Web Analytics

Přírodovědný kroužek vezme děti do laboratoří i do nitra vodní říše

Živá voda, živelná příroda, fascinující živočichové. Zveřejnili jsme všechny čtyři vědecké kroužky, které se v Pevnosti poznání rozjedou již počátkem října, nyní je na čase představit vám jeden po druhém. Přírodovědný kroužek je v našem programovém menu novinkou, která spolehlivě uchvátí všechny malé milovnice a milovníky přírody. Jako jediný startuje již poslední týden v září 🙂

Pro jakou věkovou kategorii je kroužek určený?
Cílovou skupinou jsou děti od 8 do 12 let.

Na co se děti mohou těšit?
Hlavním tématem kroužku bude voda! Děti se dostanou do laboratoře a za pomoci řady experimentálních pokusů budou zkoumat její fyzikální a chemické vlastnosti. Pochopí klíčové zákonitosti přírodního-vodního království, odkryjí jeho tajemství a především zjistí, co a jak přesně v něm funguje. Zároveň je čekají nejrůznější objevné exkurze – např. ta, která jim podrobně osvětlí funkčnost a důležitost čističky odpadních vod 🙂

Kdy a kde se kroužek uskuteční?
Začínáme již poslední týden v září 2016, v úterý 27. 9. 2016. Následně se uskutečníme vždy jednou za dva týdny (!) v úterý v čase 15:30 – 17:00. Místem konání zůstává interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání (17 listopadu 7, areál Korunní pevnůstky Olomouc).

Jak děti přihlásím?
Neváhejte kontaktovat koordinátorku kroužku Alenu Vláčilovou na e-mailu alena.vlacilova@upol.cz či na telefonním čísle  +420 735 715 333.


„Přírodovědný kroužek děti také seznámí s organismy a živočichy, kteří ve vodě žijí, ať už to jsou řasy, ryby nebo obojživelníci. Tohle je opravdu kroužek pro ty, které baví rozmanitá biologie, fascinující výzkum říše rostlin i živočichů.“

Alena Vláčilová, koordinátorka přírodovědného kroužku


Seznamte se s kompletní nabídkou vědeckých kroužků v Pevnosti poznání