Web Analytics

Do Pevnosti poznání se chystá Maker Faire – světový festival kutilů, inovátorů a vynálezců

Maker Faire se uskuteční 2. října v Pevnosti poznání. Jedná se o přehlídku plnou workshopů, otevřených dílen, interaktivních instalací a aktivit. Téměř vše si na něm lze vyzkoušet na vlastní kůži a mnohé i vyrobit. Své projekty a prototypy zde prezentují tzv. makeři, tedy kutilové, inovátoři, vynálezci, ale také nadšenci.

Festival propojuje amatérské tvůrce se světem profesionálů stejně jako tradiční řemesla s moderními technologiemi, uměním a vědou. Je určen všem, které baví tvořit, poznávat a učit se novým dovednostem.

„Skrze Maker Faire spojujeme inovátory a tvůrce, kteří mají chuť se dělit o svoje nápady, zkušenosti a nadšení. Tvoříme komunitu a motivujeme makery k tomu, aby se třeba nebáli své garážové projekty uvést na trh. Návštěvníkům zase dáváme nahlédnout pod pokličku technologií a ukazujeme kde a jak lze tvořit a bádat,“ říká jedna z organizátorek Anna Nebeská.

Během první říjnové soboty se na něm představí okolo 30 makerů a projektů mj. RC dakarské kamiony z 3D tiskárny, projekty studentů UP, technologické vychytávky Honeywell Aerospace či rukodělná výroba. Na své si přijdou nadšenci robotiky, designu nebo či 3D tisku. Tvořivé dílny a workshopy např. v podobě výroby vodních raket doplní science show a program Pevnosti poznání, netradiční interaktivní instalace v podobě mj. řízené vichřice či patnácti metrové dráhy Nerdy Derby z dílny PrusaLab. 

„Prostřednictvím vzdělávacích a popularizačních aktivit se snažíme vzbuzovat zájem o přírodní vědy nebo techniku a tyto vědní disciplíny vzájemně propojovat. Určitou výzvou je propojování této oblasti s uměním a humanitními obory, které představuje koncept STEAM předmětů. Festival Maker Faire tak představuje jedinečnou příležitost, jak širokou veřejnost vtáhnout do světa, kde se stírají rozdíly mezi technikou a uměním a nabídnout jim prostor k projevení jejich kreativity,“ doplňuje programový ředitel Pevnosti poznání Roman Chvátal. 

♥ Zapojte se se svými studentskými či kutilskými projekty, vynálezy i zájmovými činnostmi v sobotu 2.10. společně s UP do festivalu kutilů a inovátorů a prezentujte se formou otevřené dílny, workshopu či interaktivní instalace. Na festivalu se budou prezentovat další nadšenci i odborníci napříč obory, od tradičních řemesel přes umění, design a moderní technologie. Zapojí se odborníci z Honeywell Aerospace, umělecké i technické školy, dílny, robotika, 3D tisk aj.

Více o události na https://makerfaire.cz/olomouc/

Odkaz na přihlášku ZDE