Web Analytics
Z důvodu rekonstrukce musíme od 17. srpna (včetně) uzavřít expozici Do historie

Autor: rostanetek

Měsíc s Přírodou vstupuje do další fáze. A tentokrát se od úterý 1. do soboty 5. prosince budeme v muzeu vědy naplno věnovat matce všech věd. Odborník Tomáš Fürst ve své přednášce předvede, proč je právě matematika pro naši civilizaci natolik zásadní. Během sobotní epizody Věda (+) kafe pro vás navíc přichystáme kávu i hlídání dětí zdarma.       

Od úterý 1. do soboty 5. prosince

Své aktivity budou prezentovat Katedra matematické analýzy a aplikaci matematikyKatedra informatiky a Katedra algebry a geometrie.

Věda (+) kafe: Matematika je jazykem přírodních věd

KDO: dr. Tomáš Fürst (Katedra matematické analýzy) 
Naše civilizace je založena na následujícím kolečku – pochopit přírodu, na základě toho vymyslet technologie a inovace, tyto vyrobit a prodat. Výsledné technologie se použijí k přesnějšímu zkoumání toho, jak a proč funguje příroda, čímž se kolečko se uzavírá. V rámci tohoto koloběhu vzniká přirozená poptávka po matematice ve všech jeho stupních. Seminář bude sestávat z toho, že podrobněji prozkoumáme toto civilizační kolečko a zamyslíme se, proč je v něm poslední dobou tolik písku. Podíváme se na konkrétní příklady, jak se matematika používá v jeho různých fázích.
KDY: sobota 5. 12. (14.00)
KDE: Pevnost poznání Olomouc (areál Korunní pevnůstky, 17. listopadu 7)

 

PP_matematika_A1_tisk-page-001

 

 

V úterý 17. listopadu 2015, přesně šestadvacet let po Sametové revoluci, se Pevnost poznání stala dějištěm inspirativního závěru popularizačního projektu Podzim komunismu. Zatímco poklidná diskuze o dospívání v socialismu umožnila náhled do tehdejších každodenních životů mladých lidí, z divadelně ztvárněných politických projevů šel mráz po zádech. Excelovala Ivana Plíhalová s řečí Milady Horákové i student Kryštof Zlatník v roli Milouše Jakeše.    

Podívejte se na kompletní fotoalbum od Evy Hobzové

O vlastních prožitcích při dospívání během šedé kapitoly socialismu v ČSSR v Pevnosti poznání diskutovali prorektor pro vnější vztahy UP Petr Bilík, sociolog Martin Fafejta, politolog Pavel Šaradín i Martin Štainer ze vzdělávacího sdružení Edukol. Jejich vrstevníci přikyvovali hlavou ve chvílích, kdy propírané zkušenosti měly totožné rysy, mladší studenti bystřili zejména při reflexi toho, zda a jak bylo vůbec možné se tehdy odlišit od masy a jít si vlastní cestou. Inspirativně v tomto ohledu působily vzpomínky na bytí v tehdejších neoficiálních komunitách, na osvěžující výjezdy do zahraničí i na přesné situace, při nichž si dotyční uvědomili, že proti společenské stagnaci je třeba něco podniknout. „Přednášející vlastně byli moji vrstevníci. Proto jsem se také v jejich vyprávění našla. Zažívala jsem totiž něco dost podobného,“ řekla bezprostředně po diskuzi návštěvnice Dana Kovalová, která za poznáním do Pevnosti přijela ze Zlína.

Odvaha i absurdita
Projektu nakonec dominovaly zdramatizované projevy komunistických politiků i osobností, které se režimu postavily čelem. Marek Zahradníček se projevu Gustava Husáka zhostil s faktickou přesností a do slovenské promluvy dokázal propašovat tehdejší absolutní vážnost i schizofrenii, Ivana Plíhalová „svou“ Miladu Horákovou zase přečetla natolik přímě a procítěně, že v Laudonově sále rozechvěla nejednoho smrtelníka. Síla vystoupení vycházela především z jejího charismatu a silného hlasu, proto se není čemu divit, že její čtení bylo vyloženě jedním z nejživějších. Celou show si pro sebe ale ukradl zmiňovaný student Kryštof Zlatník. Do role bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Milouše Jakeše se vžil s neuvěřitelnou lehkostí. Dokázal vypíchnout jemné komické nuance i nesnesitelnou absurditu tehdejšího projevu a razantně tak rozbil sebemenší náznaky letargie.

