Web Analytics

Seniorské kurzy v Pevnosti poznání jsou zastaveny. Organizátoři plánují nový termín

Kurzy pro seniory Blízká setkání třetího věku v Pevnosti poznání Univerzity Palackého v Olomouci jsou z důvodů vyhlášení nouzového stavu a omezení pohybu na veřejnosti aktuálně zastaveny. Organizátoři v těchto dnech připravují varianty a podmínky pokračování jednotlivých lekcí. 

„Velmi nás mrzí, že jsme museli naše pravidelné přednášky ukončit. Samozřejmě respektujeme nařízení Vlády ČR s ohledem na zdraví našich účastníků, což je v tuto chvíli nejdůležitější. Věříme, že nepříjemnou situaci bez větších problémů zvládají. Myslíme na ně a věříme, že se brzy v Pevnosti opět setkáme,“ řekla Ivana Fellnerová, předsedkyně spolku Pro poznání, který seniorské kurzy organizuje.

Jednou z možností je přesunutí všech lekcí na jaro 2021. Vše ale záleží na tom, jak se bude situace ohledně koronavirové infekce nadále vyvíjet.

Seniorům, kteří již absolvovali čtyři lekce z dvanácti, bude kurzovné za zbývající nerealizované lekce vráceno. Manželské páry obdrží 2×740 Kč, jednotlivci 940 Kč. Peníze se jim vrátí na účet, ze kterého byl poplatek uhrazen. Lidé, kteří platili osobně na kase Pevnosti poznání, budou informováni o možnostech vrácení peněz emailem nebo telefonicky.

Účastníci budou mít automaticky rezervovaná místa v pokračovacích kurzech, hned, jak to situace v zemi dovolí. Organizátoři je včas osloví s možností přednostního přihlášení. „Chtěla bych všechny aktivní seniory ujistit, že nepřijdou o žádnou lekci a zajímavá témata, která jsme pro ně připravili. Jen se bohužel potkáme později,“ ubezpečila Ivana Fellnerová.

Výzva pro všechny zvídavé seniory!

Vymyslete krátký text na písmeno „P“  (každé slovo musí tímto písmenem začínat). První 3 odpovědi odměníme volným vstupem do Pevnosti poznání a text zveřejníme na našem webu.

Texty posílejte na info@pevnostpoznani.cz

Pro inspiraci Péčková povídka od Ivany Fellnerové…

 

Nejen seniorům v coronavirové době

Lidský mozek se skládá přibližně ze 100 miliardy nervových buněk (neuronů), které mezi sebou neustále a velmi čile komunikují. Každý z těchto neuronů si „dokáže současně povídat“ až s desetitisíci dalšími neurony; tím vznikají komplexní, nesmírně složité neuronové sítě, které jsou základem správného fungování lidského mozku.

Narozené dítě má na jedné straně více neuronů více neuronů než dospělý (neurony nám totiž v průběhu života postupně odumírají); množství spojů mezi neurony je ale naopak u novorozence nízké. Jak se ale malý človíček setkává s novými a novými podněty, vytváří se mezi jeho neurony nová propojení a jeho neuronové sítě se stávají bohatší a komplexnější. Výstižně se mnohdy používá přirovnání, že děti mají kapacitu nasávat nové informace jako houba vodu.

Tento proces „rozvíjení neuronových sítí“ pak probíhá po celý život. Pokud mozek v dostatečné míře používáme.

Lze tedy s nadsázkou říci, že náš mozek nežije jen z kyslíku a dalších živin, ale také z vnějších podnětů a z „využívání jeho služeb“. Mozku prostě svědčí, když ho zaměstnáváme.

Každá činnost, nový vjem, aktivita buduje naše neuronové sítě. Stejnou měrou to platí nejen u dětí a dospělých, kteří tak získávají nové dovednosti, zkušenosti, ale také u lidí ve střední a pokročilejším věku. Zvláště u seniorů je cílená aktivita a stimulace mozkové činnosti dvojnásob důležitá! Se změnou způsobu života totiž ve stáří zpravidla přichází mnohem méně přirozených podnětů, ubývá energie, motivace a bohužel také rapidně mozkových buněk. Pokud se nám ale podaří udržet mozek aktivní, zajímat se o okolní svět a cíleně mozek trénovat, pak můžeme úbytek neuronů velmi dobře kompenzovat vytvářením nových, popř. posilování původních spojů mezi nimi. To nám pak napomáhá udržet si jasnou mysl i v pokročilém věku.

Účinnou možností, jak udržet náš mozek aktivní je tréning paměti a mozkový jogging, který má mnoho podob. Jednou z nich jsou např. texty tvořené slovy na jedno písmeno.

Ohlédnutí za lekcemi na fotografiích ZDE