Web Analytics

Kritické myšlení jako cesta k vzájemnému porozumění. V Pevnosti poznání startují nové kurzy pro školy

Jak rozpoznat nejčastější formy mediální manipulace, ukazují nové výukové programy v Pevnosti poznání. Kurzy jsou určeny žákům prvního a druhého stupně základních škol. Vznikly pod záštitou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

S nápadem přišla Barbora Vrbová, která vystudovala kulturní antropologii a sociologii na Filozofické fakultě UP. Právě toto studium jí pomohlo uvědomit se, že schopnost kritického myšlení může být také jednou z cest ke vzájemnému porozumění.

„Žijeme ve společnosti, ve které se informační a komunikační technologie staly běžnou součástí života. Sociální sítě, on-line zpravodajství, life-style magazíny i e-shopy, to vše je za obrazovkami nejrůznějších zařízení k dispozici 24 hodin denně. Jak se ale máme rozhodnout, kterým z informací můžeme věřit? Existuje způsob, jak se ubránit skryté manipulaci? Jedinou cestou je umět ji rozpoznat! Ve vzdělávacích programech děti poznávají, jakými způsoby nás mohou autoři mediálních sdělení ovlivňovat,“ vysvětlila Barbora Vrbová.

Autoři programů chtějí docílit toho, aby účastník dokázal rozpoznat nejčastější formy mediální manipulace a uvědomil si, že jednotlivá mediální sdělení vykazují různou pravdivostní hodnotu. Na závěr kurzů by měl reflektovat skutečnost, že autor vždy tvoří text s určitým záměrem. „Workshopy zpracovávají primárně tematické okruhy Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení a Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, které jsou součástí průřezového tématu Mediální výchova ve školách. V programu pro žáky prvního stupně ZŠ se zaměřujeme na působení reklamy, na druhém stupni se s dětmi zabýváme propagandou a šířením fake-news, “ doplnila Vrbová, která společně s Michalem Prokešem a Jaroslavem Šotolou založila Centrum kritického myšlení. z. s.

„V rámci třetí role univerzity, jejímž cílem je oslovovat širokou veřejnost, chceme prostřednictvím neformálních kurzů doplnit školní kurikulum v oblasti, kde můžeme garantovat odbornost a kde předpokládáme ohnisko budoucích celospolečenských problémů,” doplnil proděkan filozofické fakulty Ondřej Molnár.

Programy probíhají vždy od 9:00 do 12:00 v Pevnosti poznání v areálu Korunní pevnůstky. Objednat se dá přes objednávkový systém na webových stránkách popularizačního centra: školní programy