Web Analytics

Z dětí se stanou vědci a filmaři! Máme volná místa pro kroužek YouTube a věda

Děti si zdokonalí nejen své natáčecí schopnosti, ale hlavně si vyzkouší, jaké to je stát před kamerou jako vědec! Čekají na ně jednoduché a zajímavé pokusy, hry a především zábava. A na závěr se všichni budou moci pochlubit svým rodičům: společně pro ně totiž uspořádáme projekci hotových snímků!
  • Cílová skupina: 8 – 12 let
  • Kdy: pondělí, 14:00 – 15:30
  • Termín zahájení: 19. 2. 2018 
  • Počet lekcí za semestr: 9
  • Kde: Pevnost poznání (17. listopadu 7, areál Korunní pevnůstky Olomouc)
  • Cena kroužku: 1 050 Kč 
  • Platba: Všechny kroužky je možné zaplatit osobně v Pevnosti poznání nebo na bankovní účet: 19-1096330227/0100 /// variabilní symbol: 993100471 //// specifický symbol: rodné číslo dítěte (bez lomítka) /// text pro příjemce: jméno dítěte + název kroužku
  • Kontakt pro registraci: Petr Mališ (Malis.P@seznam.cz)
Podívejte se na seznam všech vědeckých kroužků v Pevnosti poznání