Když se minulost střetne se současností
Přesto, že divadelně pojaté projevy nebyly pro každého, při závěrečném vystoupení Jaroslava Krejčího s řečí Václava Havla z ledna 1990, se minulost velmi tvrdě střetla se současnou realitou. Zatímco přední herec Moravského divadla v Olomouci s velkým respektem předčítal jeden z nejdůležitějších dokumentů naší novodobé historie, v němž se zdůrazňují pojmy jako solidarita nebo tolerance, aktuální český prezident šířil demagogii na pražském Albertově. Potenciálem, jakkoliv zábavného a nostalgického, projektu Podzim komunismu bylo také připomenout chyby minulosti a varovat před jejich opakováním. Právě díky zmiňované diskuzi a projevům došlo k jeho naplnění se vším všudy.  Členové Cechu studentů historie olomoucké Katedry historie odvedli kus poctivé práce a nezbývá než doufat, že obdobně mířené, vtipné i palčivé, v každém případě ale poučné projekty budou v olomouckém muzeu vědy jenom vzkvétat.

Ondřej Čížek
Foto: Eva Hobzová

Měsíc s Přírodou čile pokračuje dál a po biologii, ekologii a Vědách o Zemi přichází čas chemie. Od úterý 24. do soboty 28. listopadu vám v Pevnosti poznání názorně předvedeme, jak dobře se dá právě tenhle obor studovat na místní přírodovědecké fakultě. Dobrodružství chemie vypukne jednoduše pro všechny, bez rozdílu věku. (Do vyčerpání smyslů).  

Chemický bude dokonce i následující víkend. Další epizoda z cyklu Věda (+) kafe ukáže, že molekulární modelování v počítači připomíná novodobou animaci.

Cyklus přednášek Věda (+) kafe:
Na molekuly s počítačem aneb výpočetní chemie na Katedře fyzikální chemie
KDO:  Dr. Karel Berka z Katedry fyzikální chemie a RCPTM, PřF UP v Olomouci
CO: Když se řekne chemie, tak se každému vybaví zkumavka s práškem nad kahanem a následující výbuch – což byla ta zábavnější část hodin školní chemie.  Naopak většině lidí tak úplně nesedly chemické výpočty např. s objemovými procenty alkoholu. Ale bez výpočtů si nejde představit ani jednoduchou školní chemii, natožpak studium složitých biochemických pochodů. Jen se liší způsob, jak současná chemie počítá. Dnes si v počítačích můžeme vystavět celé myriády molekul a ve speciálních programech pak můžeme studovat, jaké mají vlastnosti, ještě dřív, než vezmeme do ruky zkumavku a začneme s experimentem. Častěji se ale pomocí počítačového molekulového modelu snažíme vysvětlit experiment a pomoci tak k jeho pochopení. Na naší katedře fyzikální chemie se výpočetní chemií zabýváme již řadu let a za tu dobu jsme s ní popsali již mnoho biologických i nanomateriálových systémů, namátkou proteiny, nukleové kyseliny, deriváty grafenu, či nanočástice železa a mnohé další. V této přednášce se pokusím představit hlavní principy, jak počítačové molekulární modelování funguje a jak jej využíváme.
KDY: čtvrtek 26. 11. (14.00) a sobota 28. 11. (14.00)
KDE: Pevnost poznání Olomouc (areál Korunní pevnůstky, 17. listopadu 7) – Kudy k nám?

K přednášce vám zajistíme kávu i hlídaní dětí zdarma. A jak v sobotu, tak i v neděli (28. – 29. 11.) navíc od 11.00 do 17.00 chystáme chemické pokusy a interaktivní prezentace pro malé i dospělé. Podívejte se, co vás čeká a nemine:

Chemie všemi smysly
(sobota – neděle / 11.00 – 17.00)

Stanoviště:

ČICHMáš-li odvahu, přivoň si k chemii

 • pro děti jsou připraveny vůně látek známých především z domácnosti
 • pro dospělé jsou vůně doplněny o arómata silnějšího kalibru

HMAT Poznáš chemické pomůcky i poslepu? Jak jsi na tom s jemnou motorikou?

