Web Analytics
Vážení návštěvníci, v úterý 18. 6. a v sobotu 22. 6. se k nám dostanete pouze přes Botanickou zahradu – viz aktualita.

IVANA FELLNEROVÁ

Absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Doktorské studium zaměřené na fyziologii a imunologii (Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno). Odborná asistentka na Univerzitě Palackého v Olomouci (fakulty PřF a LF), výuka obecné a molekulární biologie, fyziologie, patofyziologie a imunologie. Autorka řady vysokoškolských skript, držitelka ceny děkana Nejlepší pedagog PřF za r. 2015 a 2020, garantka spolupráce PřF se středními školami. Popularizátorka biologických věd a garantka biologicky zaměřených projektů (Srdce srdcí, Od fyziologie k medicíně, Kreativní fyziologie aj.). Odborná garantka a designérka expozice Rozum v hrsti v Pevnosti poznání. Certifikovaná trenérka paměti II. stupně, lektorka Dětské univerzity a Univerzity 3. věku.

Proč porozumět svému tělu?

Lidské tělo představuje jeden funkční celek tvořený miliardami miliard buněk. Každá z nich má v organismu svoji dílčí úlohu a podílí se tak na správném fungování celého organismu. Na to, aby mohl organismus pracovat jako celek, je nezbytné, aby spolu jednotlivé buňky vzájemně a správným způsobem komunikovaly. To, jak jednotlivé procesy v našem těle probíhají, je náplní studia fyziologie. Když porozumíme „řeči“ a funkci našich buněk resp. orgánů, pomůže nám to pochopit, jak s tělem zacházet, abychom zmírnili přirozené projevy stáří. A nejen to! Odhalíme mnohdy překvapivá vysvětlení řady procesů, se kterými se denně setkáváme.

Kontakt: ivana.fellnerova@gmail.com

LENKA FASNEROVÁ

Absolventka Fakulty sportovních studií MU v Brně, obor tělesná výchova – speciální pedagogika, a Vyšší odborné zdravotnické školy v Brně, obor fyzioterapie. Dlouholetá lektorka a odborná garantka pohybových kurzů Zdravý životní styl na Univerzitě třetího věku v Olomouci. Od roku 2007 vede bezbariérové Centrum pohybu v Olomouci zaměřené na pohybové aktivity napříč generacemi a napříč handicapy.

Proč nám pohyb prospívá?

Pohyb patří mezi hlavní biologickou potřebu všech živých bytostí, ale člověk jako jediná živá bytost má tu možnost se rozhodnout, zda se bude hýbat nebo bude pasivní. Kladný vliv pohybu má příznivé účinky na psychiku jedince, činnost mozku a dokonce i paměť. 

Kontakt: lenka.fasnerova@volny.cz

MIROSLAVA DOHNALOVÁ

Absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze. Více jak 20 – ti leté profesní zkušenosti především v oblasti pedagogiky, sociální práce, psychologie a řízení lidských zdrojů. Andragogická a lektorská činnost zaměřena zvláště na kurzy v oblasti vzdělávání dospělých: Zvyšování osobní efektivity, Time management, Komunikace a sociální dovednosti, Rozvoj kognitivních funkcí. Od roku 2016 autorizovaný lektor pro zavádění programu „Towards Successful SeniorityTM“.

MARTIN KRÁL

Vysokoškolský magisterský titul v oboru Informační studia a knihovnictví. Certifikovaný trenér paměti II. Stupně. Informační pracovník a knihovník v přímých službách Knihovny města Olomouce, lektor kurzů trénování paměti, počítačových kurzů a literárních besed a workshopů pro středoškoláky.

