Web Analytics

Hlídání dětí v období nouzového stavu

Ukončeno k 30. 4. 2020

Tato služba je určena dětem zaměstnanců Univerzity Palackého v Olomouci ve věku od 4 do 10 let.

Hlídání probíhá v pracovní dny v blocích 8:00–11:30 a 12:00–15:30. Maximální počet hlídaných dětí v jednom bloku je 7.

Bližší informace naleznete v dokumentu Pravidla hlídání.

Pokud máte zájem, pak stačí jen:

  1. vybrat den a následně zvolit dopolední či odpolední variantu
  2. vyplnit požadované registrační informace
  3. vyčkat na e-mailové potvrzení

V případě, že chcete registrovat jedno dítě na více dní, případně více dětí na jeden půlden, je potřeba udělat vždy samostatné registrace.

Ve velmi výjimečných případech může rodič přihlásit dítě do obou bloků v jeden den. V případě, že provozovatel s přihlédnutím na další okolnosti tuto výjimku schválí, je rodič v čase 11:30–12:00 povinen dítěti osobně zajistit podání oběda

 

Hlídání dětí je ZDARMA.


Dokumenty ke stažení:

Informace k registraci: jitka.dolezalova@upol.cz, 774 986 343
Informace k aktuální činnosti dětí během hlídání: 774 911 724
 
 
 
V závislosti na kapacitě budou v případě převisu poptávky upřednostňováni děti zaměstnanců podílejících se na boji s nákazou COVID-19, včetně testování, výroby desinfekcí, 3D tisku ochranných štítů apod., dále pak pracovníků jinak zajišťujícím krizové řízení Univerzity Palackého v Olomouci v této složité době.