Web Analytics

YARMAROK MYRU

Přehled volnočasových
a vzdělávacích aktivit
v Olomouci pro uprchlíky před válkou na Ukrajině

Přehled volnočasových a vzdělávacích aktivit
v Olomouci pro uprchlíky před válkou na Ukrajině

Nabídka olomouckých organizací je velmi pestrá a bohatá. Přejeme si, aby se dostala k těm, pro které je určena. Účast na akcích je zdarma, stačí předložit víza. Níže najdete seznam nabídek a potřebné informace. Jste vítaní!

Pokud naopak zastupujete organizaci, která aktivity nebo pracovní příležitosti nabízí, obracejte se prosím na Veroniku Fouskovou na e-mail veronika.fouskova@upol.cz.

!!! Завантажте каталог українською мовою тут !!!


Přehled aktivit

Vstupy do kulturních institucí a muzeí

Volnočasové aktivity

Poradenství a pomoc

Vzdělávání