Web Analytics
Z důvodu rekonstrukce musíme od 17. srpna (včetně) uzavřít expozici Do historie

Autor: Martina Vysloužilová

10 interaktivních přednášek pro děti od 8 do 12 let. Od skutečných odbornic a odborníků z 8 fakult Univerzity Palackého. Zkrátka a dobře, připravte se na mimořádně rozmanitý zimní semestr Dětské univerzity. Začínáme už ve středu 27. září imatrikulací v Laudonově sále v Pevnosti poznání.  
Na co se děti mohou těšit?

Podívají se do světa britské královské rodiny. Zažijí fiktivní čajový dýchánek s královnou Alžbětou II., která se s nimi bude bavit anglicky. Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc jim zase ukáže, kde začíná boj o lidský život a vysvětlí, že v dnešní vyspělé době sice létáme do vesmíru, používáme moderní technologie, ale krev stále vyrobit neumíme. V programu bude i téma strachu v české a světové literatuře 19. a přelomu 20. století aneb Pojďme se správně bát. Zajímavým tématem bude Srdce jako světový rekordman.

„Kromě soutěže o ceny si děti zahrají na veterináře a „osahají si“ opravdové kravské srdce. Vyzkoušejí si také roli záchranářů,“ prozrazuje Ivana Fellnerová z přírodovědecké fakulty.

Tolerance a vzájemný respekt

Tradičně se do programu zapojí také fakulta tělesné kultury, která připravila Paralympijský školní den. „Jedná se o vzdělávací program katedry aplikovaných pohybových aktivit, který školáky seznamuje se světem osob s postižením. Jeho cílem je změna postojů žáků k těmto osobám, přičemž se zaměřuje na rozvoj lidské solidarity, tolerance a vzájemného respektu. Program zahrnuje jízdu a překonávání bariér na invalidním vozíku, basketbal a pohybové hry na sportovním vozíku, orientaci a pohyb v prostoru za použití slepecké hole a hry jako goalball nebo boccia, součástí bude také beseda s paralympijským sportovcem,“ přibližuje Daniel Mikeška z FTK.

Děti dokonce prožijí imatrikulaci i promoci, se všemi ceremoniemi vysoké školy. „Mezi nejoblíbenější přednášky patří dlouhodobě přednáška z chemie pořádaná Přírodovědeckou fakultou, která  v letošním semestru zavítá do tajů potravin a kosmetiky,“ říká Michaela Kratochvílová, koordinátorka Dětské univerzity.

Zápis na letní semestr spustíme 3. ledna 2018

Podívejte se na program zimního semestru Dětské univerzity 2017:

27. 9. 2017 | Imatrikulace

27. 9. 2017 | Imatrikulace

4. 10. 2017 | Kostel – katedrála: záhadné budovy?

4. 10. 2017 | Kostel – katedrála: záhadné budovy?

Co je vlastně katedrála? V Olomouci je katedrála dominantou, ale v jiných městech může být nenápadná. Dozvíte se, jaké jsou dispozice a vybavení katedrály a kostelů obecně. Ukážeme si jakými předměty či zobrazeními se můžete v kostele setkat  – podle čeho se dají poznat sochy jednotlivých světců, základní vybavení, liturgické náčiní apod.
Přednáší PhDr. Jitka Jonová, Th.D.

11. 10. 2017 | Kdo je oficiální hlavou jedné třetiny obyvatel této planety?

11. 10. 2017 | Kdo je oficiální hlavou jedné třetiny obyvatel této planety?

Tématem přednášky je britská královská rodina a Spojené království. Celá přednáška je vedena převážně v angličtině a její součástí budou i praktické úkoly na 4 stanovištích s tématy:  Společenství národů (The Commonwealth ), čajový dýchánek s královnou Alžbětou II, Královská rodina (její členové a rodokmen), symboly Spojeného království (vlajka, hymna).
Přednáší Mgr. Michaela Čakányová

18. 10. 2017 | Jak je důležité dodržovat zákony, aneb kam dopluji, když poplují na černo?

