Web Analytics
Vážení návštěvníci, v úterý 18. 6. a v sobotu 22. 6. se k nám dostanete pouze přes Botanickou zahradu – viz aktualita.

Autor: Lucie Jarmarová

Nové exponáty v Pevnosti baví i vzdělávají!

Struktura atomu, plyny ve vesmíru a hravý exkurz do historie blízké i vzdálené. Nové exponáty v Pevnosti baví i vzdělávají.

Že už jste u nás byli stokrát? Naše expozice neustále posouváme dál, abyste se k nám rádi vraceli za oblíbenými atrakcemi i novinkami. Díky skvělé spolupráci studentstva Přírodovědecké fakulty UP, které u nás působí jako animátoři a animátorky, jsme v posledních týdnech uvedli do provozu hned tři nové parádní interaktivní exponáty. Přijďte je prozkoumat!

 

Vývoj modelu atomu
Galerie Atom

Kolik váží atomové jádro a kolik elektrony? Zkuste potěžkat! Seznamte se s jednotlivými částmi atomu a prozkoumejte jejich dynamiku – atom totiž nemusí být zdaleka jen vágní koule. Exponát zobrazuje jednotlivé etapy vývoje modelu a zobrazování struktury atomu, krom známých planetárních uspořádání obsahuje i kvantově-mechanický model, který nenajdete nikde jinde.

Součástí modelu jsou i edukativní audionahrávky aneb o atomu jasně a srozumitelně o vašich uší.

 

Virtuální depozitář – interaktivní herní stěna
Expozice Do historie!

Vynalezli jsme bronzový meč v pravěku nebo ve starověku? A co takový psací stroj nebo klínové písmo? Do jaké doby spadá vydání Magny Charty?

S novou nástěnnou interaktivní hrou se proměníte v historičku nebo kurátora v muzeu a pokusíte se třídit artefakty do různých historických epoch. Potrénujete svůj historický rozhled, vizuální gramotnost, postřeh a v neposlední řadě pohybovou koordinaci – artefakty totiž budete třídit hodem pěnových kostek na stěnu. Je-libo single play, nebo souboj s rodinou?

Stěnu jsme vytvořili ve spolupráci s firmou INITI na základě podnětů z workshopu s lektorstvem historické sekce Pevnosti poznání. O vizuální stránku věci se postaral náš oblíbený spolupracovník, výtvarník Ticho762.

 

Plynná planeta
Planetárium

Ve Sluneční soustavě s námi koexistují čtyři plynní obři – Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Jsou to planety, které nemají pevný a přesně definovaný povrch, jelikož jsou z větší části tvořeny právě plyny. Nejčastěji se jedná o vodík a helium, obři ale obsahují i amoniak či methan.

V různých vrstvách atmosféry najdeme různé plyny, které vanou různou rychlostí u pólů a rovníku, čímž v atmosféře vytváří proudy, víry a bouře. Jejich sílu podporuje stoupající teplota směrem ke středu planety. 

Právě tyto fenomény exponát Plynná planeta ve zjednodušené, jak jinak než interaktivní, podobě demonstruje.  

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ SKUPINY K NÁVŠTĚVĚ PEVNOSTI POZNÁNÍ

V Pevnosti poznání si velmi ceníme dlouhodobé přízně vyučujících, kteří*ré se k nám pravidelně vrací se svým žactvem. Spolupráce se školními skupinami je pro nás důležitou hnací silou, věříme, že i pro nadcházející školní rok udržíme nabídku školních vzdělávacích programů atraktivní, aktuální a živou.

Rádi byste k nám se svou třídou zavítali ještě do letních prázdnin? Vzhledem k aktuálnímu vysokému zájmu ze strany početnějších skupin prosíme o objednání se na telefonu 585 634 145 nebo emailu info@pevnostpoznani.cz.

Kapacita vzdělávacích programů je v tuto chvíli téměř vyčerpána, stále však můžete využít volné kapacity u následujících aktivit:

 

Vzdělávací programy – kapacity a objednávky

 • Vzhledem k obsazení vzdělávacích programů pro tento školní rok již není možné objednávat vzdělávací programy pro více tříd současně
 • Kapacita vzdělávacích programů je pro tento školní rok téměř vyčerpána. Všechny volné termíny jsou zobrazeny v objednávkovém systému
 • Prosíme nezahlcujte telefonní linku s prosbami o další termíny, které nemůžeme nabídnout. Nedostane-li se na vás v tomto školním roce, budeme se na vás těšit v tom následujícím.