 • pro menší chemiky budou připraveny boxy s poznáváním chemických pomůcek pomocí hmatu
 • pro větší pak odměřování objemů kapalin. Jak přesní umíte být?

ZRAK Nechejte se okouzlit krásnou hrou barev chemie!  

 • vytvořte si duhu ze Skittles
 • rozehrajte ovocné džusy všemi barvami za pomoci různého pH prostředí

SLUCHChemické reakce jsou i slyšet!

 • velcí i malí chemici si mohou odpálit svou vodíkovou bublinu

 

 

Ještě tento týden platí, že do Pevnosti poznání se nejsnáze dostanete přes ulici 17. listopadu. S koncem listopadu se ale dovrší i veškeré životně důležité opravy oblíbené lávky v Michalském stromořadí. Vaše cesta za poznáním bude vzápětí přístupná stejně snadno jako dříve.  

Otevřeno máme neustále od úterý do neděle, ve všední dny vždy od 9.00 do 17.00, o víkendu pak až do 18.00. V areálu Korunní pevnůstky Olomouc (17. listopadu 7) vás čeká  1 budova, 2 patra, 5 interaktivních expozic a desítky akčních a odborných průvodců. Disponují poznáním a nebojí se ho použít. Těšíme se na vás!

Topografické mapy srdce Moravy z 19. i raného 20. století, ale také povídání o tom, že bez geofyziky bychom se vážně neobešli. Sobota je zkrátka jasným vrcholem Dnů Věd o Zemi a my pro vás máme nachystané hned tři přednášky z popularizačního cyklu Věda (+) kafe. Zajistíme dobrou kávu i hlídání vašich ratolestí. Vše zdarma.  

Co vás v sobotu čeká a nemine?

 • 13:30 – prezentace o možnostech studia na oboru Vědy o Zemi na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci
 • 14:00 – cyklus přednášek Věda (+) kafe: Peter Mackovčin přednáší na téma Olomoucko na starých mapách / INFO
  Přednáška představí vydané vojenské topografické mapy Olomouce a jeho okolí z období 19. a 20. století – výběr ze souborných i specifických vydání topografů Rakouska-Uherska, Československa, Rakouska, Maďarska, Německa, Polska, Anglie a Sovětského svazu, jež jsou mnohdy nedostupná pro studium a zájemce o historii. Peter Mackovčin se zabývá krajinnou ekologií, geomorfologií a studiem starých map. Akce je zařazena na program Dnů geografie 2015 v Olomouci.
 • 15:00 – Věda (+) kafe: Daniel Šimíček přednáší na téma Geofyzika aneb geologie bez kladívka a fyzika bez pobledlých tváří.
  Geofyzika je přírodní věda, která se zabývá fyzikálními procesy a vlastnostmi Země. Geofyzikální průzkum, tedy sběr geofyzikálních dat pro prostorovou analýzu, nachází široké využití v mnoha teoretických i praktických oborech lidské činnosti, od geologie přes archeologii, paleoklimatologii, těžbu nerostných surovin, stavebnictví až po materiálový výzkum. Nebýt geofyziky, nevěděli bychom, co je to zemské jádro, plášť a kůra, neměli bychom tušení, jaké archeologické skvosty se skrývají pod Egyptským pískem nebo pod parkovišti hypermarketů a světová ložiska ropy a zemního plynu by byla již dávno vyčerpána. Poslechněte si, jaká tajemství tato nesmírně užitečná a krásná věda skrývá!
 • 16:30Věda (+) kafe: přednáška na téma Co je vlastně ta Geoinformatika?
  (Neboli vše o tom, jak se tvoří mapy, jak funguje GPS a co je Galileo. A zda jsou lepší mapy.cz nebo Google Maps.)

 

historické mapy

Přírodovědecká fakulta a další fakulty Univerzity Palackého dnes otevírají své brány veřejnosti. A stejně tak i my. Zdarma pro vás budeme mít otevřeno v tradičním čase od 9.00 do 17.00. Animátoři vás seznámí s jednotlivými tematickými expozicemi, na jejichž tvorbě se podíleli právě experti z přírodovědecké fakulty. A chybět nebudou samozřejmě ani projekce v digitálním planetáriu. Těšíme se na vás!

