Web Analytics

Studentka píše o pevnosti a zajímá ji váš názor! Mrkněte na dotazník

Milí návštěvníci, máme na vás prosbu. Studentka Lucie Zdařilová z pedagogické fakulty píše diplomovou práci na téma Pevnost poznání. A prosí vás o pomoc s vyplněním anonymního dotazníku. 

Zdržíme vás na 5 minut…

 
Cílem její diplomové práce je zjistit a analyzovat, zda vznik nového interaktivního muzea vědy obohatil nabídku volnočasových aktivit a stal se tak vyhledávaným volnočasovým areálem nejen pro obyvatele olomouckého regionu.
 
Děkujeme!