Vzdělávací programy – organizace na místě

 • Dodržujte prosím příjezd nejpozději 10 minut před začátkem vzdělávacího programu, v případě zpoždění nemůžeme garantovat jeho realizaci.
 • V případě zpoždění či komplikací na cestě prosím volejte na číslo vedoucí/ho směny: 777 643 866
 • Po příjezdu do Pevnosti poznání se prosím obratem hlaste na pokladně, kolegové/yně vás vyzvednou a zavedou do výukových prostor.
 • Pokud to počasí dovolí, posečkejte se skupinou na nádvoří, které je dostatečně prostorné.

Školní výlety

 • Pokud je to alespoň trochu možné, přijďte do Pevnosti poznání nejdříve v 9:10, vyhnete se tak frontám způsobeným odbavením vzdělávacích programů.
 • Budeme vděční, pokud nám svůj výlet dopředu nahlásíte, abychom mohli zajistit hladký průběh vašeho zážitku, i komfort skupin, které budou v Pevnosti spolu s vámi.

Zveme všechny zvídavé školáky na workshopy nejen na téma udržitelnost

VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, VÁŽENÝ PANE UČITELI, ZVEME VÁS A VAŠE ŽACTVO NA WORKSHOPY NA AKTUÁLNÍ TÉMATA, KTERÉ JSME PŘIPRAVILI VE SPOLUPRÁCI S NAŠÍM PARTNEREM ČSOB. USKUTEČNÍ SE V PROSTORÁCH PEVNOSTI V ÚTERÝ 11. 6. A VE ČTVRTEK 20. 6.

PROJEKTOVÉ DNY S ČSOB

Kdy? 11. 6. a 20. 6.

Veškerý program je zdarma. Místo pro svou třídu si můžete rezervovat prostřednictvím emailu info@pevnostpoznani.cz. Nezapomeňte nám poslat následující informace: zvolený workshop (datum, čas, název), název školy, třída, počet žáků*yň, pedagogický doprovod, kontakt.

Pro koho? pro žactvo II. stupně základních škol

Respekt, Planeto! (45 min)
Workshop představí způsob, jak se chovat k našemu prostředí všímavě a udržitelně, tak aby se nám na Zemi všem dobře žilo. Děti se dozví, proč a jak šetřit peníze i planetu. Na energiích, vodě, jídle, při nákupech i v dopravě.

Peníze nejsou věda (45 min)
Workshop na téma finanční gramotnosti dětem hravou formou vysvětlí, například, že peníze nerostou na stromech, jak hospodařit s rodinným rozpočtem a jak fungují moderní platební metody.

Tvoje cesta onlinem (90 min, přednáška Policie ČR + diskuze)
Tematická přednáška na téma bezpečné sebeprezentace na sociálních sítích a jaké může mít nevhodná sebeprezentace následky do budoucnosti. Dále o nejnovějších trendech kyberzločinců a to vishing, phishing a smishing.

Cílovou skupinou jsou žáci II. stupně ZŠ

09:00 – 09:45 Respekt, planeto! 

10:00 – 10:45 Peníze nejsou věda

11:00 – 11:45 Respekt, planeto! 

12:00 – 12:45 Peníze nejsou věda 

13:00 – 13:45 Peníze nejsou věda

Laudonův sál

09:00 – 10:30 Tvoje cesta onlinem 

12:00 – 13:30 Tvoje cesta onlinem

Kreativní věda – kreativní učení jako cesta k poznání

Projekt Kreativní vědy učí, jak využít umění a kreativitu ve vzdělávacím procesu i popularizaci.

Cyklus workshopů Kreativní věda – kreativní učení jako cesta k poznání běží v Pevnosti poznání – Centru popularizace již druhým rokem.
Propojuje umělce a profesionály z oblasti kreativních průmyslů s cílovou skupinou současných i budoucích pracovníků ve vzdělávání tzn. nejen učitele, lektory, edutainery, edukátory, vzdělávací průvodce, ale i studenty pedagogických a didaktických oborů Univerzity Palackého.

“Kreativita a s ní spojená imerzivnost může hrát ve vzdělávacím procesu zásadní roli – může ho urychlit i zefektivnit. Má proto svoje místo ve školách, neformálním, zájmovém i mimoškolním vzdělávání nebo popularizaci vědy,” říká Matěj Dostálek – ředitel Pevnosti poznání a garant projektu podporovaného Ministerstvem kultury a Národním plánem obnovy.

