Web Analytics
Z důvodu rekonstrukce bude naše planetárium uzavřeno od 18. 7. do 29.7. (s výjimkou víkendu 23. a 24.7.).

Přírodovědecká fakulta a další fakulty Univerzity Palackého dnes otevírají své brány veřejnosti. A stejně tak i my. Zdarma pro vás budeme mít otevřeno v tradičním čase od 9.00 do 17.00. Animátoři vás seznámí s jednotlivými tematickými expozicemi, na jejichž tvorbě se podíleli právě experti z přírodovědecké fakulty. A chybět nebudou samozřejmě ani projekce v digitálním planetáriu. Těšíme se na vás!

Čtěte bližší info

Oči, které ovládají váš počítač. Ale také 3D tisk, pocitové mapy, geoinformatika, podnebí Olomoucka nebo historické mapy našeho města. Zkrátka a dobře, pokud k nám zavítáte během Dnů Věd o Zemi (18. – 21. listopadu), nudit se v žádném případě nebudete. Programové menu mluví za vše.     

Během Dnů bude v muzeu vědy expozice Živá voda zcela zdarma, o úžas ve vašich tvářích se postarají týmy ze čtyř kateder z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Konkrétně to budou Katedra geologie, Katedra geografie, Katedra geoinformatiky a Katedra rozvojových studií. Naučí vás myslet prostorově. A ještě mnoho dalšího. Přesvědčte se ostatně sami.

Středa 18. listopadu 2015

 • Eye-tracker? Přijďte si ho vyzkoušet na vlastní oči
  Technologie eye-trackingu je založena na principu sledování pohybu očí. Sloužit může jak k analýze a hodnocení webových stránek, tak designu výrobků či map. Právě díky tomuhle výdobytku můžete dokonce očima ovládat i počítač.
 • Naučte se s 3D tiskárnou
  V krátké době a za cenu nízkých nákladů získáte funkční model, který je odrazem reality. Ať už jde o výrobu map nebo modelování terénu. Není se zkrátka čemu divit, že se v souvislosti s 3D tiskem a modelováním dnes mnohdy mluví jako o další průmyslové revoluci. Předvedeme vám tisk plastových 3D modelů pro výrobu fyzických modelů celých budov.

Čtvrtek 19. listopadu 2015

 • 14:00 – prezentace o možnostech studia na oboru Vědy o Zemi
 • 14:30 – Jiří Pánek přednáší na téma Pocitové mapy / INFO
 • 15:30 – Miroslav Vysoudil přednáší na téma Olomouc a její podnebí / INFO
 • 16:30 – přednáška na téma Co je vlastně ta Geoinformatika?
  (Neboli vše o tom, jak se tvoří mapy, jak funguje GPS a co je Galileo. A zda jsou lepší mapy.cz nebo Google Maps.)

Sobota 21. listopadu 2015

 • 13:30 – prezentace o možnostech studia na oboru Vědy o Zemi
 • 14:00 – Věda (+) kafe: Peter Mackovčin přednáší na téma Olomoucko na starých mapách / INFO
  (Zajistíme dobrou kávu i hlídání dětí. Vše zdarma.)
 • 15:00 – Daniel Šimíček přednáší na téma Geofyzika aneb geologie bez kladívka a fyzika bez pobledlých tváří.
  ANOTACE: Geofyzika je přírodní věda, která se zabývá fyzikálními procesy a vlastnostmi Země. Geofyzikální průzkum, tedy sběr geofyzikálních dat pro prostorovou analýzu, nachází široké využití v mnoha teoretických i praktických oborech lidské činnosti, od geologie přes archeologii, paleoklimatologii, těžbu nerostných surovin, stavebnictví až po materiálový výzkum. Nebýt geofyziky, nevěděli bychom, co je to zemské jádro, plášť a kůra, neměli bychom tušení, jaké archeologické skvosty se skrývají pod Egyptským pískem nebo pod parkovišti hypermarketů a světová ložiska ropy a zemního plynu by byla již dávno vyčerpána. Poslechněte si, jaká tajemství tato nesmírně užitečná a krásná věda skrývá!
 • 16:30 – Věda (+) kafe: přednáška na téma Co je vlastně ta Geoinformatika?
  (Neboli vše o tom, jak se tvoří mapy, jak funguje GPS a co je Galileo. A zda jsou lepší mapy.cz nebo Google Maps.)