18. 10. 2017 | Jak je důležité dodržovat zákony, aneb kam dopluji, když poplují na černo?

Přednáší  JUDr. Renata Šínová, Ph.D.

25. 10. 2017 | Co (ne)dokáže lidské tělo

25. 10. 2017 | Co (ne)dokáže lidské tělo

Obsahem přednášky je teoretický úvod o fungování lidského těla, činnosti lidských smyslů a jejich limitů. Praktická část je zaměřena na tři oblasti:
 • seznámení s tzv. smyslovými klamy a možnostmi procvičení činnosti smyslů prostřednictvím her (psychomotorika - smyslové hry),
 • jednoduchá cvičení z oblasti jemné a hrubé motoriky,
 • vědomostní hry z oblasti tělesné výchovy (vzdělávací oblast Člověk a zdraví, vzdělávací obor Tělesná výchova, 1. stupeň)

Přednáší doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D.

1. 11. 2017 | Strach v české a světové literatuře 19. a přelomu 20. století aneb Pojďme se správně bát

1. 11. 2017 | Strach v české a světové literatuře 19. a přelomu 20. století aneb Pojďme se správně bát

V rámci přednášky si zábavnou formou přiblížíme poetiku literatury 19. století. S využitím vybraných textů představitelů romantismu a realismu světové i české literatury si ukážeme proměnu strašidelných motivů v průběhu více než sta let literárního vývoje. 
Cílem je ukázat jaké místo v četbě mohou zaujímat hororové a strašidelné příběhy, zda a proč je číst.
Přednáší Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D.

8. 11. 2017 | Jednoduché chemické reakce v praxi

8. 11. 2017 | Jednoduché chemické reakce v praxi

Znáš složení kosmetických přípravků nebo jídla, které Ti chutná? Věříš, že přidáním jedné látky šampón krásně pění nebo limonáda má výraznější chuť?  Na přednášce se dozvíš něco málo o základních chemických reakcích a jejich využití v každodenním životě. V druhé části „chemické hodinky“ si sám vyzkoušíš základní reakce. Přijdeš na to, proč se dějí?
Přednáší Denisa Vlčková

15. 11. 2017 | Paralympijský školní den

15. 11. 2017 | Paralympijský školní den

Paralympijský školní den je vzdělávací program katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP, který školáky seznamuje se světem osob s postižením. Jeho cílem je změna postojů žáků k těmto osobám, přičemž se zaměřuje na rozvoj lidské solidarity, tolerance a vzájemného respektu. Program zahrnuje jízdu a překonávání bariér na invalidním vozíku, basketbal a pohybové hry na sportovním vozíku, orientaci a pohyb v prostoru za použití slepecké hole a hry jako goalball nebo boccia, součástí je také beseda s paralympijským sportovcem. 
Přednáší Mgr. Daniel Mikeška

22. 11. 2017 | Daruj krev, zachraň život!

22. 11. 2017 | Daruj krev, zachraň život!

V dnešní vyspělé době létáme do vesmíru, používáme moderní technologie, ale krev vyrobit neumíme. Pojďme se společně podívat na Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, kde začíná boj o lidský život!
Přednáší MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA / Lucie Vybíralová / MUDr. Ivana Sulovská

29. 11. 2017 | Srdce – světový rekordman

29. 11. 2017 | Srdce – světový rekordman

Srdce je dokonalá „pumpa“, která musí bez přestávky pracovat po celý život člověka. Napadlo vás někdy, že toto nedokáže žádný, člověkem vytvořený přístroj? Srdce je však držitelem i mnoha dalších rekordů! O tom, které to jsou, se děti dozví formou interaktivní přednášky a zábavného kvízu. Kromě soutěže o ceny si děti v praktické části mohou zahrát na veterináře („osahat si“ opravdové kravské srdce), zahrát si na záchranáře (naučit se, jak znovu „nastartovat“ nemocné srdce) a sami na sobě si vyzkouší, jak pracuje jejich vlastní srdce.
Přednáší RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.