Centrum popularizace Přírodovědecké fakulty UP tak připravilo sérii 7 celodenních workshopů, na kterých předávají umělci a tvůrci své know-how a inspirují k integrování umění a tvůrčí činnost do formální i neformální výuky. “Naším cílem je je rozšířit účastníkům kurzu perspektivu, poskytnout jim metodický základ a podnítit je k další kreativní pedagogické činnosti,” doplňuje Dostálek.

 

V tomto akademickém roce proběhly v rámci projektu tyto workshopy:

 • Svět prvků mikroskopem i tuší: Můj osobní Prvkář s Marií Krajplovou
 • Se SCIENCE ON nejen před kamerou: Performativita v popularizaci vědy
 • LARP a rolové hry ve vzdělávání i popularizaci
 • Micro:bit a programování nejen ve výuce
 • Scénografie v interaktivních expozicích s Janem Tomšů
 • Animace v přírodovědném pokusu s NEZkreslenou vědou

 

V květnu se uskuteční poslední workshop z tohoto cyklu s názvem Komunikuj s úspěchem: Workshop plný kreativity a dramatu na kterém zkušený improvizátor a člen Českého národního improvizačního divadla Václav Zimmermann přiblíží možnosti využití metod dramatizace a dramaterapie nejen ve vzdělávacím procesu, ale i v řešení konfliktních situací.

Na workshop se mohou bezplatně přihlásit všichni zaměstnanci a studenti Univerzity Palackého ZDE.

Centrum popularizace PřF UP – Pevnost poznání pořádá nejen kurzy soft-skills a moderních výukových metod, ale i praxe v oblasti neformálního vzdělávání a praktické komunikace vědy, a to pod hlavičkou Fort Science Academy.

“Naším cílem je nejen zvýšit kompetence studentů UP především v oblasti komunikace a vzdělávání, ale také podnítit vytvoření nových obsahů a formátů pro naše aktivity,” dodává programový ředitel centra Roman Chvátal.


Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.

Staňte se součástí našeho nového video spotu! VSTUP ZDARMA

Přijďte do Pevnosti ZDARMA a pomozte nám vytvořit jedinečnou atmosféru nového video spotu.

Ve středu 5. června mezi polednem a 17. hodinou s námi přijďte zažít radost z vědy a setkání se všemi animátory a animátorkami. Brány do Pevnosti otevíráme veřejnosti zdarma! V prostorách se bude pohybovat profesionální štáb kreativců ze StoryFactory Production, kteří naše prostory a vaše zážitky zvěční do nového video spotu.

Těšíme se na vás!

Přijďte v pátek na přednášku Jany Koller a objevte tajemství fascinujícího světa rostlin (17. 5.)

17. května proběhne přednáška Tajemství rostlinného světa aneb s Janou Koller v říši „zeleného ticha“. Autorka výstavy “Rostliny a světlo – na barvě záleží” poukazuje na důležitost rostlin a jejich spojení se slunečním zářením, které je zásadním zdrojem energie pro život na Zemi.

Kdy? V pátek 17. 5. od 18.00 hod.
Kde? Galerie Atom v Pevnosti poznání

Rostlinný svět je plný fascinujících tvarů a barev, které nejsou jen pouhým módním výstřelkem. V dnešním uspěchaném světě si toho mnozí z nás ani nevšimnou, což odborníci nazývají “plant blindness” – rostlinná slepota. Jde o neschopnost vidět nebo si všímat rostlin v našem prostředí a neochotu ocenit jejich význam pro život na Zemi. Rostliny se bez nás obejdou velmi dobře, ale my bychom bez nich a jejich schopnosti přeměňovat sluneční energii do chemických vazeb sacharidů rychle vyhynuli. Autorka výstavy poukazuje na důležitost rostlin a jejich spojení se slunečním zářením, kterému, ačkoliv nás neustále obklopuje, věnujeme jen malou pozornost.

Přijďte tento pátek a nechte si poodkrýt úžasné schopnosti rostlin!

Dne 17. května se uskuteční také muzejní noc. V rámci této akce máte možnost navštívit naši expozici “Do historie” zdarma, a to od 17.00 do 22.00 hodin.

1. máj v Pevnosti: vstupné za polovic a Májová slavnost navrch

V souvislosti s oslavami konce dubna a začátku května dochází v Pevnosti poznání k drobným změnám pravidel vstupu do areálu.
 
V úterý 30. 4. se k nám mezi 15.00 a 17.00 dostanete pouze přes Botanickou zahradu.
 

Ve středu 1. 5. bude naopak vstup přes Botanickou zahradu uzavřen, dostanete se k nám přes areál Korunní pevnůstky. V jeho prostorách bude od 11 hodin probíhat Májová slavnost 2024 majovaslavnost.cz , pokud měříte více než 140 cm, je třeba si na ni zakoupit vstupenku za 100 Kč.

