Web Analytics

Pevnost poznání se vrátí zpět do své slavné minulosti. Pořádáme pro vás popularizační akci

Pevnost poznání se vrátí zpět do své slavné minulosti, kdy se Korunní pevnůstka připravovala  na důležitou bitvu sedmileté války. Zveme vás na řadu aktivit, které celý srpen připomenou historii místa, kde stál bývalý dělostřelecký sklad – předchůdce dnešní Pevnosti poznání. 

Co to vlastně bylo za válku? Kdo v ní bojoval a proč? Nadšenci historických rekonstrukcí vám představí nejen své vybavení, ale dají vám ochutnat i jídlo dle dobových receptů. Vyzkoušet si budete moci speciální tematickou únikovou hru nebo náš inovovaný školní program. Jaký byl osud olomoucké pevnosti za vlády Marie Terezie, se dozvíte v přednáškách odborníků. Na ně můžete navázat interaktivní procházkou nebo městskou badatelskou hrou. 

Tajemství zapomenuté místnosti | Úniková hra

Kde? Malý sál

Kdy? 8.–30. srpna, 9:00-18:00

Rezervace: Bude probíhat každou hodinu kromě 13:30-15:30. Registrace na pokladně.

Máte rádi záhady, tajné vzkazy, šifry a historii? Přijďte do Pevnosti poznání, kde si můžete vyzkoušet únikovou hru Tajemství zapomenuté místnosti, která vás zavede do prostoru, skrývající nejedno tajemství o pevnosti, jejích architektech a sedmileté válce. Ale pozor! Jen ti nejbystřejší dokáží rozluštit sérii hádanek a odhalit mnohá mystéria dříve než vyprší čas…

Záhada olomoucké pevnosti | Víkendový workshop

Kde? Malý sál

Kdy? 15.–16. srpna, 14:00-15:00

Jak nejlépe poznáme život v minulosti? Tak, že si ho vyzkoušíme na vlastní kůži! Zapojíme vás do příběhu posádky olomoucké pevnosti, v níž měl každý své místo a svůj úkol. Seznámíme se tak s fungováním pevnostního města a armády v době vlády Marie Terezie. Přijďte si vyzkoušet inovovaný školní program pro třetí až pátou třídu, který budeme znovu pravidelně nabízet od září. Účast na programu ale není nijak omezena věkem, účastnit se může každý se zájmem dozvědět se něco o  vojenském životě v pevnosti.

Program zdarma. Registrace na historie@pevnostpoznani.czBastionové pevnosti a vojenská revoluce 

Kdy? 15. srpna, 12:00-13:00

Přednáší: Mgr. Et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.

Mysleli jste si, že život pevnostních architektů se nesl ve znamení nudného kreslení plánů v kanceláři? Omyl! Pevnostní inženýři museli umět pevnosti stavět, bránit i dobývat a to často přímo z první linie. Petr Wohlmuth představí téma bastionových pevností a vojenské revoluce z hlediska historické sociologie. Představí úžasnou profesi na pomezí umělce, technika a válečníka s přihlédnutím ke konkrétní olomoucké pevnosti.

Rekonstrukce Indiánských válek | Interaktivní výstava

Kde? Expozice Věda v pevnosti, venkovní prostor areálu Korunní pevnůstky

Kdy? 15. – 16. srpna, 9:00-18:00

Sedmiletá válka se stala globálním konfliktem, který kromě Evropy zasáhl velkou měrou zejména Severní Ameriku. Válka zde umožňovala vyšší aktivitu ze strany civilistů, kteří se zapojovali do milic, ale zároveň se i v každodenním životě museli potýkat s mnohými nesnázemi. Jejich osudy návštěvníkům přiblíží nadšenci do reenactmentu. Možná vám dají ochutnat jídlo, vyzkoušet vybavení a povypráví i něco ze svých bohatých zkušeností a samozřejmě předvedou, co vlastně znamenal život v dobovém válečném konfliktu.Panovnice | Promítání filmu

Kde? Přednáškový sál 

Kdy? 15. srpna, 15:00 

Podobný exkurs do historie habsburské historie jste neviděli. Bratři Šimon a Michal Cabanovi přicházejí s netradičním a zábavným dokumentárním portrétem, který se snaží zjistit, kým byla Marie Terezie doopravdy. Skutečná panovnice. Politička v mužském světě. Diplomatka. Vizionářská reformátorka, která nakročila od feudalismu k občanské společnosti. Mnohonásobná matka. A to jí prý její syn vyčetl nedostatek odvahy. Zároveň se autoři zamýšlejí nad tím, co je to vlastně historie a jak s ní nakládáme. Nejde o klasický životopisný dokument ve wikipedickém stylu se spoustou dat, která si divák stejně nezapamatuje, ale hravý portrét historické osobnosti v kontextu doby, v níž žila. Autoři nabídli originální a formálně zajímavé zpracování tématu s velmi zajímavým výtvarným řešením dobových scén.Putování olomouckou pevností 

Kde? Korunní pevnůstka

Kdy?  8.–30. srpna

Vítejte v areálu olomoucké Korunní pevnůstky. Co to vlastně bylo? Kdo a proč to vybudoval? List, který získáte na pokladně Pevnosti poznání, vám pomůže nejen porozumět tomu, co vlastně pevnost je a jak vypadá, ale také si tuto pevnost pořádně prohlédnete na vlastní oči. Zajímavé úkoly s mapou vás zábavnou formou provedou danou problematikou. Během vašeho bádání naleznete odpovědi na všechny vaše otázky.Poklad předků | Městská badatelská hra

Kde? Olomouc

Kdy? 8.–30. srpna

Jednoho dne za mnou přišla matka a řekla mi, že nadešel čas, abych splnil/a úkol, který se v rodině dědí po generace. Každý z naší rodiny ho musel splnit a nyní byla řada na mě… Ponořte se do městské hry, díky níž poznáte Olomouc jinak, než jste zvyklí, navštívíte možná neznámá místa a přiblížíte si práci historiků skrze obory a metody, které jim pomáhají.

Výtvarný workshop

Termíny: O víkendech 8. – 30. srpna, 10:00-17:00