Web Analytics

Připněte si vlčí mák jako symbol úcty k válečným veteránům

Milí návštěvníci Pevnosti poznání. Až do 14. listopadu si u nás můžete koupit vlčí mák. Podpoříte tak natáčení vzpomínek pro sbírku Paměť národa. Děkujeme!

Co je Paměť národa?

Největší veřejně přístupná databáze autentických svědectví pamětníků 20. století. Nabízí vzpomínky lidí, jichž se dotkla válka, i těch, jež poznamenal komunistický režim. Ale také těch, kteří diktaturám sloužili, např. bývalých důstojníků StB. Paměť národa buduje nezisková společnost Post Bellum spolu s partnery – Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů. V databázi jsou tisíce fotografií, dokumentů, audio a videonahrávek. 

Proč váleční veteráni?
Pro Paměť národa vyprávělo více než 1300 válečných veteránů. Díky této veřejné sbírce budou moci zdokumentovat další vyprávění lidí, kteří bojovali za naši svobodu a demokracii. Aby se nezapomnělo na jejich statečnost, obětavost a nasazení.

Proč vlčí mák?
Je symbolem válečných veteránů už od konce první světové války. Červené květy v té době pokrývaly hroby padlých na západní frontě. Připnutím symbolického květu si lidé připomínají hrdinství vojáků a vzdávají jim úctu.

Proč 11. listopad?
Dne 11. listopadu 1918 byla podpisem příměří ukončena 1. světová válka.