Web Analytics

Projekt Prales budoucnosti uspěl v soutěži krajinářské architektury

Vědecko-fantastický park Prales budoucnosti, který jsme loni veřejnosti představili v Pevnosti poznání, ocenila porota přehlídky krajinářské architektury Laurus 21 prvním místem v kategorii Krajinářské gesto. 

Studenti ateliéru Mléčka-Marek z fakulty architektury VUT navrhli lužní les u historického centra Olomouce včetně mnoha míst určených k rekreaci, studiu, sportu i dalším aktivitám. Porota návrh označila jako cenný podklad pro diskuzi mezi odborníky i laiky: „Ocenili jsme kombinaci naivity a odvahy v přístupu k řešenému území a atraktivní zpracování. Návrh obsahuje mnoho dílčích nápadů, zásahů a elementů, které je dobré ve veřejném prostoru často zmiňovat, aby se staly standardem.”

Studenti zobrazili vizi vědecko-fantastického parku

“Chtěli jsme, aby budoucí architekti popustili uzdu fantazii; aby nebrali ohled na čas, možnosti financování ani současné technologické možnosti. Cílem bylo vytvořit urbanistickou studii s prvkem sci-fi. Tento projekt nechceme skutečně realizovat, ale inspirovat veřejnost a posunout hranici možného. Zároveň jsme chtěli ukázat obrovský potenciál, který toto unikátní místo nabízí,” řekl Matěj Dostálek, ředitel Pevnost poznání, který projekt inicioval.