Web Analytics

Zveme vás na akci Římané v Olomouci

Ochutnejte římskou kuchyni, vyzkoušejte si zbroj a poznejte život římských legionářů. Na akci Římané v Olomouci, která se uskuteční během víkendu 29. 2. – 1. 3. 2020 v Pevnosti poznání. 

Caesarovou kašnou a zkratkou SPQO ve znaku Olomouce návaznost římské říše k městu nekončí. Pozůstatky jejich přítomnosti zde jsou prokázané, ale kdo byli, jak žili, co jedli? Vše o Římanech se dozvíte na interaktivní výstavě skupiny historického šermu Roma Victor Legio XIII Gemina Augusta  a Pevnosti poznání. 

V 10.00 a 14.00 si budete moci vyzkoušet také speciální historický workshop Římané v Olomouci.

Partnerem akce je ČSOB.