Web Analytics
Z důvodu rekonstrukce musíme od 17. srpna (včetně) uzavřít expozici Do historie
Letní prázdniny jsou ideálním časem pro nejrůznější dobrodružství. Co takhle vyzkoušet naše příměstské vědecké tábory? Proměníte se v chemiky, botaniky, zoology, astronauty, badatele i cestovatele časem. Čeká vás pět dní nabitých zábavou. Budete experimentovat, objevovat, soutěžit, lámat si hlavu nad kvízy, ale i relaxovat v planetáriu.

Registrace ZDE 

Tábory budou v jednotlivých turnusech od 12. 7. do 20. 8.

Cesta za poznáním povede přes všechny expozice Pevnosti poznání. Kromě toho se zabavíte také ve venkovním areálu Korunní pevnůstky a sousední botanické zahradě.

„Vytvářet táborový program pro děti nás baví! Díky tomu umíme připravit na každý rok jiné aktivity, při kterých nuda nehrozí. Pro letošní rok chystáme malý výlet do vesmíru. Budeme se toulat po sluneční soustavě, přistaneme na Měsíci a prozkoumáme i nová, dosud neobjevená zákoutí. Možná na nás čeká i nějaký mimozemšťan,“ láká na program Jitka Doležalová, koordinátorka táborů.

A co vás na táborech čeká?

– pozorování a objevování přírodních jevů a organismů (rostlin i živočichů)

– bádání pomocí mikroskopů a dalších pomůcek skutečných vědců

– krátké filmy v digitálním planetáriu

– průzkum vesmíru formou nejrůznějších her

– výroba sluneční soustavy nebo vodíkové rakety

– návrat do minulosti a kosmický závod

– pokusy s dusíkem a hořlavou pěnou

– analýza pH nejen pomocí červeného zelí

 

 

Zajímá vás práce s nadanými a talentovanými dětmi? Jste pedagog, odborník nebo rodič a rád byste navázal kontakty v této oblasti? Popularizační centrum Přírodovědecké fakulty UP pořádá ve středu 24. února od 9 hodin online konferenci Podpora nadání v Olomouckém kraji, kde můžete najít odpověď na řadu otázek a inspirovat se příběhy ostatních. Na setkání vystoupí zástupci škol, neziskových a kulturních organizací a dalších vzdělávacích zařízení.

Odkaz na online přenos Konference Podpora nadání v Olomouckém kraji

Cílem konference je seznámit ředitele, učitele a širokou veřejnost s činností Krajské sítě podpory nadání a představit některé instituce, které vytváří podnětné a motivující prostředí pro rozvoj žáků základních, středních, ale i vysokých škol. Akci organizuje Pevnost poznání společně s Olomouckým krajem v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje.

Na konferenci vystoupí Roman Chvátal, který je programovým ředitelem Pevnosti poznání. „Budu mluvit o našich mimoškolních aktivitách, což jsou Science Camp nebo Klub nadaných dětí. Díky nim se děti podívají do špičkových laboratoří vědců, vyzkoušejí si chemické pokusy nebo například vyřeší náročné matematické kvízy a úlohy,“ řekl Chvátal, který je také zástupcem Národního pedagogického institutu ČR. Doplnil, že přírodovědecká fakulta zase nabízí zajímavý program Newton, který umožňuje nadaným středoškolským studentům studovat na Univerzitě Palackého ještě před úspěšným složením maturitní zkoušky. „Student navštěvuje vybranou výuku společně s vysokoškolskými spolužáky a skládá zápočty a zkoušky s perspektivnou, že po nástupu do řádného studia může požádat o uznání kreditů za již úspěšně absolvovaný předmět.“

Zajímavá bude také prezentace ředitelky Střediska volného času ATLAS a BIOS v Přerově Blanky Maškové.  „S mými kolegy věříme, že právě u nás je prostor na odkrývání skrytých talentů. Už antičtí filozofové pochopili, že hra a společný zájem rozvíjí tvořivost, podněcují k iniciativě a pomáhají regeneraci sil. To všechno společně může pomoci dětem a mládeži při vytváření jejich zdravého sebevědomí, zachránit je před pocitem beznaděje a prázdnoty. Mnohdy se dobrý koníček rozvíjející jejich nadání může stát i podnětem a pomocníkem při hledání uplatnění se na trhu práce,“ řekla ředitelka Blanka Mašková.

Video medailonky institucí najdete ZDE

Organizátoři by rádi navázali spolupráci s dalšími institucemi, které mají nadaným žákům co nabídnout. „Doufám, že výstupy z konference vzbudí zájem o podporu nadání mezi pedagogy a rodiči, ale motivují také další instituce k zapojení do naší sítě. Ať už se jedná o školy, instituce neformálního vzdělávání, zaměstnavatele, místní samosprávy nebo profesní komory a spolky,“ sdělil Roman Chvátal.

