Web Analytics

CHKO Litovelské Pomoraví slaví 30 let. Gratulujeme a přidáváme se k oslavám!

Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví slaví 30 let od svého vzniku. Moc gratulujeme a přidáváme se k zajímavým aktivitám, které tuto událost připomínají. Ve čtvrtek 18.6. bude v Botanické zahradě PřF UP přírodovědný program pro školáky i celou rodinu a až do konce června se můžete zúčastnit výtvarné soutěže o vstupenky do Pevnosti poznání. 

PROGRAM PRO ŠKOLNÍ SKUPINY

Kdy? čtvrtek 18.6. 

Ekovýchovné aktivity, při kterých se návštěvníci seznámí s rostlinami a živočichy, které žijí v CHKO Litovelské Pomoraví. Vhodné pro děti z mateřských i žáky základních škol.

Místo konání? venkovní areál Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UP, ul. U Botanické zahrady, Olomouc (u Smetanových sadů)

2 turnusy: 8,30 – 10,00 hod. a 10,00 – 11,30 hod. (kapacita naplněna!)

  • Pozorování vodních živočichů v tůních – Víte, že čolek není ještěrka?
  • Zvířecí obyvatelé lužního lesa i řeky Moravy – Víte, proč lidé v minulosti lovili bobra?
  • Proměny lužní krajiny
  • Jedlé a léčivé rostliny – Víte, jak chutná bršlice kozí noha?

PROGRAM PRO RODINY S DĚTMI I VEŘEJNOST: 14,00 – 17,30 hod.

Na program je nutné se přihlásit na e-mail: alicehakova@gmail.com, nebo na telefonu 737726287.

Program organizuje spolek Viadua ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, pracoviště Olomoucko a Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty UP. Program proběhne za podpory Statutárního města Olomouc v rámci projektu „Pojďme se učit ven“.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Své postřehy z této chráněné krajinné oblasti malujte nebo nakreslete na obrázky formátů A4 – A2. Pokud si nevíte rady, můžete se také inspirovat v naší expozici Živá voda, kde najdete periodickou tůň s modely živočichů nebo koryto řeky. Určitě vám správně napoví také naše mikroskopy.

Soutěž je vyhlášena ve čtyřech kategoriích:
  • předškolní děti
  • mladší školní děti: 1. – 5. třída
  • starší školní děti: 6.-9.třída a nižší stupně víceletých gymnázií
  • volná kategorie bez omezení věku
  • speciální cena pro třídy

Obrázky je možné nechat také v Pevnosti poznání, my je rádi na Správu CHKO doručíme. Výstava prací bude putovní a rovněž se objeví v našem popularizačním centru. Tak neváhejte, jednou z cen jsou i volné vstupenky do PP. 

Soutěž CHKO Litovelské Pomoraví – krajina plná života vyhlašují Správa CHKO Litovelské Pomoraví a spolek Viadua.

Termín pro doručení prací v některé z dětských nebo ve věkově neohraničené kategorii je 30. 6. 2020. Výstava prací a vyhlášení výsledků soutěže: 12 9. 2020 v Informačním středisku CHKO Litovelské Pomoraví Šargoun u Litovle.

Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Olomouc Mgr. Miroslav Žbánek, MPA.