Web Analytics

Hledáme kód života. V Živé vodě máme instalaci o genetice rostlin

Hledání kódu života. Tak se jmenuje naše instalace, kterou jsme připravili ve spolupráci s olomouckým pracovištěm Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, jenž je součástí olomouckého Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Instalace, která programově zapadá do konceptu expozice Živá voda, přibližuje výzkum v oblasti genetiky rostlin a využití získaných poznatků ve šlechtění a zajištění dostatku potravin pro lidstvo.

Návštěvníci se seznámí se složitým a fascinujícím procesem dělení buněk a přenosu dědičné informace. „Díky mikroskopu mohou na vlastní oči odhalit jednotlivé fáze tohoto procesu, které budou moci následně sledovat na LCD obrazovce. Přítomné spoty návštěvníkům přiblíží práci odborníků z Ústavu experimentální botaniky. Například zjistí, že tito špičkoví olomoučtí vědci jsou jediní na světě, kteří dokáží třídit rostlinné chromozomy,“ vysvětluje novinky v expozici Alena Vláčilová, koordinátorka sekce biologie.

Olomoucké pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV ČR se podílí na nejprestižnějších mezinárodních projektech. Pod vedením prof. Jaroslava Doležela, který je také koordinátorem výzkumného programu „Potraviny pro budoucnost“ Strategie AV21, vědci zkoumají dědičnou informaci obilovin, banánovníků, trav a dalších rostlin s cílem zefektivnit šlechtění zemědělských plodin. Do budoucna přitom uvažují i o zavedení metod genetických modifikací: „Uvědomujeme si, že se veřejnost často staví k těmto technikám negativně, protože chybí relevantní informace. Jako vědci považujeme za svou povinnost objasňovat tuto problematiku a bořit mýty či předsudky. V Pevnosti poznání chceme srozumitelně vysvětlit základy genetiky, tedy co to vlastně je dědičná informace, kde se v buňce nachází a jak se přenáší.“ V interaktivním centru si mohou lidé prohlédnout také netradiční objekt – dvoumetrový model deoxyribonukleové kyseliny (DNA). Tuto nositelku genetické informace všech organismů vyrobili vědci z plechovek a plastových lahví.

Spolupráce týmu Pevnosti poznání s odborníky z Akademie věd novou instalací v expozici Živá voda zdaleka nekončí. Podle prof. Jaroslava Doležela bude rozšiřování sekce pokračovat: „Do budoucna bychom chtěli ukázat, jak využíváme pro usnadnění čtení dědičné informace chromozomy. Vědecké poznatky o dědičné informaci se vyvíjí neskutečně rychle, takže to, co se kdysi učilo ve škole, je dnes už zastaralé. Naše expozice je proto určena dětem i dospělým.“ V nejbližší době se mohou příznivci vědy těšit také na obří model dvoušroubovice DNA, který v současné době připravují řemeslníci v dílnách pevnosti. Tento exponát bude viset mezi jednotlivými patry budovy.