Web Analytics

Zveme na další přednášku ARPOKu. Zboří mýty o uprchlické krizi

O tom jak česká média (ne)referují o uprchlících. O tom, jaký u nás vlastně vytváří obraz migrační krize. Společně s neziskovou organizací ARPOK vás zveme na přednášku odbornice Marie Heřmanové. Uskuteční se už ve středu 1. června 2016 od 18.00  v  Malém sále (2. patro muzea).

Jazyk médií
Způsob využívaní metafor, terminologie, ale i (ne)dostupných informací obecně ve vztahu k migraci. Dále také specifický výběr témat a lidí, kteří se k dané problematice v médiích pravidelně vyjadřují. Doktorandka sociální antropologie na Fakultě humanitních studií UK – Marie Heřmanová – přiblíží zkrátka hned několik klíčových rysů, jimiž se česká mediální debata o uprchlictví vyznačuje.  K výkladu zapojí především své vlastní bohaté zkušenosti z komunikace s novináři na téma migrace, které čerpala jako mediální koordinátorka Programu migrace společnosti  Člověk v tísni či jako koordinátorka komunikace v oblasti uprchlictví Nadace OSF Praha.

ARPOK, o. p. s. 
Nezisková organizace, která pomáhá pedagogům, jak učit aktuální témata dneška – od chudoby přes zmiňovanou migraci až po odpovědnou spotřebu. O těchto tématech ARPOK se žáky otevřeně mluví, zároveň je ale komunikuje i široké veřejnosti. Podporuje tak otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe.

Přednášku pořádáme (zcela zdarma) pro širokou veřejnost ve středu 1. června 2016 od 18.00 v Laudonově sále (přízemí Pevnosti poznání). Neváhejte se také připojit k facebookové události.

logo