6. 12. 2017 | Bezpečně k dlouhému životu

6. 12. 2017 | Bezpečně k dlouhému životu

Cílem přednášky je prezentovat kroky bezpečnosti k udržení dlouhého života. Přednáška bude vedená formou stanovisek, kde budeme probírat vybraná témata. Přednáška bude sestavená z těchto témat: bezpečný domov, bezpečnost silničního provozu, bezpečná jízda na kole, bruslích, bezpečnost chodců.
Přednáší Mgr. Lenka Šáteková, Ph.D.

13. 12. 2017 | Promoce

13. 12. 2017 | Promoce

Podpořte s námi čtvrtý ročník akce Rally kachničky nebo-li benefiční závod kachniček. Událost se uskuteční 4. října 2017 v prostoru Mlýnského potoka v Bezručových sadech.

Každá kachnička má své startovní číslo. Všechny budou najednou vhozeny do vodního toku a po určitém úseku odchytávány. Prvních dvacet žlutých závodníků  vyhrává. Výtěžek z akce bude použit na činnost neziskovou organizaci z.s. InternetPoradna.cz, jejímž posláním je přispívat k sociálnímu začleňování, zaměstnávání a vzdělávání osob v nepříznivé sociální situaci. Poskytují tři sociální služby, kterými jsou odborné sociální poradenství a sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením, seniory a osoby blízké a zajišťují také provoz Olomoucké linky bezpečí pro osoby v krizi. Bližší informace na webových stránkách http://rallykachnicky.cz/.

Ve spolupráci se spolkem Pro poznání již druhým rokem realizujeme ojedinělý program pro seniory nazvaný Blízká setkání třetího věku, do kterého se již zapojilo přes 160 účastníků z celého Olomouckého kraje. Kurz je určený všem, které zajímá, jak optimálně upravit svůj životní styl a jak efektivně předcházet či alespoň zmírnit zdravotní potíže, které s sebou věk přináší.

Účastníky čeká 12 týdnů setkávání v příjemném prostředí a přátelské atmosféře. Jednotlivé lekce budou probíhat pravidelně od 19. února do 30. dubna 2018, každé pondělí vždy 3 hodiny, a to ve třech paralelních skupinách po 20-25 účastnících

I. skupina: pondělky vždy v 9.30 – 12.00 hod

II. skupina: pondělky vždy v 10.15 – 12.45 hod.

III. skupina: pondělky vždy v 13.00 – 15.30 hod.

sleva do 15. ledna 2018

 • jednotlivci 1.100 korun
 • manželské páry: 900/os, tj. 1800 za oba

od 15. ledna 2018 do 13. února

 • jednotlivci 1.300 korun
 • manželské páry: 1.100/os tj. 2.200 za oba

V rámci programového cyklu určeného primárně pro střední a starší generaci, vás specializovaní lektoři zábavnou kreativní formou provedou třemi tematickými oblastmi:

 • Fyziologie aneb jak (ne)funguje naše tělo (lektorka Ivana Fellnerová)
 • Trénování paměti a mozkový jogging (lektorka Věra Přikrylová)
 • Pohyb pro zdraví (lektorka Lenka Fasnerová)

Logickým propojením těchto oblastí prezentovaných interaktivní zábavnou a všem srozumitelnou formou, vzniká unikátní vzdělávací celek, který vás nejen pobaví ale v mnohém i překvapí. A nejen to! Navíc vám ukáže přirozenou cestu, jak zpomalit, či dokonce zastavit nástup neduhů, které sebou věk přináší.

