Web Analytics

Naše vymalovánky Ze Země do vesmíru jsou na světě! Přijďte je s námi pokřtít 12. listopadu do Živé vody

S radostí oznamujeme, že jsou na světě naše krásné vymalovánky Ze Země do vesmíru! Kreativní publikaci vytvořila Kateřina Janošíková ve spolupráci s Centrem popularizace Přírodovědecké fakulty UP. 

Srdečně vás zveme na křest, který se odehraje v úterý 12. listopadu v 10 hodin v expozici Živá voda. Jeho součástí bude workshop, který ukáže extrakci DNA z jahod. Pokud přijdete, dostanete od nás vymalovánky zdarma 🙂 

 „Jako žáka mě v učebnicích vždy nejvíce zaujaly ilustrační obrázky k probírané látce, které otevíraly  prostor mojí představivosti a kreativitě. Nudná fakta se díky nim stávala atraktivnější a lépe se pamatovala. Do výtvarné činnosti je totiž mnohem snazší se ponořit. V momentě, kdy přestanete vnímat čas, docházíte k nejlepším výsledkům ve všech oblastech lidského konání – ať už se jedná o umění, řemeslo nebo vědu. Takzvaná imerze je projevem nejvyšší formy zábavy. A v takových podmínkách se stává vzdělávací proces nejefektivnější. Vymalovávání je jednou z nejpřístupnějších forem výtvarného vyjádření. Doplnili jsme ji o didaktický rozměr – exaktní popisky – a vznikla tak vizuální učebnice s jasně stanovenými hranicemi, které na jednu stranu vymezují prostor pro imaginaci i relaxaci, ale zároveň podněcují touhu po zjištění faktické správnosti. Záleží na věku, osobnosti, náladě… Pevně věřím, že nejvíce tuto publikaci ocení učitelé, kteří jejím prostřednictvím mohou doplnit výuku. I proto jsou vymalovánky svázány v kroužkové vazbě tak, aby je bylo možné dobře rozmnožit pro celou školní třídu, která zrovna probírá DNA, buňku nebo třeba celý vesmír,“ řekl Matěj Dostálek, ředitel Pevnosti poznání.

V nabídce knihkupectví se vymalovánky určené pro vzdělávací účely objevují sporadicky. Autoři našli skulinu v této dostupné dětské aktivitě a připravili sérii obrázků z oblasti přírodovědy, které jsou určeny pestrému spektru uživatelů. Protože se nejedná o učebnici v klasickém slova smyslu, může být tento způsob neformálního vzdělávání určen malým dětem, u nichž by chtěli rodiče najít zájem o přírodní a technické vědy, mimochodem oblasti, která je v hledáčku celospolečenského zájmu, ale také učitelům, kteří mohou obrázky využít ve výuce,“ komentoval vznik publikace docent Roman Kubínek z katedry experimentální fyziky PřF UP.