 

PP_vedy o zemi_A1_tisk-page-001


Série popularizačních přednášek Věda (+) kafe

Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
Pocitové mapy
Katedra rozvojových studií, Přírodovědecká fakulta UP
Pro bližší info neváhejte kliknout na obrázek

pocitové mapy

 

RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
Olomouc a její podnebí
(meteorologická měření a pozorování v Olomouci)
Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UP
Pro bližší info neváhejte kliknout na obrázek

podnebí olomoucka

 

Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D. 
Olomoucko na starých mapách
Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UP
Pro bližší info neváhejte kliknout na obrázek

historické mapy


Prezentace Katedry geologie PřF UP v Pevnosti poznání
(čtvrtek 19. a sobota 21. 11.)

 

 • Ukázka geofyzikálního měření seismografem ABEM Terraloc Mk8
  Seismografy slouží k měření rychlosti šíření, lomu a odrazu uměle vyvolaných zemětřesných (seismických) vln. Největší využití nacházejí v ropné prospekci a při hledání epicenter a intenzity (magnituda) zemětřesení. Přístroj Terraloc Mk8 švédské firmy ABEM s 24 geofony (seismická čidla) slouží k mělkému podpovrchovému seismickému průzkumu. Ukážeme vám, jak se seismické vlny šíří a analyzují a co to vypovídá o podpovrchové struktuře Země.
 • Krása nerostného mikrosvěta
  Poznávání minerálů, hornin a mikrofosílií pod mikroskopem jsou základními dovednostmi, které geolog musí zvládnout. U mikroskopu začíná analytická práce geovědce, která často končí nalezením ložiska ropy nebo důležitého kovu, rozpoznáním dávných klimatických změn, objevením metody, kterou naši předci vypalovali keramiku nebo slévali kovy, nebo dokonce identifikací pachatele kriminálního činu. Nahlédněte do polarizačního mikroskopu nebo do binokulární lupy na to, jak vypadají minerály, horniny a fosílie! Určitě nebudete zklamáni jejich krásou!
 • Rentgenová fluorescence – chemická analýza z první ruky
  Chemické složení je důležitým identifikačním znakem pevných přírodních nebo umělých materiálů (hornin, půd, kovů, stavebních hmot, skla, keramiky, atd.). Vyzkoušejte si rychlou chemickou analýzu pomocí energio-disperzního fluorescenčního spektrometru (EDXRF) Delta americké firmy Innov-X.

 

Vědět vše o Zemi. Vyznat se v ekologii. Odhalit pravou krásu čísel i podstatu fyzikálních zákonů. Pokud se chystáte na vysokou a máte slabost pro přírodní vědy, neváhejte se seznámit s možnostmi studia na Přírodovědecké fakultě UP. Příležitost se naskytne už 10. listopadu a potrvá až do 12. prosince 2015. Přímo v muzeu vědy, v Pevnosti poznání.   

V následujících týdnech budeme v Pevnosti poznání (areál Korunní pevnůstky, 17. listopadu 7) realizovat popularizační přednášky a interaktivní prezentace, které  všechny středoškolské studenty i jejich rodiče seznámí jak s možnostmi studia, tak se špičkovým výzkumem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.


Přidejte se také na facebookovou událost


Měsíc s Přírodou 

Stejnojmenný cyklus přednášek zahájí prezentace biologie a ekologie. Vaší pozornosti by neměla uniknout zejména přednáška o tropických lesích Bornea. Právě tam již několik let jezdí na stáže studenti a pedagogové z Katedry ekologie a životního prostředí PřF UP. A na kontě už mají celou řadu významných objevů nových rostlinných i živočišných druhů. Po biologii následně dojde na vědy o Zemi, chemii, matematiku i fyziku.