Programový cyklus Blízká setkání třetího věku pro vás připravila společnost Pro poznání, z.s. ve spolupráci s Univerzitou Palackého a interaktivním muzeem vědy Pevnost poznání za finanční podpory Olomouckého kraje

 

ONLINE REGISTRACE ZDE

 

 

 

Interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání Univerzity Palackého v Olomouci se připojilo ke Dnům evropského dědictví. Během víkendu 9. a 10. září platíte jednotné vstupné 50 korun za osobu do všech expozic. Zájemci se mohou podívat na unikátní proměnu bývalého dělostřeleckého skladu z roku 1857. Jedná se o architektonicky i historicky unikátní budovu v areálu Korunní pevnůstky, která je součástí Městské památkové rezervace. Od dubna 2015 tam univerzita otevřela jedinečné centrum popularizace vědy pro malé i velké návštěvníky.

Více http://ded.olomouc.eu/

Již tento víkend 2. a 3. září nás můžete navštívit v dětské zóně Garden Food festivalu ve Zlíně. Máme pro vás připraveny zábavné fyzikální pokusy s potravinami a nejen s nimi!  A co takhle osvěžit si svůj mozek pomocí různých hlavolamů, logických hádanek a rébusů?

Kuchyně a fyzika nejdou dohromady? Rádi vás přesvědčíme o opaku! Rozmáčknete vejce v dlani? Co vznikne ze spojení octu a vajíčka? Projde vejce otvorem menším než je jeho průměr? Dokáže sůl udržet na hladině vody někoho, kdo nikdy neplaval? Jaký je rozdíl mezi využitím kvasnic a jedlé sody? Jak se zachová alobal či mýdlo v mikrovlnné troubě?

Chcete se více dozvědět o energii, která nás obklopuje? Dokáže laserové světlo prasknout nafukovací balonek? Posvítíme si díky citronu? Jak udržíte potraviny v chladu během dlouhé letní cesty autem? Přemýšleli jste někdy, proč se udržíte na jízdním kole? Jak získáváme energii ze Slunce?

Naučíme vás se připravit z běžně dostupných chemikálií některé základní plyny (jako je např. oxid uhličitý, kyslík a propan-butan) a dozvíte se jejich zajímavé vlastnosti. Těšit se můžete například vyvolání ducha z baňky, zapalování bublin na ruce nebo také na efektní výrobu zmrzliny za pomocí dusíku. Odhalte tato tajemství společně s námi!

Hravá matematika

Objevíte tajuplný svět, který je protkán kouzelnou geometrií. Procvičte si svou geometrickou představivost a vnímavost formou zábavných aktivit. Osvěžíte si svůj mozek pomocí různých hlavolamů, logických hádanek a rébusů, které napomáhají k rozvoji logického myšlení. Přesvědčíme vás, že matematika není žádný strašák!

Více o Garden Food Festivalu: https://zlin.gardenfoodfestival.cz/

 

 

V sobotu 19. srpna se naše akční popularizační jednotka zúčastní Víkendu rekordů v ZOO Olomouc. Těšíme se na vás od 10:00 do 15:00. 

A co vás u stánku Pevnosti poznání čeká a nemine?

 • vyzkoušíte si efektní chemické pokusy.
 • naučíte se, jak si doma vyrobit „hadí“ vejce.
 • odhalíte vzorek krve obsahující hadí jed
 • na vlastní oči uvidíte, jak takového hada vyrábějí chemici.
 • spatříte hořící bubliny nebo také na závody rybiček na mýdlový pohon!

Sledujte kompletní program akce a přidejte se na událost na Facebooku.

 

 

Úsměvy, vědecký zápal i výboje pozitivní energie zaznamenala i naše dvorní fotografka Eva Hobzová.  