Olomoucká síť podpory nadání je součástí celostátní struktury fungující pod Národním pedagogickým institutem České republiky. Síť sdružuje subjekty, které realizují aktivity v oblasti podpory nadání a jejím cílem je vytvářet a rozvíjet prostředí pro rozvoj nadaných a talentovaných žáků. Více na www.talentovani.cz

 

 

 

 

Milí učitelé, máme sice stále zavřeno, ale aktivně připravujeme aktualizaci školních programů a dalších popularizačních aktivit. Již teď se můžete na jednotlivé školní programy přihlásit prostřednictvím objednávkového systému.

Vypsali jsme termíny na měsíce květen a červen. Dřívější termíny vypíšeme dle vývoje celospolečenské situace.

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM

Většinu školních programů nabízíme také ve variantě s doprovodnými programy v celkové délce čtyř hodin tak, abychom při jejich realizaci dodrželi podmínky projektu Šablony II.

 

 

 

Světový den mokřadů si připomínáme 2. února. Věděli jste, že tato podmáčená místa, která zadržují vodu a také zavodňují svoje okolí, jsou důležitou součástí naší přírody? 

Konkrétně se jedná např. o území bažin, slatin, rašelinišť, dále ale i o nivy vodních toků, podmáčené louky, tůně či jezera. Jedná se tedy o přirozeně či uměle vytvořená, trvalá či dočasná území se stojatou či tekoucí vodou.

Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o bezcenná území bez jakéhokoliv významu, kterými navíc neprojdeme „suchou nohou“. Opak je ale pravdou – ve skutečnosti se ale jedná o jedny z nejvýznamnějších ekosystémů vůbec!

A z pohledu rozmanitosti přírody se jedná vůbec o jedny z nejbohatších území (= centrum biodiverzity).

Mokřady jsou velmi důležité pro rostliny, živočichy, houby a mikroorganismy. Vytváří jim prostor pro život, zabezpečují potravu. Velký a nedoceněný význam mají ale i pro nás. Mokřady velmi efektivně zadržují vodu v krajině (čímž chrání před záplavami), podílí se na koloběhu vody v přírodě, přispívají k regulaci klimatických změn (ochlazováním vzduchu odparem vody, pohlcování oxidu uhličitého).

Mezi městy Olomouc a Mohelnice protéká lužními lesy přirozeně meandrující řeka Morava, která svými rameny vytváří tzv. vnitrozemskou říční deltu. Významnou součástí jsou pak navazující komplexy cenných lužních lesů, vlhkých nivních luk a mokřadů. Toto území, rozkládající se na ploše 96 km2, bylo v roce 1990 vyhlášeno za Chráněnou krajinnou oblast Litovelské Pomoraví.

Mokřadní část CHKO Litovelské Pomoraví (51 km2) byla pak v roce 1993 zařazena do Seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské konvence.

 

Milí účastníci našeho kurzu Blízká setkání třetího věku, je nám to opravdu moc líto, ale koronavirová krize a vládní opatření zatím neumožňují organizaci našich pravidelných setkání.

Stále také není jisté, kdy se otevřou brány Pevnosti poznání. Proto jsme se rozhodli, že pokud nám to situace dovolí, spustíme registraci 29. března 2021 pouze pro účastníky, kteří loni tento cyklus nestihli dokončit (1. a 3. ročník).

Zahájení kurzu by bylo možné nejdříve 19. dubna 2021 a trval by 6-8 týdnů (budou realizovány lekce, které v r. 2020 neproběhly).

Bohužel kurzy pro nové zájemce letos určitě neotevřeme a všechny aktivity přesouváme na příští rok.

Přinášíme vám inspirativní povídky lektorky trénování paměti Ivany Fellnerové: 

Kovidová TRILOGIE

Povídka Prásk PRÁSK

Děkujeme vám za pochopení a přejeme hodně zdraví, síly a ať vás neopouští pozitivní mysl!

Váš tým spolku Pro poznání

Milí příznivci vědy a poznání. Oblíbená popularizační akce Fyzikální kaleidoskop pro studenty středních škol se letos uskuteční v pátek 22. ledna 2021 od 9 do 14 hodin online z Pevnosti poznání. 

ODKAZ na online vysílání najdete ZDE  

PROGRAM

9:00 Adaptivní optika pro astronomii (prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.)

10:00 Jak vzniká lidský hlas? (doc. RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.)

11:00 Fyzika uvnitř chytrého telefonu (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.)

12:00 Měření barev aneb barvy ve světě čísel (doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.)

13:00 Science show Pevnosti poznání (lektoři Pevnosti poznání

 

 

 

Adaptivní optika pro astronomii

Funkce astronomických teleskopů umístěných na zemském povrchu je zásadním způsobem ovlivněna průchodem světla turbulentní atmosférou. Po stručném úvodu do problematiky optického zobrazení a atmosférické turbulence budou představeny základní prvky adaptivních optických systémů umožňujících do značné míry odstranit vliv atmosféry a vylepšit rozlišení pozemských teleskopů. Závěrem budou zmíněny nové techniky super rozlišení založené na třídění prostorových módů světla.

Jak vzniká lidský hlas?

