních lesů, vlhkých nivních luk a mokřadů. Toto území, rozkládající se na ploše 96 km2, bylo v roce 1990 vyhlášeno za Chráněnou krajinnou oblast Litovelské Pomoraví.

Mokřadní část CHKO Litovelské Pomoraví (51 km2) byla pak v roce 1993 zařazena do Seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské konvence.