Čtěte bližší info

Oči, které ovládají váš počítač. Ale také 3D tisk, pocitové mapy, geoinformatika, podnebí Olomoucka nebo historické mapy našeho města. Zkrátka a dobře, pokud k nám zavítáte během Dnů Věd o Zemi (18. – 21. listopadu), nudit se v žádném případě nebudete. Programové menu mluví za vše.     

Během Dnů bude v muzeu vědy expozice Živá voda zcela zdarma, o úžas ve vašich tvářích se postarají týmy ze čtyř kateder z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Konkrétně to budou Katedra geologie, Katedra geografie, Katedra geoinformatiky a Katedra rozvojových studií. Naučí vás myslet prostorově. A ještě mnoho dalšího. Přesvědčte se ostatně sami.

Středa 18. listopadu 2015

 • Eye-tracker? Přijďte si ho vyzkoušet na vlastní oči
  Technologie eye-trackingu je založena na principu sledování pohybu očí. Sloužit může jak k analýze a hodnocení webových stránek, tak designu výrobků či map. Právě díky tomuhle výdobytku můžete dokonce očima ovládat i počítač.
 • Naučte se s 3D tiskárnou
  V krátké době a za cenu nízkých nákladů získáte funkční model, který je odrazem reality. Ať už jde o výrobu map nebo modelování terénu. Není se zkrátka čemu divit, že se v souvislosti s 3D tiskem a modelováním dnes mnohdy mluví jako o další průmyslové revoluci. Předvedeme vám tisk plastových 3D modelů pro výrobu fyzických modelů celých budov.

Čtvrtek 19. listopadu 2015

 • 14:00 – prezentace o možnostech studia na oboru Vědy o Zemi
 • 14:30 – Jiří Pánek přednáší na téma Pocitové mapy / INFO
 • 15:30 – Miroslav Vysoudil přednáší na téma Olomouc a její podnebí / INFO
 • 16:30 – přednáška na téma Co je vlastně ta Geoinformatika?
  (Neboli vše o tom, jak se tvoří mapy, jak funguje GPS a co je Galileo. A zda jsou lepší mapy.cz nebo Google Maps.)

Sobota 21. listopadu 2015

 • 13:30 – prezentace o možnostech studia na oboru Vědy o Zemi
 • 14:00 – Věda (+) kafe: Peter Mackovčin přednáší na téma Olomoucko na starých mapách / INFO
  (Zajistíme dobrou kávu i hlídání dětí. Vše zdarma.)
 • 15:00 – Daniel Šimíček přednáší na téma Geofyzika aneb geologie bez kladívka a fyzika bez pobledlých tváří.
  ANOTACE: Geofyzika je přírodní věda, která se zabývá fyzikálními procesy a vlastnostmi Země. Geofyzikální průzkum, tedy sběr geofyzikálních dat pro prostorovou analýzu, nachází široké využití v mnoha teoretických i praktických oborech lidské činnosti, od geologie přes archeologii, paleoklimatologii, těžbu nerostných surovin, stavebnictví až po materiálový výzkum. Nebýt geofyziky, nevěděli bychom, co je to zemské jádro, plášť a kůra, neměli bychom tušení, jaké archeologické skvosty se skrývají pod Egyptským pískem nebo pod parkovišti hypermarketů a světová ložiska ropy a zemního plynu by byla již dávno vyčerpána. Poslechněte si, jaká tajemství tato nesmírně užitečná a krásná věda skrývá!
 • 16:30 – Věda (+) kafe: přednáška na téma Co je vlastně ta Geoinformatika?
  (Neboli vše o tom, jak se tvoří mapy, jak funguje GPS a co je Galileo. A zda jsou lepší mapy.cz nebo Google Maps.)

 

PP_vedy o zemi_A1_tisk-page-001


Série popularizačních přednášek Věda (+) kafe

Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
Pocitové mapy
Katedra rozvojových studií, Přírodovědecká fakulta UP
Pro bližší info neváhejte kliknout na obrázek

pocitové mapy

 

RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
Olomouc a její podnebí
(meteorologická měření a pozorování v Olomouci)
Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UP
Pro bližší info neváhejte kliknout na obrázek

podnebí olomoucka

 

Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D. 
Olomoucko na starých mapách
Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UP
Pro bližší info neváhejte kliknout na obrázek

historické mapy


Prezentace Katedry geologie PřF UP v Pevnosti poznání
(čtvrtek 19. a sobota 21. 11.)

