Web Analytics

Výjimečné Hovory o zdraví: seznamte se s počinem, který vznikl v Olomouci

O tom, jak lidé prožívají stáří a co o něm říkají. Autentické odpovědi a podněty seniorů přináší ojedinělý online projekt s názvem Hovory o zdraví, který vznikl na půdě Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.  

Téma: stáří
Informace, ale především oporu a inspiraci pro současné období svého života. To vše mohou senioři nalézt prostřednictvím nového webového portálu Hovory o zdraví. Vznikly na základě rozhovorů, které s lidmi nad 65 let vedli členové týmu Institutu sociálního zdraví (OUSHI) na olomoucké cyrilometodějské teologické fakultě. Videonahrávky osobních výpovědí široké veřejnosti umožňují lépe porozumět lidem vyššího věku.

 „Zveřejněním webových stránek cílíme na aktivizaci seniorů, což je v současné stárnoucí společnosti důležité téma. Projekt si zároveň klade za cíl ovlivnit veřejné mínění o lidech v pokročilém věku i postoje starší generace ve prospěch aktivního životního stylu a zdraví,“ uvedl vedoucí OUSHI a zároveň děkan cyrilometodějské teologické fakulty Peter Tavel.


 


(Nejenom) vzkaz mladším generacím
Výzkumníci oslovili více než padesát seniorů v různých prostředích, s různými zkušenostmi, vzděláním i pohledem na život. Získali tak unikátní sadu příběhů, které zachytili prostřednictvím videí nebo audionahrávek. Návštěvníci stránek tak zjistí, co oslovení lidé říkají o svém vlastním stáří, vztazích, zdraví, aktivitách, budoucnosti, o tom, jaký pro ně byl odchod do důchodu nebo co vzkazují mladší generaci.

Bojujme se stereotypy
„Často jsme se seniory mluvili například o tom, co jim dělá radost. Ukázalo se, že řada z nich je velmi aktivní a že zdaleka neplatí stereotypní představa, že starý člověk musí sedět zavřený doma. Zveřejněné výpovědi mohou ostatním ukázat, že to jde i jinak. Webové stránky mohou být motivační také pro seniory se zdravotními problémy nebo pro ty, kteří jsou osamělí. Mohou zde najít příběhy lidí s podobnými starostmi a zjistit, co jim pomáhá. Potřebují vědět, že obdobnou situaci prožívá také někdo jiný,“ vysvětlila vedoucí výzkumného týmu Lucie Klůzová Kráčmarová.


Titulní fotkou k tomuto článku je týmové foto osob, které stojí za zrodem celého projektu Hovory o zdraví. Neváhejte navštívit samotné webové stránky a nadále je doporučit. Seznámit se také můžete s programem pro seniory, který se uskutečňuje přímo v Pevnosti poznání. Jmenuje se Blízká setkání třetího věku. Moc vám děkujeme za zájem a podporu:)