Web Analytics

Hostíme prestižní vědeckou konferenci Chiranal 2018

Ve dnech 29. 1. – 1. 2. 2018 se Pevnost poznání stane dějištěm renomované konference Pokroky v chromatografii a elektroforéze & Chiranal 2018. Katedra analytické chemie ji v Olomouci pořádá již 23 let. 

Síla tradice

  • Konference Chiranal se zaměřuje na teorii a aplikace separační vědy a je platformou pro setkání odborníků z akademické sféry i analytické praxe.
  • Účastní se jí i zástupci společností, které se soustředí na výrobu přístrojů a laboratorního materiálu.

Mezinárodní účast

  • Jde o setkání zejména česko-slovenské chromatograficko-elektroforetické komunity, ale během let se konference účastnila řada vědců z Polska, Maďarska, Rakouska, Německa, Itálie, Nizozemí, Francie a USA.
  • Pozvání již v minulosti přijala řada legendárních osobností a špiček v oboru – např. Wolfgang Lindner z vídeňské univerzity, František Švec z University of Berkeley, Salvatore Fanali z římské akademie věd nebo Daniel W. Armstrong z texaské univerzity.

Pro všechny návštěvníky: V době konání konference jsou naše expozice i planetárium přístupné bez jakéhokoliv omezení.