„Cílem této akce je ještě úžeji propojit aktivity naší fakulty a Pevnosti poznání a představit je veřejnosti. Návštěvníkům přiblížíme obory, které u nás lze studovat, v jiném prostředí než dosud. Zjistí, že je u nás čeká kvalitní výuka i špičková věda. Věříme, že tím můžeme motivovat talentované středoškoláky ke studiu přírodovědných oborů.“ 
– děkan Přírodovědecké fakulty Ivo Frébort

Harmonogram!
Čtvrtky v termínu od 12. listopadu do 12. prosince budou patřit oborovým prezentacím pro středoškoláky. Každou sobotu v termínu od 14. listopadu do 12. prosince se pak vždy od 14.00 v Laudonově sále (přízemí Pevnosti poznání) uskuteční Science Café neboli popularizační přednášky pro širokou veřejnost. Po dobu konání přednášek pro vás navíc zajistíme hlídání dětí. A to zcela zdarma. Bez jakéhokoliv poplatku se ostatně během celých popularizačních týdnů dostanete i do příslušných expozic našeho muzea.

 • Biologie a ekologie (10. 11. –  14. 11.) – INFO
 • Vědy o Zemi (18. 11. – 21. 11.)
 • Chemie (24. 11. – 28. 11.)
 • Matematika a informatika (1. 12. – 5. 12.)
 • Fyzika (8. 12. – 12. 12.)

pevnost

DÁLE DOPORUČUJEME:

Den otevřených dveří
V pátek 20. listopadu 2015 a v sobotu 16. ledna 2016. V době od 9.00 do 14.00 v budově Přírodovědecké fakulty UP (17. listopadu 12)

přf

Dny otevřených dveří Centra regionu Haná

Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Akademie věd ČR
Oddělení biofyziky Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

Kontaktní osoba: Radka Kvasničková, tel: 602 175 579

 

Zlatý hřeb celého Podzimu komunismu? Herečka Ivana Plíhalová v roli Milady Horákové anebo Jaroslav Krejčí coby Václav Havel. Neb 7 politických projevů minulosti (nejenom) v provedení předních hereckých persón Moravského divadla Olomouc. Již v úterý 17. listopadu od 16.30 do 18.00 v Pevnosti poznání.   

Cech studentů historie a jejich trefa do černého
Populárně-naučný projekt Podzim komunismu v úterý 17. listopadu dospěje ke svému závěru. Ten ale bude skutečně nabitý. Informačně i emočně. Ráno se nejprve rozjedou soutěžní aktivity pionýrského tábora pro děti, jejich rodiče i jejich rodiče a odpoledne bude patřit výživné panelové diskuzi o dospívání během socialismu. V podvečer nakonec započnou divadelní projevy bývalých komunistických státníků i odvážných obětí režimu. Výtečně, s citem pro historická fakta, je připravili členové Cechu studentů historie olomoucké Katedry historie. A do parády si je nakonec vezmou samotná herecká esa ze zdejšího Moravského divadla.

Bude vás mrazit!
,,Myslím, že s časovým odstupem je nesmírně zajímavé slyšet projevy natolik nesourodých lidí, jakými byli Gottwald, Horáková, Zápotocký, Václav Havel nebo Ludvík Vaculík. Člověk lépe pochopí uplynulých sedmdesát let naší země a navíc ho u toho i pěkně zamrazí. Možná i s výhledem do budoucna,“ říká herečka Ivana Plíhalová, jež strhujícím způsobem připomene odhodlanost i křehkost Milady Horákové, která o svůj život přišla díky zvrácenému monstrprocesu v červnu 1950.

MDOpevnost
A na koho se ještě můžete těšit? Jaroslav Krejčí ztvární Václava HavlaGustava Husáka si zase zahraje Marek Zahradníček.  Zapojí se ale i studenti.  Tomáš Arnold se představí v roli Klementa GottwaldaJiří Zakopal v roli Antonína ZápotockéhoJan Květina Tichý se vžije do role spisovatele Ludvíka Vaculíka, zatímco Kryštof Zlatník do Milouše Jakeše.

„Troufám si říct, že dramatizace projevů z doby socialistického Československa, nastíní absurditu doby šedi a pověstný čechovovský smích skrze slzy. Při poslechu závěrečné řeči procesu s Miladou Horákovou v podání Ivany Plíhalové, či při poslechu projevu Václava Havla o stavu naší země v roce 1990 v podání Jaroslava Krejčího, jsem měl celou dobu husí kůži,“ přibližuje sílu zážitku koordinátor projektu Petr Cieslar.