 

 • Ukázka geofyzikálního měření seismografem ABEM Terraloc Mk8
  Seismografy slouží k měření rychlosti šíření, lomu a odrazu uměle vyvolaných zemětřesných (seismických) vln. Největší využití nacházejí v ropné prospekci a při hledání epicenter a intenzity (magnituda) zemětřesení. Přístroj Terraloc Mk8 švédské firmy ABEM s 24 geofony (seismická čidla) slouží k mělkému podpovrchovému seismickému průzkumu. Ukážeme vám, jak se seismické vlny šíří a analyzují a co to vypovídá o podpovrchové struktuře Země.
 • Krása nerostného mikrosvěta
  Poznávání minerálů, hornin a mikrofosílií pod mikroskopem jsou základními dovednostmi, které geolog musí zvládnout. U mikroskopu začíná analytická práce geovědce, která často končí nalezením ložiska ropy nebo důležitého kovu, rozpoznáním dávných klimatických změn, objevením metody, kterou naši předci vypalovali keramiku nebo slévali kovy, nebo dokonce identifikací pachatele kriminálního činu. Nahlédněte do polarizačního mikroskopu nebo do binokulární lupy na to, jak vypadají minerály, horniny a fosílie! Určitě nebudete zklamáni jejich krásou!
 • Rentgenová fluorescence – chemická analýza z první ruky
  Chemické složení je důležitým identifikačním znakem pevných přírodních nebo umělých materiálů (hornin, půd, kovů, stavebních hmot, skla, keramiky, atd.). Vyzkoušejte si rychlou chemickou analýzu pomocí energio-disperzního fluorescenčního spektrometru (EDXRF) Delta americké firmy Innov-X.

 

Vědět vše o Zemi. Vyznat se v ekologii. Odhalit pravou krásu čísel i podstatu fyzikálních zákonů. Pokud se chystáte na vysokou a máte slabost pro přírodní vědy, neváhejte se seznámit s možnostmi studia na Přírodovědecké fakultě UP. Příležitost se naskytne už 10. listopadu a potrvá až do 12. prosince 2015. Přímo v muzeu vědy, v Pevnosti poznání.   

V následujících týdnech budeme v Pevnosti poznání (areál Korunní pevnůstky, 17. listopadu 7) realizovat popularizační přednášky a interaktivní prezentace, které  všechny středoškolské studenty i jejich rodiče seznámí jak s možnostmi studia, tak se špičkovým výzkumem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.


Přidejte se také na facebookovou událost


Měsíc s Přírodou 

Stejnojmenný cyklus přednášek zahájí prezentace biologie a ekologie. Vaší pozornosti by neměla uniknout zejména přednáška o tropických lesích Bornea. Právě tam již několik let jezdí na stáže studenti a pedagogové z Katedry ekologie a životního prostředí PřF UP. A na kontě už mají celou řadu významných objevů nových rostlinných i živočišných druhů. Po biologii následně dojde na vědy o Zemi, chemii, matematiku i fyziku.

„Cílem této akce je ještě úžeji propojit aktivity naší fakulty a Pevnosti poznání a představit je veřejnosti. Návštěvníkům přiblížíme obory, které u nás lze studovat, v jiném prostředí než dosud. Zjistí, že je u nás čeká kvalitní výuka i špičková věda. Věříme, že tím můžeme motivovat talentované středoškoláky ke studiu přírodovědných oborů.“ 
– děkan Přírodovědecké fakulty Ivo Frébort

Harmonogram!
Čtvrtky v termínu od 12. listopadu do 12. prosince budou patřit oborovým prezentacím pro středoškoláky. Každou sobotu v termínu od 14. listopadu do 12. prosince se pak vždy od 14.00 v Laudonově sále (přízemí Pevnosti poznání) uskuteční Science Café neboli popularizační přednášky pro širokou veřejnost. Po dobu konání přednášek pro vás navíc zajistíme hlídání dětí. A to zcela zdarma. Bez jakéhokoliv poplatku se ostatně během celých popularizačních týdnů dostanete i do příslušných expozic našeho muzea.

