Web Analytics

Milí senioři, připravujeme pro vás registraci do kurzu Blízká setkání třetího věku

Milí senioři. Blíží se doba, kdy budeme spouštět registraci do kurzu Blízká setkání třetího věku v Pevnosti poznání. V současné době neuspokojíme všechny zájemce, což nás velmi mrzí. Aktuálně se mohou přihlásit ti, kteří kvůli koronavirovým opatřením nemohli navštěvovat 3. ročník na jaře 2020.

Vzhledem k mimořádným podmínkám v souvislosti s epidemií COVID-19 upravujeme kurzy Blízká setkání 3. věku následovně:

Na podzim 2020 otvíráme kurz pouze pro dvě skupiny 3. ročníku (každé pondělí)

 Kurz se uskuteční od 14. září do 7. prosince 2020

  1. skupina: 9:30-12:00hod (30 lidí)
  2. skupina:13:00-15:30hod (30 lidí)

1. září 2020 v 10:00 hod bude zpřístupněna registrace pro nové zájemce o účast ve 3. ročníku na podzim 2020 (k dispozici bude jen tolik míst, která neobsadí účastnící a náhradníci z jara 2020; předpokládáme, že to bude cca 20 míst).

 Na jaře 2021 bude otevřen kurz pro dvě skupiny 1. ročníku (každé pondělí)

 Kurz se uskuteční od 15. února do 10. května 2021

  1. skupina 1. roč.: 9:30-12:00 (30 lidí)
  2. skupina 1. roč.: 10:15-12:45 (30 lidí)

Místo mají v případě zájmu zajištěno všichni, kteří začali a nedokončili 1. ročník na jaře 2020 a také všichni náhradníci z jara 2020.

Je ale nutné, aby se znovu zaregistrovali prostřednictvím webu https://www.pevnostpoznani.cz/pro-seniory/ , popř. osobně na pokladně Pevnosti poznání. Přesný začátek registrace pro tuto skupinu bude oznámen prostřednictvím e-mailu a také na stránkách Pevnosti poznání nejpozději do poloviny ledna 2021. Pokud původní zájemci neobsadí všech 60 míst, budou zbývající místa k dispozici novým zájemcům.

Souběžně bude od poloviny ledna 2021 otevřena registrace pro jednu skupinu 3. ročníku (30 lidí) se začátkem v pondělí 15. února do 10. května 2021, vždy ve 13:00hod.

Všechny informace budou včas upřesněny, popř. v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací modifikovány.

Organizační a lektorský tým spolku Pro poznání se na vás opět těší!