Registrujte se zdarma na  jednotlivé programy našeho projektu

A čtěte také, proč ho vůbec pořádáme

komunismus Fb

Harmonogram Sametu v Pevnosti
(16. – 17. listopadu 2015)

pondělí 16. 11. 2015

9:00–13:00 Jedeme se soustředit!
(výukové programy zaměřené na studenty základních a středních škol)

14:00 Branná výchova

15:00 Spartakiáda

16:00 Nástěnkáři všech zemí, spojte se! 

16:00–18:00 projekce filmu Anděl na horách

19:00 závěrečný večírek Academia Film Olomouc (AFO), ročník 1984
(večírek s prvky zážitkové pedagogiky v retro stylu) / INFO


úterý 17. 11. 2015

9:00–14:00 Vzpomínáme na socialismus
(aktivity pionýrského tábora směřující na rodiče, prarodiče a děti – součástí je i společné soutěžení rodin v týmu)

12:00 DRAKIÁDA
(12:00 – Workshop výroby draku / 14:00 – Drakiáda se Zaparkuj)

14:30 Dospívání v socialismu (panelová diskuze)
O svých vzpomínkách budou mluvit prorektor pro vnější vztahy UP Petr Bilík, Martin Fafejta z Katedry sociologie, Pavel Šaradín z Katedry politologie a Martin Štainer ze vzdělávacího sdružení Edukol.

16:30–17:45 Zdramatizované projevy / INFO

 

SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE I VÝSTAVA SOCIALISTICKÝCH HRAČEK, KTERÁ JE V PŘÍZEMÍ PEVNOSTI POZNÁNÍ K VIDĚNÍ AŽ DO KONCE ROKU. PODÍVEJTE SE NA FOTOALBUM Z VERNISÁŽE.

SLEDUJTE TAKÉ PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVANOU UDÁLOST NA FACEBOOKU

 

komunismus web

Měsíc s Přírodou právě začíná! A my s aktuálním výzkumem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého seznámíme jak školou povinné, tak dospělé pracující. Hned v sobotu 14. listopadu se Pevnost poznání stane dějištěm popularizačních přednášek. První přednáška upozorní na vliv ionizujícího záření na člověka, druhá vás zase vtáhne do výzkumu v srdci prastarých lesů jihovýchodní Asie. Zdarma navíc zajistíme dobrou kávu i hlídání dětí.  

I. PŘEDNÁŠKA: Lidé a radioaktivita
KDO: 
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. z Katedry botaniky, PřF UP Olomouc
CO: Přednáška je zaměřená na komplexní vliv ionizujícího záření na jedince, ekosystém a společnost. Dále budou představeny zdroje ionizujícího záření a to jak přírodní povahy, tak zdroje vzniklé lidskou činností. U těchto zdrojů budou diskutovány přínosy pro člověka a společnost, ale i rizika plynoucí z jejich využívání a problémy, které již s provozem umělých zdrojů ionizujícího záření v minulosti vznikly.
KDY: Sobota 14. 11. / 14.30
KDE: Pevnost poznání Olomouc (areál Korunní pevnůstky, 17. listopadu 7) – Kudy k nám?

 

Radioactive.svg


II. PŘEDNÁŠKA: Brunej aneb s Katedrou ekologie do tropických lesů Bornea
KDO:  Dr. Monika MazalováKatedry ekologie a životního prostředí, PřF UP v Olomouci
CO: Zlatá a zapomenutá, perla v diadému přírodních i kulturních krás jihovýchodní Asie. Jakkoliv  malou zemičkou, sultanát na severozápadě Bornea dnes nežije jen z odlesků své dávné slávy,  kdy moc jeho panovníků sahala až na Filipíny. Zásadním způsobem k tomu přispěl nález ropy, kterou objevili v r. 1929 prospektoři těžařské firmy Shell. Díky osvícené vládě dlouholetého panovníka sultána Hassanala Bolkiaha země nebývale prosperuje – a to aniž by k ekonomické soběstačnosti vedla obvyklá cesta znehodnocení původního přírodního bohatství země. Ačkoliv Brunej zabírá pouhé 1% rozlohy Bornea, většina původních tropických deštných lesů se dochovala v nezměněné podobě až dodnes. Cílem naší expedice do srdce prastarých lesů bylo navštívit jedno z center biologické rozmanitosti Země – NP Ulu Temburong – a pokusit se společně s nejlepšími studenty ekologických oborů Univerzity Palackého a Ostravské univerzity přispět k poznání ekologických vztahů a zákonitostí formujících přepestrá společenstva rostlin a živočichů zelených plic naší planety.
KDY: Sobota 14. 11. / 14.00
KDE: Pevnost poznání Olomouc (areál Korunní pevnůstky, 17. listopadu 7) – Kudy k nám?