Do Pevnosti poznání projdete skrze bohatý venkovní program, vstupné do expozic Pevnosti vám první květnový den nabídneme za poloviční cenu. 

1. 5. můžete také navštívit náš UP_LAB! Přijďte si vyzkoušet své dovednosti v robotice, vytvořte si vlastní 3D zvíře pomocí 3D pera nebo se ponořte do fascinujícího světa virtuální reality! Otevřeno máme od 14.00 do 18.00. 

Užijte si venkovní aktivity i zážitky v Pevnosti, těšíme se na vás nejen o svátečním dni!

 

Hlavními hosty AFO Junior budou Jů a Hele!

Ve dnech 23. – 28. dubna se Pevnost poznání opět stane součástí jednoho z největších filmových festivalů svého druhu. Během 59. ročníku Academia Film Olomouc jsme pro vás připravili speciální workshopy a přednášky, vědecké dílny i projekce v planetáriu. Hlavními hosty programové sekce AFO Junior budou Jů a Hele.

 

Už od úterý 23. 4. se v našem planetáriu můžete těšit na projekce úspěšných hitů Se zvířátky o vesmíru3-2-1 start. Pixarovsky laděný animovaný příběh křečka Elona, toužícího vyrobit vesmírnou raketu, vyrobilo české studio KrutArt. Program doplní snímek Neuvěřitelný vesmír!

 

Připravujeme pro vás i speciální workshopy pro děti 6+ a 8+. Čeká vás poslech vesmírných zvuků nebo průzkum duhy, blesků a bouřkových mraků. V podmořském světě najdeme skutečného Nema a vydáme se i na planetu Jupiter.

 

Otevřeme i unikátní dílny v nové laboratoři UP_LAB, kde si vyzkoušíte pájkování a tisk 3D perem.

 

Sobotní program vrcholícího festivalu AFO pak doplní aktivity dlouholetého partnera ČT:D.  Díky technologii tzv. klíčování si z Pevnosti budete moct odnést fotografii se svou oblíbenou televizní hvězdou, setkáte se i s populárními maskoty České televize Jů a Hele.

 

čtvrtek 25. 4.

14:00 – 15:00 | Nebezpečné projevy silných bouří 8+

15:30 – 16:30 | Kde leží duha 8+

 

pátek 26. 4.

14:00 – 15:30 | Nebezpečné projevy silných bouří 8+

15:30 – 16:30 | Jak zní Jupiter a jeho ledové měsíce 8+

 

sobota 27. 4.

10:30 – 11:30 | Hudba sfér 8+

11:30 – 13:00 | Přirodovědci.cz – Hledá se Nemo 8+

13:00 – 14:00 | Blesky napříč sluneční soustavou 8+

14:00 – 15:00 | Jak zní Jupiter a jeho ledové měsíce 8+

15:30 – 16:30 | Blesky napříč sluneční soustavou 8+

 

Pevnost ovládnou živá zvířata! Od plazů, přes brouky až po kolonie světlušek. Odpudiví nebo kouzelní jsou tady!

O víkendu 6. a 7. 4. 2024 bude v Pevnosti poznání k vidění na pět desítek nejrůznějších druhů bezobratlých, plazů a obojživelníků.  Akce s názvem Odpudiví nebo kouzelní je určena pro širokou veřejnost a je zdarma v rámci běžného vstupného do interaktivního centra Univerzity Palackého.

Vedle ukázek živých zvířat (mimo jiné také několika druhů švábů, štírů či sklípkanů) se budeme společně bavit o chovatelství, teraristice a herpetologii.

Nebudou chybět ani entomologové, kteří představí různé metody terénního výzkumu. Odborníci z České společnosti pro ochranu netopýrů nás seznámí také s jedinými létajícími savci a smyslem jejich ochrany. Kromě zvířat se mohou návštěvníci také těšit na vědecko-expediční přednášky a doprovodný program v laboratoři, vědecké dílně i interaktivních expozicích.

Speciálně pro děti máme nachystané tematické malování na obličej a tetování technikou airbrush.

 

Víkendový program v expozicích Pevnosti poznání (10:00-17:00)

Živá voda
Zoologové Pavel Javůrek a Miroslav Vaverka představí na 50 druhů nejrůznějších bezobratlých, plazů a obojživelníků.

Rozum v hrsti
Entomologové Michal Motyka a Dominik Kusý odhalí veřejnosti bohaté sbírky zaměřené na diverzitu brouků. Obsahují velké množství čeledí, včetně nejstarších, které jsou na Zemi více než 300 milionů let, největší brouky na světě, či brouky v jantaru starém 99 milionů let.

