Web Analytics

Doučování

 Nabízíme doučování se zkušenými lektory

Pro žáky 5. a 9. tříd

Kroužek má za cíl připravit žáky na jednotnou přijímací zkoušku na víceletá gymnázia a střední školy.

V každé skupině bude maximálně 10 žáků.

Budeme probírat jednotlivá témata, která se mohou vyskytovat v didaktických testech připravených organizací CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Zároveň si děti prohloubí již získané znalosti a dovednosti ze ZŠ. Budou vedeni k samostatné, ale zároveň ke skupinové práci a k vzájemnému sdílení zkušeností. Zároveň si vyzkouší testy nanečisto v souladu s podmínkami přijímacích zkoušek.


"Chceme žákům připravujícím se na přijímací zkoušky, nabídnout kvalitní doučování, které rozvine jejich schopnosti, potřebné k úspěšnému zvládnutí užívaných testů. V průběhu cyklu se seznámí s různými řešitelskými strategiemi, aby si mohli vybrat tu, která je vhodná právě pro ně. Malý kolektiv umožní žákům na přípravě kooperovat, ale zároveň podpoří rozvoj jejich individuality." 

(Roman Chvátal, programový ředitel Pevnosti poznání)


  • Cena: 2 760 Kč (tj. 230 Kč za lekci)
  • Termín: od 9. 1. 2023 (celkem 12 lekcí)
  • Den: dle vybraného doučování
  • Čas: 15:00 - 16:00
  • Počet lekcí: 12 + 1
  • Test nanečisto: 1. 4. 2023

Platba:

  • převodem na bankovní účet pomocí vygenerovaného QR kódu 
  • převodem na bankovní účet: číslo účtu: 19-1096330227/0100, variabilní symbol: 993100471, specifický symbol: rodné číslo dítěte (bez lomítka), text pro příjemce: jméno dítěte + název kroužku
  • osobně v Pevnosti poznání (pouze v hotovosti)

Dokumenty ke stažení:

Potřebujete více informací? Pište na adresu urbankova.per@gmail.com

Čeština
5. třída

Pondělí

Matematika
5. třída

Středa

Čeština
9. třída

Pátek

Matematika
9. třída

Středa