borneo

 

Přečtěte si kompletní info o projektu Měsíc s Přírodou

A sledujte i aktualizovanou událost na Facebooku

 

 

Ohlédnout se do minulosti. Ne kvůli nostalgii, ale kvůli lepšímu pochopení.  Ve dnech 16. – 17. listopadu 2015 v Pevnosti poznání vyvrcholí populárně-naučný projekt Podzim komunismu. Přiblíží interní atmosféru 80. let v Československu a metodami zážitkové pedagogiky zacelí generační propasti.  Součástí bohatého programu budou dobové projevy, filmové projekce, tábor jiskřiček a pionýrů, výstava starých hraček nebo vtipné socialistické taneční. Už teď se můžete registrovat. 

Zažít ČSSR
Podzim komunismu je interaktivní projekt, díky němuž obzvláště mladším generacím přiblížíme každodennost „šedého období“ Československé socialistické republiky. Pamětníci zavzpomínají na kouzlo hry se skleněnými kuličkami, členové mladších generací plně pochopí účel a smysl pokřivených propagandistických plakátů. Menu doprovodného programu zase propere demagogii i absurditu projevů komunistických státníků nebo předvede, v čem přesně spočívala povinná branná výchova. „V rámci speciálního programu pro školy studentům ukážeme tehdejší „vzdělávací“ aktivity. Zažijí spartakiádu, pověstné nástěnkářství, socialistické taneční či tábor jiskřiček a pionýrů,“ doplňuje doprovodný program koordinátor projektu, Petr Cieslar.

Odstranit propasti
Podzim komunismu pro nás neznamená svézt na vlně hořkosladké nostalgie, ale spíše navodit dialog mezi generacemi. Díky hravému i naučnému pojetí má zkrátka potenciál na to, aby skrze vyprávění prarodičů a rodičů vlastním dětem vyplnila řadu mezigeneračních mezer i propastí, s nimiž je tato doba spjatá. „Cílem projektu je metodami zážitkové pedagogiky přiblížit život v ČSSR v 80. letech. S jeho klady i zápory. Opravdovou zárukou kvality programu jsou kurátoři Pevnosti poznání z řad Cechu studentů katedry historie,“ přibližuje Matěj Dostálek, ředitel Pevnosti poznání.

Pojedeme k moři. V naleštěném bakelitu 
Plakát k projektu vytvořil mladý grafik Radim Měsíc„Nechtěl jsem vytvořit obyčejnou parafrázi propagandistického plakátu, hledal jsem spíše motiv, který by sám o sobě s nadhledem reflektoval nostalgickou retro vlnu, od křečovitého optimismu až po celkovou vyprázdněnost. Ve chvíli, kdy jsem narazil na Trabant, nešlo odolat. Naleštěný bakelit, vysněný výlet k moři, pohlednice z komunismu.“

Dohnat a předehnat. V Muzeu umění
K projektu se rovněž připojilo Muzeum umění Olomouc, které zahájilo výstavu československého a polského designu 60. let 20. století s názvem Dohnat a předehnat. Připomíná  zlatou éru našeho designu, která následovala po úspěchu československého pavilonu a expozice na světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu. Výstava je k vidění až do 24. ledna 2016.