„Mám velkou radost, že letní tábory se podařilo znovu naplnit i letos! Program byl nabitý natolik, že se děti ani na chvíli nenudily a odnesly si domů spoustu zážitků, což je pro mě vždy ta největší odměna. Novinkou pro letošek byla chemie, která měla u dětí obrovský úspěch zejména proto, že pokusy si mohly vyzkoušet doslova na vlastní kůži. Spolehněte se, že originální a pestrý program dětem nachystáme i v létě 2018.“
Alice Kubešová, koordinátorka Letních vědeckých táborů v Pevnosti poznání

Fotky z I. turnusu
Fotky z II. turnusu
Fotky z III. turnusu

To nej objektivem Evy Hobzové

 

Záhady přírody, vesmír a tvořivé dílny. Děti poznávají a baví se v úžasných kulisách interaktivního centra. 

Nebojte se! Nechytáme děti do pavoučích sítí a už vůbec je netrápíme nudou… Vyrábíme s nimi raketu na cestu do vesmíru, ukazujeme jim cestu bludištěm nebo je v laboratoři učíme, jak vytvořit cukrovou duhu. Malí i velcí táborníci nahlédnou do oblasti biologie, fyziky, historie, matematiky i geografie. Během pěti dnů rozvinou své vědomosti, dovednosti a tvůrčí schopnosti.

Oblíbenou aktivitou je návštěva laboratoře, kde se děti proměňují v opravdové vědce.  Do rukou si vezmou třeba pipety, zkumavky a zkoušejí jednoduché pokusy se surovinami, které mohou najít také doma v kuchyni. „Na našem stanovišti vyrábíme sopky a ukazujeme si známou reakci, kdy smícháme ocet, jedlou sodu a barvivo. Venku před budovou se potom pouštíme do profesionálnějších a větších pokusů a hrajeme si s plyny,“ řekl animátor Tomáš Heger, který studuje biochemii na Přírodovědecké fakultě UP. Táborníci také kreslí do mléka nebo pomocí cukru, vody a barviva vyrábějí cukrovou duhu a zjišťují, že kapaliny s různou hustotou se nemíchají, ale vytvářejí barevné vrstvy. Některé pokusy si mohou vyzkoušet doma. Tady je voda a barvivo. Nahoře je pak olej a nějaká šumivá tableta, ve které je kyselina citronová a jedlá soda. Když ji do kelímku hodíme, udělá to takovou krásnou fontánku,“ popisuje jeden z pokusů devítiletá Nikola Zbořilová z Olomouce. Na vědeckém táboře v Pevnosti poznání je již potřetí. „Je to zajímavé. Bavila mě také biologie, kdy jsme na základě indicií zjišťovali, jaké jsme zvíře. My jsme byly vážky,“ vyprávěla dívka. Děti na táboře poznávají nejrůznější živočichy a jejich pozoruhodné vlastnosti, které jim umožňují přežít každodenní nástrahy nepředvídatelného života, jehož nedílnou součástí je i člověk. Skupiny mají před sebou 12 úkolů, které je provedou od počátku vzniku Země, přes tvorbu jednoduchých buněk s genetickou informací až po vznik mnohobuněčných organismů a jejich charakteristických vlastností.

I když jsou prázdniny a děti odpočívají od běžných povinností ve škole, na táboře se nevyhnou matematice nebo fyzice. Podle jejich reakcí jim to vůbec nevadí, právě naopak. S nadšením procházejí bludištěm a procvičují paměť pomocí zábavných úkolů například z geometrie. Jindy se zase vydají na dobrodružnou archeologickou výpravu do starověkého Egypta anebo objevují tajemství naší planety pomocí navigačních zařízení jako odvážní mořeplavci, cestovatelé a dobrodruzi. „Náš syn Vítek nešel na tábor s nadšením, protože představa, že tam nikoho nebude znát, ho dost znervózňovala. To se ale hned druhý den změnilo a od úterka chodil s úsměvem a plný dojmů, které nám doma barvitě líčil,“ svěřila se maminka Světlana Veselá.


Potřebujete více informací?
Neváhejte se ozvat koordinátorce letních vědeckých táborů Alici Kubešové (alicekubesova13@gmail.com / +420 732 904 921)