Web Analytics

Přinášíme originální témata v rámci školních výukových programů

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, na základě zkušeností z předchozích let jsme upravili některé školní programy tak, aby byly pro žáky atraktivnější a zábavnější.

Doplnili jsme nabídku o nová témata a zejména jsme navázali spolupráci s dalšími subjekty. Díky této spolupráci vznikly nové projekty, které se týkají aktuálních témat a jsou akcentována i ze strany ministerstva školství. Stávající nabídku naleznete na našem webu

Najdete také objednávkový systém, díky kterému si vyberete termíny vaší návštěvy přesně podle vašich představ.

Mezi speciální programy, které jsme připravili ve spolupráci s našimi partnery patří:
  • Kybersvět očima Policie ČR – připraveno ve spolupráci s Policií ČR
  • Jak rozpoznat manipulaci? – připraveno ve spolupráci s Centrem kritického myšlení v Olomouci
  • Workshopy Paměťi národa – témata z historie 20. století
Informace o těchto projektech naleznete mezi Bonusovými programy.