 

Registrujte se zdarma na jednotlivé programy našeho projektu

komunismus Fb

Harmonogram Sametu v Pevnosti
(16. – 17. listopadu 2015)

pondělí 16. 11. 2015

9:00–13:00 Jedeme se soustředit!
(výukové programy zaměřené na studenty základních a středních škol)

14:00 Branná výchova

15:00 Spartakiáda

16:00 Nástěnkáři všech zemí, spojte se! 

16:00–18:00 projekce filmu Anděl na horách

19:00 závěrečný večírek Academia Film Olomouc (AFO), ročník 1984
(večírek s prvky zážitkové pedagogiky v retro stylu) / INFO


úterý 17. 11. 2015

9:00–14:00 Vzpomínáme na socialismus
(aktivity pionýrského tábora směřující na rodiče, prarodiče a děti – součástí je i společné soutěžení rodin v týmu)

12:00 DRAKIÁDA
(12:00 – Workshop výroby draku / 14:00 – Drakiáda se Zaparkuj)

14:30 Dospívání v socialismu (panelová diskuze)
O svých vzpomínkách budou mluvit prorektor pro vnější vztahy UP Petr Bilík, Martin Fafejta z Katedry sociologie, Pavel Šaradín z Katedry politologie a Martin Štainer ze vzdělávacího sdružení Edukol.

16:30–17:45 Zdramatizované projevy / INFO

 

SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE I VÝSTAVA SOCIALISTICKÝCH HRAČEK, KTERÁ JE V PŘÍZEMÍ PEVNOSTI POZNÁNÍ K VIDĚNÍ AŽ DO KONCE ROKU. PODÍVEJTE SE NA FOTOALBUM Z VERNISÁŽE.

SLEDUJTE TAKÉ PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVANOU UDÁLOST NA FACEBOOKU

 

komunismus web

 

 

O tom, co nás činí lidmi. O struktuře a evoluci lidského genomu. Ve středu 4. listopadu u nás v rámci festivalu Týden vědy a techniky přednášel sám Václav Pačes, přední český biochemik z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR. A naslouchalo mu 270 mladých studentských uší. 

„Profesor Václav Pačes nám ukázal, že v genomice existuje ještě mnoho neprobádaných oblastí a že si stále můžeme klást mnoho naprosto zásadních otázek,“ vyjádřil se bezprostředně po přednášce mladý vědecký talent Tomáš Heger.

Rozpravu profesora Pačese navštívilo 270 studentů Slovanského gymnázia Olomouc a Gymnázia Olomouc – Hejčín. 

„Přednáška profesora Pačese byla pro mě zajímavá hlavně proto, že pan profesor zmínil teoretický výzkum dané problematiky, jelikož teoretická chemie je něco, čemu bych se rád věnoval v budoucnu,“ zmínil zase student Martin Vondrák.

Prof. Václav Pačes
Původně biochemik, nyní se zabývá genomikou, zejména těmi oblastmi lidského genomu, které jsou virového původu. Je emeritním pracovníkem Ústavu molekulární genetiky AV ČR, rovněž také předsedou České společnosti pro biochemii a molekulární biologii a sekretářem Federace evropských biochemickýcn společností.  Na VŠCHT Praha přednáší kurzy molekulární genetiky a genového inženýrství. Jeho tým jako druhý na světě přečetl úplnou dědičnou informaci organismu, viru PZA. Objevil enzym cytokininoxidasu, metabolizující rostlinný hormon cytokinin. V letech 1999-2005 byl ředitelem Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v letech 2005-2009 byl předsedou Akademie věd. 

Čtěte více info o Týdnu vědy a techniky anebo se podívejte na kompletní fotoalbum z přednášky. 

 

 

 

 

 

 

Dámy a pánové, vítejte v celorepublikovém unikátu, v revitalizované barokní prachárně. Neboli v expozici Muzea olomoucké pevnosti o.s., která vám rozkryje vše o bohaté historii místního opevnění. Najdete ji přímo naproti Pevnosti poznání, v areálu Korunní pevnůstky.    

Strojem času do roku 1785
Barokní prachárna je tehdy postavena jako první ze všech čtyř objektů v areálu Korunní pevnůstky. Patří rovněž ke čtyřem válečným prachárnám uvnitř mohutné olomoucké opevnění. Architekti stavbu pilují v ryze účelových vojenských formách. Primárně musí splňovat bezpečnostní požadavky k uskladnění trhavin, připravených k válečnému střetu.