Proč trénovat paměť? 
V dnešním „uspěchaném“ světě existuje spousta lidí, kteří nemyslí na to, že jednou zestárnou – žijí tady a teď. Proto ani neřeší, zda na tom budou zdravotně tak dobře, aby se o sebe mohli sami postarat. Nepokládají tedy ani za důležité zabývat se něčím takovým, jako je trénování paměti. Mnoho lidí si neuvědomuje potenciál vlastního mozku, berou jeho činnost jako samozřejmost, a proto jej (na rozdíl od jiných častí těla) zanedbávají. 

Kontakt: kralma.konice@gmail.com


VLADIMÍR HORÁK

Lektor neziskové organizace SeniorOn, z.ú., která se věnuje edukaci seniorů v oblasti digitální gramotnosti. Absolvent navazujícího inženýrského studia v oboru Ekonomie a management. Jeho velkou zálibou jsou technologie a s radostí vysvětluje, jak fungují. Ve své době vlastnil jeden z prvních chytrých telefonů a od té doby sleduje vývoj technologií z první ruky, aby měl veškeré technologické trendy zvládnuté, znal jejich pozitiva, ale aby také mohl zkoumat jejich případné zápory a hrozby. Jeho nadšení pro technologie neopadá ani v současnosti a díky tomu si ku příkladu může přes jeho chytré hodinky zhasnout všechna rozsvícená světla, nebo si přes ně na dálku zatopit.   

Proč porozumět technologiím?

Technologie se stávají každodenní součástí životů, mohou člověku život v lecčem ulehčit, na druhou stranou mohou být i velkou hrozbou. Důležité je proto znát podstatu technologií, vědět, co technologie mohou nabídnout, ale také rozpoznat jejich negativa.

Kontakt: charvatova@senioron.cz


MICHAELA SEDLÁŘOVÁ

Absolventka PřF UP v Olomouci (Systematická biologie a ekologie, Botanika, Učitelství biologie), habilitace na AF MZLU v Brně (Rostlinolékařství). Na Katedře botaniky PřF UP studuje stres rostlin, především jejich houbové choroby. Vyučuje fytopatologii, mikrobiologii, mikroskopii, mykologii a vede workshopy pro učitele biologie, U3V i Dětskou univerzitu. Od studií se zabývá zážitkovou pedagogikou (tábory, kurzy, mj. s výukou hry na kytaru, jízdy na koni, pro tělesně postižené, výchova instruktorů atd.) i jógou. Snaží se propojovat exaktní vědecké poznatky se zdravým rozumem, láskou k přírodě, cestování a pohybovými aktivitami včetně jógy.


TÁŇA KASALOVÁ

Studium PdF UP, obor učitelství pro 1.st. ZŠ, zaměření na výtvarnou výchovu. Absolventka akreditovaného výcviku Arteterapie. Účast na výcviku Přístup zaměřený na řešení v poradenství a terapii (160 hod.) Zakladatelka spolku „Usměj se – terapie tvořením“. Keramická rekvalifikace, kurzy keramiky, sochařství, mozaiky a animace. Posledních pět let se arteterapeuticky věnovala dětem v nemocnici. Chápala to jako jednu z možností, jak podpořit léčení. V současné době dělá kurzy Tvořivého léčení.

Kontakt: tanakasalova@seznam.cz

Lucie Tomková (dříve Čapková)

Absolventka školy Propagačního výtvarnictví v Praze a Celostní muzikoterapie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zajímá se o různé přístupy muzikoterapie, které používá více jak 10 let ve své hudební a muzikoterapeutické praxi.  Muzikoterapeutka a výtvarnice, lektorka prožitkových hudebních a výtvarných projektů, hudebnice a zpěvačka tvořící relaxační koncerty a Zvukové koupele. Tvoří pravidelné tanečně-hudební programy – Tanec smyslů. Je muzikoterapeutkou ve speciálních zařízeních, ZŠ, MŠ, ústavech, kde pracuje celoročně s klienty od kojeneckého věku až po seniory a klienty ze všech zdravotních a sociálních skupin. Tvoří semináře pro pracovníky ve školství, v sociálních službách i pro veřejnost.