 • Biologie a ekologie (10. 11. –  14. 11.) – INFO
 • Vědy o Zemi (18. 11. – 21. 11.)
 • Chemie (24. 11. – 28. 11.)
 • Matematika a informatika (1. 12. – 5. 12.)
 • Fyzika (8. 12. – 12. 12.)

pevnost

DÁLE DOPORUČUJEME:

Den otevřených dveří
V pátek 20. listopadu 2015 a v sobotu 16. ledna 2016. V době od 9.00 do 14.00 v budově Přírodovědecké fakulty UP (17. listopadu 12)

přf

Dny otevřených dveří Centra regionu Haná

Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Akademie věd ČR
Oddělení biofyziky Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

Kontaktní osoba: Radka Kvasničková, tel: 602 175 579

 

Zlatý hřeb celého Podzimu komunismu? Herečka Ivana Plíhalová v roli Milady Horákové anebo Jaroslav Krejčí coby Václav Havel. Neb 7 politických projevů minulosti (nejenom) v provedení předních hereckých persón Moravského divadla Olomouc. Již v úterý 17. listopadu od 16.30 do 18.00 v Pevnosti poznání.   

Cech studentů historie a jejich trefa do černého
Populárně-naučný projekt Podzim komunismu v úterý 17. listopadu dospěje ke svému závěru. Ten ale bude skutečně nabitý. Informačně i emočně. Ráno se nejprve rozjedou soutěžní aktivity pionýrského tábora pro děti, jejich rodiče i jejich rodiče a odpoledne bude patřit výživné panelové diskuzi o dospívání během socialismu. V podvečer nakonec započnou divadelní projevy bývalých komunistických státníků i odvážných obětí režimu. Výtečně, s citem pro historická fakta, je připravili členové Cechu studentů historie olomoucké Katedry historie. A do parády si je nakonec vezmou samotná herecká esa ze zdejšího Moravského divadla.

Bude vás mrazit!
,,Myslím, že s časovým odstupem je nesmírně zajímavé slyšet projevy natolik nesourodých lidí, jakými byli Gottwald, Horáková, Zápotocký, Václav Havel nebo Ludvík Vaculík. Člověk lépe pochopí uplynulých sedmdesát let naší země a navíc ho u toho i pěkně zamrazí. Možná i s výhledem do budoucna,“ říká herečka Ivana Plíhalová, jež strhujícím způsobem připomene odhodlanost i křehkost Milady Horákové, která o svůj život přišla díky zvrácenému monstrprocesu v červnu 1950.

MDOpevnost
A na koho se ještě můžete těšit? Jaroslav Krejčí ztvární Václava HavlaGustava Husáka si zase zahraje Marek Zahradníček.  Zapojí se ale i studenti.  Tomáš Arnold se představí v roli Klementa GottwaldaJiří Zakopal v roli Antonína ZápotockéhoJan Květina Tichý se vžije do role spisovatele Ludvíka Vaculíka, zatímco Kryštof Zlatník do Milouše Jakeše.

„Troufám si říct, že dramatizace projevů z doby socialistického Československa, nastíní absurditu doby šedi a pověstný čechovovský smích skrze slzy. Při poslechu závěrečné řeči procesu s Miladou Horákovou v podání Ivany Plíhalové, či při poslechu projevu Václava Havla o stavu naší země v roce 1990 v podání Jaroslava Krejčího, jsem měl celou dobu husí kůži,“ přibližuje sílu zážitku koordinátor projektu Petr Cieslar.


Registrujte se zdarma na  jednotlivé programy našeho projektu

A čtěte také, proč ho vůbec pořádáme

komunismus Fb

Harmonogram Sametu v Pevnosti
(16. – 17. listopadu 2015)

pondělí 16. 11. 2015

9:00–13:00 Jedeme se soustředit!
(výukové programy zaměřené na studenty základních a středních škol)

14:00 Branná výchova

15:00 Spartakiáda

16:00 Nástěnkáři všech zemí, spojte se! 