Seznámíme se s procesy vzniku hlasu v lidském těle. Podíváme se, jak kmitají hlasivky, jaký zvuk díky tomu vzniká a jak se tento zvuk mění v dutinách nad hlasivkami, tak aby vznikl finální hlas. Také si vysvětlíme, co je to akustické spektrum a jak lze hlas rozložit na jednotlivé složky.

Fyzika uvnitř chytrého telefonu

Chytrý telefon je dnes běžnou součástí našich životů a velká část populace si už neumí představit svět bez něj. Aby nás chytrý telefon mohl propojovat se světem okolo nás, skrývá se v něm celá rada špičkových a přelomových vynálezů. Co je největší součástkou telefonu, díky čemu telefon umí otočit displej, vyfotit fotografii, nebo navigovat nás ulicemi velkoměsta? Kde se v telefonu skrývá Albert Einstein a jak dopadne srovnání výpočetního výkonu telefonu a navigačního systému mise Apollo? To vše a mnohem více se zábavnou formou dozvíte v popularizační přednášce „Fyzika uvnitř chytrého telefonu“!

Měření barev aneb barvy ve světě čísel

I barvy se dají měřit. Možná to někoho překvapí, ale ve fyzice umíme i takovou barvu převést na soubor čísel, které ji přesně vystihují. Přednáška zasvětí posluchače to tajů fyziky barev. Vysvětlíme si, kde se barevný vjem bere, jak ho dokážeme popsat a jak ho dokážeme v laboratoři objektivně měřit přístroji.

Připomeňte si, jak vypadal Fyzikální kaleidoskop na Přírodovědecké fakultě UP v roce 2014

Ukázka science show Pevnosti poznání

 

Milé děti. Mrzí nás, že se nemůžeme potkávat v Pevnosti poznání. Proto jsme se rozhodli, že vám budeme pravidelně přinášet inspirativní tipy a ukazovat chemické pokusy a zajímavé návody, které si můžete vyzkoušet doma. Zapojte do kreativní tvorby i svoje rodiče. Uvidíte, že je to bude bavit! Přejeme vám radost z poznání a hodně smíchu!

 

 

 
Milí návštěvníci, máme na vás prosbu. Studentka Lucie Zdařilová z pedagogické fakulty píše diplomovou práci na téma Pevnost poznání. A prosí vás o pomoc s vyplněním anonymního dotazníku. 

Zdržíme vás na 5 minut…

 
Cílem její diplomové práce je zjistit a analyzovat, zda vznik nového interaktivního muzea vědy obohatil nabídku volnočasových aktivit a stal se tak vyhledávaným volnočasovým areálem nejen pro obyvatele olomouckého regionu.
 
Děkujeme!
 
 
Noc vědců a její bohatý program můžete dál sledovat na webu www.nocvedcu.cz Univerzita Palackého připravila desítky přednášek, workshopů, pracovních listů a také her nejen s robotí tematikou.

Letošní ročník akce nese podtitul Člověk a robot. Organizátoři jej zvolili jako připomínku letošního 130. výročí narození Karla Čapka a 100. výročí vydání jeho díla R.U.R., kde bylo slovo „robot“, vymyšlené jeho bratrem Josefem, poprvé použito.

Pevnost poznání přinesla popularizační videa a návody nejen na nejrůznější pokusy „na doma“, ale třeba i na ušití roušky. Kromě toho zveme na zajímavou přednášku Michala Gabča o tom, jak se staví vesmírné satelity a sondy. 

 

 

 

Milé děti školou povinné ( 2. stupeň ZŠ). Nevíte si rady s matematikou nebo fyzikou? Nezoufejte! Spustili jsme online doučování! Budete v péči našich skvělých a zkušených lektorek Jitky a Aničky. 

Přihlásit se můžete přes online formulář na vybrané téma. Po registraci vás budeme kontaktovat s podrobnostmi o vyučování a odkazem na virtuální místnost. Maximální kapacita každé lekce je 5 žáků, aby se vám učitel mohl plně věnovat. Délka lekce je 50 minut. 

„Běžná výuka teď dostává u většiny žáků docela na frak, proto jsme se v Pevnosti poznání rozhodli podpořit stávající výuku online doučováním. Žáci tak dostanou další prostor pro dotazy a procvičování tématu. “ (Anna Krčmářová, lektorka Pevnosti poznání)

Každou lekci vám chceme ušít na míru, takže při rezervování svého místa neváhejte napsat konkrétní příklady či část učiva, se kterým si nevíte rady nebo jen potřebuje více procvičit!

„Aktuálně nabízená témata na doučování z matematiky jsou součástí přijímacích zkoušek na střední školu pro žáky 9. tříd. Procvičíme typové úlohy, které mohou žáky u přijímacích zkoušek potkat.“ (Jitka Doležalová, lektorka Pevnosti poznání)

Máte zájem o téma, které není v naší nabídce?

Napište si o něj na matematika@pevnostpoznani.cz nebo fyzika@pevnostpoznani.cz.

V případě zájmu můžeme okruh témat rozšířit i na střední školu.