Web Analytics

Vezměte děti na filmový festival Academia Film Olomouc. Program AFO JUNIOR je bude bavit!

Dabingová dílna s Českou televizí, workshopy s ozoboty nebo termokamerami, filmové projekce. AFO JUNIOR v Pevnosti poznání a Divadle na cucky je pro malé i velké návštěvníky. A nejen pro ty, kteří rádi chodí do kina. Vybírejte z bohatého programu a nepřestávejte žasnout nad krásou vědy! Od 26. dubna do 1. května v Olomouci.

Pozorování, neutichající zvědavost, touha po poznání, vášeň při objevování nových věcí a vytváření povědomí o okolním světě a hlavně vědě, to vše zahrnuje festivalová sekce AFO Junior, která se zaměřuje na děti a mladistvé. Její snahou je rozvíjet a dávat dostatečný prostor pro tyto přirozenosti a podporovat schopnost klást si otázky a hledat na ně odpovědi. Děti a mladiství budou mít možnost poznávat a vytvářet si vztah k vědě skrze filmové plátno, odkrývající poznání z nejrůznějších oblastí v rámci jednotlivých filmů či pásem. Vědě mohou zůstat nablízku i v kreativních, hravých a jedinečných workshopech, které se během festivalu uskuteční. Program je otevřený všem mladším i starším divákům/divačkám, rodinám a pedagogům. 

Academia Film Olomouc přinese téma Naděje

Olomouc se letos opět promění v tepající místo, kde se budou od 26. dubna do 1. května potkávat hosté a návštěvníci festivalu Academia Film Olomouc (AFO). Budou diskutovat, objevovat nové perspektivy, užívat si koncerty, a především sledovat výběr toho nejlepšího, co v oblasti populárně-vědecké filmové produkce v posledních letech vzniklo.

Festival široké veřejnosti prezentuje vědu, výzkum a technologie jako fascinující a nesmírně důležité obory lidské činnosti a pevné součásti naší kultury a společnosti. Diváci se mohou těšit například na snímek Fireball: Visitors from Darker Worlds, ve kterém Werner Herzog spolu s vulkanologem Clivem Oppenheimerem zkoumají otisky meteoritů v naší planetě i lidských kulturách nebo dokument vítězky mezinárodní soutěže AFO z roku 2019 Cat Gale, v němž se režisérka vrací s napínavým příběhem o vývoji vakcín na covid-19. Za pozornost bude stát i formálně hravý snímek Sedentary, autorský debut E. J. Rosen pojednávající o tak běžné součásti našich životů, jako je sezení.

Kromě výběru ze soutěžních kategorií (Mezinárodní, Česko-Slovenská a Krátká) se diváci mohou podívat na nesoutěžní filmy, které otevírají zásadní celospolečenská témata z vědecké perspektivy. Dramaturgové letos vybrali témata Adaptace, Zóna, Na zdraví a Věda v popkultuře. Nezapomenou také na talenty ve vědě. Snímky a diskuze se budou týkat nejen zmírňování klimatické změny, obnovy zdraví těla i ducha v době pandemie, vesmírných objevů, ale také vnímání zničeného prostoru v souvislosti se zneužitým technologickým pokrokem nebo místy, kde právě žijeme. Programové sekce se budou navzájem prolínat a doplňovat.

Motivací realizačního týmu festivalu je přilákat publikum zpět do kinosálů. Projekce jsou proto na AFO neodmyslitelně spojeny s odbornými úvody a následnými diskuzemi o vědeckých tématech, kladením otázek a kolektivním hledání odpovědí. Dokumenty poběží zdarma v Uměleckém centru UP – Konvikt, v kině Metropol, Vlastivědném muzeu a na dalších místech ve městě. Více na www.afo.cz