16:00–18:00 projekce filmu Anděl na horách

19:00 závěrečný večírek Academia Film Olomouc (AFO), ročník 1984
(večírek s prvky zážitkové pedagogiky v retro stylu) / INFO


úterý 17. 11. 2015

9:00–14:00 Vzpomínáme na socialismus
(aktivity pionýrského tábora směřující na rodiče, prarodiče a děti – součástí je i společné soutěžení rodin v týmu)

12:00 DRAKIÁDA
(12:00 – Workshop výroby draku / 14:00 – Drakiáda se Zaparkuj)

14:30 Dospívání v socialismu (panelová diskuze)
O svých vzpomínkách budou mluvit prorektor pro vnější vztahy UP Petr Bilík, Martin Fafejta z Katedry sociologie, Pavel Šaradín z Katedry politologie a Martin Štainer ze vzdělávacího sdružení Edukol.

16:30–17:45 Zdramatizované projevy / INFO

 

SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE I VÝSTAVA SOCIALISTICKÝCH HRAČEK, KTERÁ JE V PŘÍZEMÍ PEVNOSTI POZNÁNÍ K VIDĚNÍ AŽ DO KONCE ROKU. PODÍVEJTE SE NA FOTOALBUM Z VERNISÁŽE.

SLEDUJTE TAKÉ PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVANOU UDÁLOST NA FACEBOOKU

 

komunismus web

Měsíc s Přírodou právě začíná! A my s aktuálním výzkumem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého seznámíme jak školou povinné, tak dospělé pracující. Hned v sobotu 14. listopadu se Pevnost poznání stane dějištěm popularizačních přednášek. První přednáška upozorní na vliv ionizujícího záření na člověka, druhá vás zase vtáhne do výzkumu v srdci prastarých lesů jihovýchodní Asie. Zdarma navíc zajistíme dobrou kávu i hlídání dětí.  

I. PŘEDNÁŠKA: Lidé a radioaktivita
KDO: 
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. z Katedry botaniky, PřF UP Olomouc
CO: Přednáška je zaměřená na komplexní vliv ionizujícího záření na jedince, ekosystém a společnost. Dále budou představeny zdroje ionizujícího záření a to jak přírodní povahy, tak zdroje vzniklé lidskou činností. U těchto zdrojů budou diskutovány přínosy pro člověka a společnost, ale i rizika plynoucí z jejich využívání a problémy, které již s provozem umělých zdrojů ionizujícího záření v minulosti vznikly.
KDY: Sobota 14. 11. / 14.30
KDE: Pevnost poznání Olomouc (areál Korunní pevnůstky, 17. listopadu 7) – Kudy k nám?

 

Radioactive.svg


II. PŘEDNÁŠKA: Brunej aneb s Katedrou ekologie do tropických lesů Bornea
KDO:  Dr. Monika MazalováKatedry ekologie a životního prostředí, PřF UP v Olomouci
CO: Zlatá a zapomenutá, perla v diadému přírodních i kulturních krás jihovýchodní Asie. Jakkoliv  malou zemičkou, sultanát na severozápadě Bornea dnes nežije jen z odlesků své dávné slávy,  kdy moc jeho panovníků sahala až na Filipíny. Zásadním způsobem k tomu přispěl nález ropy, kterou objevili v r. 1929 prospektoři těžařské firmy Shell. Díky osvícené vládě dlouholetého panovníka sultána Hassanala Bolkiaha země nebývale prosperuje – a to aniž by k ekonomické soběstačnosti vedla obvyklá cesta znehodnocení původního přírodního bohatství země. Ačkoliv Brunej zabírá pouhé 1% rozlohy Bornea, většina původních tropických deštných lesů se dochovala v nezměněné podobě až dodnes. Cílem naší expedice do srdce prastarých lesů bylo navštívit jedno z center biologické rozmanitosti Země – NP Ulu Temburong – a pokusit se společně s nejlepšími studenty ekologických oborů Univerzity Palackého a Ostravské univerzity přispět k poznání ekologických vztahů a zákonitostí formujících přepestrá společenstva rostlin a živočichů zelených plic naší planety.
KDY: Sobota 14. 11. / 14.00
KDE: Pevnost poznání Olomouc (areál Korunní pevnůstky, 17. listopadu 7) – Kudy k nám?

borneo

 

Přečtěte si kompletní info o projektu Měsíc s Přírodou

A sledujte i aktualizovanou událost na Facebooku