Kontakt: lucie.capkova@gmail.com


JAN HLAVSA

Žongluji 15 let a moje profese produkčního a technika mi umožňuje věnovat se žonglování na profesionální úrovni a předvádět tak svou show po celé republice. Jako lektor jsem naučil žonglovat více než tisíc lidí. K výuce přistupuji vždy individuálně, především s ohledem na věk i fyzické schopnosti jednotlivých studentů.

Proč žongluji? 
Systém házení tří míčků, tedy kaskádu, jsem se naučil už na střední škole. Ale krásu a neomezené možnosti žonglování jsem začal objevovat až při prvním pokusu změnit směr nebo výšku hodu, tedy při inovaci něčeho známého a naučeného, na něco nového. Tyto nové cíle mi otevřely oči a já pochopil, že žonglování nespočívá pouze v množství předmětů ve vzduchu, ale také ve svobodě pohybu a nekonečném množství způsobů, jak žonglovat.

Kontakt: info@cirkuslevitare.cz

ZUZANA FALDYNOVÁ

Absolventka jednooborové psychologie na Filozofické fakultě UPJŠ v Košicích a dlouhodobého akreditovaného výcviku v psychoanalytické psychoterapii. Působí jako lektorka kurzů osobnostního rozvoje i profesního vzdělávání v neziskovém sektoru, psychoterapeutka, supervizorka a koučka. Mezi její odborné zájmy patří práce se symboly a archetypy, psychologický výklad pohádek, taneční terapie, arteterapie a teambuilding.

Proč je dobré porozumět své psychice? 
„Žít dobře znamená dobře stárnout a dobře stárnout znamená dobře žít.“ Pro úspěšné naplnění tohoto hesla je vhodné nechat se inspirovat poznatky psychologie stárnutí. Užitečná a povzbudivá jsou především zjištění, která přináší tzv. pozitivní psychologie. Mezi ty nejdůležitější patří to, že i v období stáří se lze učit nové věci a je v něm velká příležitost pro růst a zrání osobnosti. 

Kontakt: zuzidyn@email.cz

LUBOMÍR HOLZER

Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc, obor: speciální pedagogika – vychovatelství. Muzikoterapeut, speciální pedagog, lektor, odborný garant muzikoterapie a supervizor, hudebník, zpěvák, herec, loutkoherec, režisér, scénárista, skladatel, textař, libretista.
Praxi se věnuje více jak dvacet pět roků. Pracuje s klienty ze všech zdravotních, sociálních i věkových skupin (mentální postižení, autismus, ADHD – LMD, kombinované vady a smyslové postižení, psychická onemocnění, předškolní i školní věk, dospívající, studenti, dospělí, senioři, vedoucí a řídící pracovníci – prevence syndromu vyhoření, pracovníci v pomáhajících profesích, učitelé, lékaři a všichni potřební).

Kontakt: lubomir.holzer@seznam.cz

 

Vstupné

Dospělí (4 expozice): 160 Kč
Snížené (děti, studenti, senioři): 130 Kč

Rodinné (dospělý+děti):
1+2: 380 Kč | 2+1: 410 Kč 
2+2: 520 Kč | 2+3: 640 Kč

Skupinové: 110 Kč
1 expozice: 50 Kč
Gyroskop: 50 Kč
Planetárium:
V týdnu 140 Kč (ke vstupence do expozic za 80 Kč) 
O víkendu jako součást doprovodných aktivit

Víkendové zvýhodněné vstupné: 3 aktivity za 1 cenu 140 Kč

Můžete u nás platit kartou a Unišek+

Kontakt

E-mail: info@pevnostpoznani.cz
Tel.: 585 634 145

Pevnost poznání Olomouc
(Areál Korunní pevnůstky)
17. listopadu 7
779 00 Olomouc

GPS: 49,592896 17,257982
Pevnost má bezbariérový přístup

© Všechna práva vyhrazena Pevnost poznání 2015-2023 | admin | Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)