Největším lákadlem pak budou chovné kolonie světlušky větší, na kterých probíhá jejich aktuální výzkum.

Pro návštěvníky bude připravena expozice metod sběru hmyzu. Od jednodušších metod jako je například exhaustor či smýkač až po například malaiseho pasti. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet také prosívání zeminy, nebo různé metody sběru a lovu hmyzu.

Světlo a tma
Členové České společnosti pro ochranu netopýrů (www.ceson.org) nás seznámí s jedinými létajícími savci a smyslem jejich ochrany

 

Přednášky pro veřejnost

sobota 6. 4. | 14:00 | Za přírodními krásami Peloponésu (Mgr. Pavel Javůrek)
Společně se podíváme do míst bájných antických hrdinů a seznámíme se se zvířecími obyvateli vyskytujícími se v tomto nejjižnějším cípu Řecka.

sobota 6. 4. | 15:30 | Záhadný svět entomologie: Pozoruhodný život na Nové Guineji (Mgr. Michal Motyka, Ph.D., Mgr. Dominik Kusý)
Přijďte se za námi podívat na fascinující svět hmyzu na Papui Nové Guinei. Naše prezentace vám představí naše cestovatelské dobrodružství a zavede do srdce našeho výzkumu.

neděle 7. 4.  | 14:00 | Vietnam křížem krážem (Mgr. Richard Kabelka)
Těžko najdete někde jinde takovou proměnlivost krajiny, než jaká je ve Vietnamu. Bohužel většina přirozeného prostředí na jeho území byla nenávratně zničena. Na motorce míháte plantáže kaučukovníků, kávovníku, kešu, nekonečná rýžoviště. Tropické deštné a opadavé lesy jsou tak pouze za odměnu, ale vězte, že stojí za to. Přijďte se dozvědět něco více o přírodě a životu nejen v přírodní džungli, ale i té betonové.

neděle 7. 4.  | 15:30 | Vyprahlý svět Izraele a Jordánska (Mgr. Richard Kabelka)
Místa, kde se voda ztrácí ve vádích a břehy omývají vlny Rudého nebo ještě slanějšího Mrtvého moře. Avšak i v takovýchto nehostinných podmínkách lze nalézt život. Jak vypadá setkání s jedním z nejjedovatějších tvorů světa i vodními melouny v poušti? Během této výpravy se připravte na mnohá překvapení.

 

Přednášky pro školy

čtvrtek 4. 4. | 10:00 | Pojďme pomoct žabákům! Ale jak na to? (Mgr. Richard Kabelka)
Proč už se z rybníků neozývají pověstné žabí koncerty? Pojďme nahlédnout pod pokličku nebo spíše obří poklici mizení našich obojživelníků. Jen tehdy opravdu zjistíme, nakolik je tento problém velký a jak se i my můžete zapojit do jeho řešení

pátek | 5. 4. | 10:00 | Jsou netopýři nebezpeční? (doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA)
Netopýři jsou v posledních letech skloňováni hlavně v souvislosti s původem viru SAR-CoV-2 a pandemií onemocnění COVID19. Ale jsou opravdu tak nebezpeční? Máme se jich bát nebo jsou to užiteční pomocníci? Jak je to s jejich imunitou a co je vlastně ohrožuje? K objasnění těchto aspektů života netopýrů přispívá i náš výzkum netopýrů v Evropě a Asii.

 

 • 1
 • 2

Vstupné

Dospělí (4 expozice): 160 Kč
Snížené (děti, studenti, senioři): 130 Kč

Rodinné (dospělý+děti):
1+2: 380 Kč | 2+1: 410 Kč 
2+2: 520 Kč | 2+3: 640 Kč

Skupinové: 110 Kč
1 expozice: 50 Kč
Gyroskop: 50 Kč
Planetárium:
V týdnu 140 Kč (ke vstupence do expozic za 80 Kč) 
O víkendu jako součást doprovodných aktivit

Víkendové zvýhodněné vstupné: 3 aktivity za 1 cenu 140 Kč

Můžete u nás platit kartou a Unišek+

Kontakt

E-mail: info@pevnostpoznani.cz
Tel.: 585 634 145

Pevnost poznání Olomouc
(Areál Korunní pevnůstky)
17. listopadu 7
779 00 Olomouc

GPS: 49,592896 17,257982
Pevnost má bezbariérový přístup

© Všechna práva vyhrazena Pevnost poznání 2015-2023 | admin | Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)