Co všechno vás čeká uvnitř?
Vše, co jste kdy chtěli vědět o výstavbě olomoucké pevnosti, ale mysleli jste si, že nemá cenu se ptát. O tom, jak proslulá olomoucká pevnost vypadala v dobách svého plného fungování i o dochovaných vojenských objektech ve městě a v okolí. Spatříte fotografie, nákresy vojenských map i pravé archeologické nálezy. V prvním patře je navíc vystavený výjimečný bronzový model olomoucké pevnosti z poloviny 18. století, který pochází z dílny samotného akademického sochaře Jiřího Žlebka.

Otevírací doba:
duben – říjen
úterý – neděle (9.00 – 17.00)
listopad – březen
po telefonické domluvě
(+420725250215, +420604183977)
Poslední prohlídka probíhá vždy od 16.30

Vstupné:
Plné: 60 Kč
Snížené: 30 Kč (děti 6 -15 let, senioři nad 65 let, studenti, ZTP, ZTP/P)
Rodinné I: 120 Kč (2 dospělí + 1 dítě od 6 do 15 let)
Rodinné II: 150 Kč (2 dospělí + 2 až 3 děti od 6 do 15 let)
Zdarma: děti do 6 let, průvodce ZTP

Více info naleznete přímo na webu Muzea olomoucké pevnosti o. s. 

Už dnes mezi 16.00 – 22.00  vás budou muzeem vědy provázet strašidla! Celá budova se díky Halloweenu promění v nefalšovanou Pevnost duchů. Jejími obyvateli se stanou okouzlující bludičky i tvořiví vampýrci. A jakmile vaše ratolest dorazí ve strašidelném kostýmu, obdržíte vstupné zdarma pro celou rodinu.  

Budete svědky speciálního halloweenského videomappingu na zdi budovy, děti navíc čeká jak tajemná stezka odvahy s bludičkami, tak strašidelná vědecko-výtvarná dílna. Vyrobí si při ní vlastní papírové dýně, strašidelný hrad s kostlivcem i tematickou čelenku, ať už na ní bude figurovat halloweenský netopýr, pavouček nebo polétavý duch.

 

CO VÁS ČEKÁ A NEMINE?
– s kostýmem vstup zdarma
– strašidla jako průvodci muzeem
– halloweenský videomapping na zdi budovy
– svítící tyčky jako odměna za splněné soutěže
– tajemná stezka odvahy s bludičkami
– svítící masky na obličej
– strašidelná vědecko-výtvarná dílna

Sledujte aktualizovanou událost na Facebooku

 

dílnastrašidelná

 

halloween

plakat-duchove-zmensene-page-001

 

Až do konce prosince je v přízemí muzea vědy k vidění výstava starých hraček z období socialismu. Vitríny jsou zaplněné k prasknutí, nechybí dřevěné počítadlo, autíčka, stavebnice, skleněné kuličky, legendární mončičáci nebo absurdně vtipná hra Vyděržaj pioněr, proslulá ze slavné české komedie Pelíšky.

Samotná výstava hraček je součástí projektu Podzim komunismu, který formou zážitkové pedagogiky mladším generacím přibližuje každodennost života u nás v průběhu 80. let.  Výstava je inovativní zejména svým přístupem ke shromažďování exponátů. Ty totiž koordinátoři z Pevnosti poznání vybírali na základě crowdsourcingu, do něhož se zapojila široká veřejnost.

Příběh jedné hračky:
 „Na půdě jsem našla opravdu krásné poklady, které jsem si pamatovala ještě z dětství. Například letadlo na ovládání po mém strýčkovi, kufřík se šaškem, který patřil kdysi mé tetě. Také jsem objevila panenku Zvonilku po mé mámě, která mi kdysi pomohla psát číslovku 3, jelikož její kulatá bříška byla jako tato číslice.“
Barbora Mlčuchová

 

SLEDUJTE KOMPLETNÍ FOTOALBUM Z VERNISÁŽE OD EVY HOBZOVÉ

ČTĚTE VÍCE INFO O LISTOPADOVÉM VRCHOLU PROJEKTU